HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

Pięciu Najwyższych Boskiej Świątyni

Grupa gniewnych bóstw na których koncentrują się Tantry Ojca (Phadziu):

  1. Łalse Ngampa (dbal gsas rngam pa), gniewny bóg Ciała (sku)
  2. Lhago Thogpa (lha rgod thog pa), gniewny bóg Mowy
  3. Troło Tsoczog Khadzing (khro bo gtso mchog mkha' 'gying), gniewny bóg Umysłu (thugs)
  4. Phurpa (phur pa), gniewny bóg Działania (phrin las)
  5. Łalczen Gekho (dbal chen ge khod), gniewny bóg Dobrej Właściwości

[7]


Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/370328 sLink