PL EN
[View all event][View all event]
Wszystkie tekst
Nihilizm, Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche, ...teraz dyskutujemy z poglądem nihilizmu.
2018-03-11 16:07:45
Podobnie doświadczając samsary, choć te wszystkie doświadczenia są iluzją, są one dla nas prawdziwe. Musimy je traktować jako prawdziwe, dopóki nie oczyścimy ich przyczyn, dopóki nie wyjdziemy z nich, nie osiągniemy oświecenia. Dopiero wtedy rozpoznamy je jako iluzje, dopiero wtedy będziemy je mogli w ten sposób traktować.
Pięciu Buddów, Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche, pało du nga
2018-02-11 23:22:24
W jaki sposób my możemy przekształcić się w Pięć Rodzin Buddów? Jaki jest związek, jaka jest relacja pomiędzy nami a tymi Pięcioma Rodzinami? Trzeba to dobrze zrozumieć, ponieważ kiedy mówimy o nas samych, mówimy o zwykłym aspekcie nas, o tym, kim jesteśmy na co dzień. My, jako istoty ludzkie, na najbardziej ogólnym poziomie, mamy ciało, mowę i umysł...
Krople Serca Dharmakaji - Księga 4, Śardza Taszi Gyaltsen,Yongdzin Tenzin Namdak,
2018-01-18 21:51:09
Ponieważ zawsze cierpieliśmy, zaczynamy poszukiwać Nirwany, pragnąc wyzwolić się z tych kajdan. Ten, u kogo pojawia się ta intencja, od początku musi słuchać i nauczyć się właściwych nauk. Po drugie, to czego się nauczył, musi praktykować z kontemplacją. W końcu, to co się praktykowało, powinno przynieść owoc. Musisz to zrobić w ciągu tego życia, albo bez żadnej wątpliwości pozostaniesz schwytany w samsarę. Jest to cel wartościowego życia.
Żywioły - pięć elemnetów, Tenzin Wagyal Rinpocze,
2018-01-10 09:29:34
Wzajemnie oddziaływanie pięciu żywiołów daje początek nie tylko częściom systemu, poszczególnym ciałom i planetom, oprogramowaniu komputerowemu i drzewom, ale również wszystkim światom egzystencji we wszystkich wymiarach. Dynamizm pięciu elementów leży u podstaw złożoności wszystkiego, co istnieje.
Tonpa Szenrab - 12. Czyn spełnienia (przejście poza smutek), ,
2017-03-09 14:29:21
Kłaniam się Tobie w pokorze, Spełniony. Chociaż ciało buddy nie ma ani narodzin, ani śmierci, To, aby ukazać podobieństwo nietrwałości według pojęciowego bonu, Ukazałeś sposób przejścia poza smutek do przestrzeni bonu i rozpostarłeś przestrzeń istoty bonu rozległą jak niebo.
Tonpa Szenrab - 11. Czyn wyzwolenia, ,
2017-03-09 14:29:09
Kłaniam się Tobie w pokorze, Wyzwolony, Który udoskonaliłeś się jako Syn Zwycięzcy. Choć nie musiałeś podążać drogą ascetycznej nauki, To aby pokazać zwolennikom jak postępować, ukazałeś czyn doskonałego szczęścia.
Tonpa Szenrab - 10. Czyn odosobnienia, ,
2017-03-09 14:28:57
Kłaniam się Tobie w pokorze, Odosobniony, Który pragniesz usunąć cierpienia Spowodowane przez nagromadzenia światowego rozproszenia (umysłu). Porzuciłeś nagromadzenia rozproszenia, porzuciłeś cykliczną egzystencję, w odosobnieniu, gdzie w samotności rozmyślałeś nad naturą bonu.
Tonpa Szenrab - 9. Czyn uświadomienia, ,
2017-03-09 14:28:44
Kłaniam się Tobie w pokorze, Uświadomicielu, Który ujrzałeś przejawienie tego świata Ulotne tak jak sen i pokaz magiczny. Ozdobiony dwoma rodzajami czystości, pozostawiłeś dom, Aby porzucić cierpienie egzystencji cyklicznej.
Tonpa Szenrab - 8. Czyn zwycięstwa, ,
2017-03-09 14:28:29
Kłaniam się Tobie w pokorze, Zwycięzco, Którego wszechwiedza jest wspaniałym światłem chwały. Chociaż przestrzeń natury bon przekracza smutek, To aby obdarzyć strumieniem współczucia, pozostawiłeś temu światu trzy rodzaje nauczania.
Tonpa Szenrab - 7. Czyn poskromienia, ,
2017-03-09 14:28:16
Kłaniam się Tobie w pokorze, Poskromicielu. Chociaż w przestrzeni natury bon Cykliczna egzystencja i nirwana są nierozdzielne, to aby ujarzmić niezrozumienie i błędne pojęcia, Ze współczucia pokonałeś przeszkody w nauczaniu.
Wszystkie tekst
banery
b1

HOME > PL >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/364658 sLink