HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

Pięciu Buddów

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche
pało du nga

Pięciu Buddów

Pierwszy jest Kunang Cziappa, drugi związany ze wschodem Salła Rangdziung, związany z kierunkiem północnym Gelha Garcziuk, Czietak Ngome związany z zachodem, Galła Dendrub związany z południem. Tworzą oni Pięć Rodzin Buddów.

Z każdą z rodzin związane są sylaby nasienne, które nazywają się po tybetańsku ‘pało du nga’, czy wewnętrzne ‘pało du nga’.. Sylaby te to: A, Om, Hung, Ram, Dza.


1.     A - związane jest z Kunang Cziappa,
2.     Om - związane jest z Salła Rangdziung,
3.     Dza - związane jest z Gelha Garcziuk,
4.     Ram - związane jest z Czietak Ngome,
5.     Hung - związane jest z Buddą Galła Dendrub.

Związani są oni również z pięcioma mądrościami:

1.    mądrość pustki związana z Kunang Cziappa, głównym Buddą,
2.    mądrość zwierciadła związana z Salła Rangdziung i wschodem,
3.    mądrość bezstronności , czy też równowagi, związana z Gelha Garcziuk i północą,
4.    mądrość rozróżniająca związana z Czietak Ngome, Buddą kierunku zachodniego,
5.    mądrość wszechspełniająca związana z Buddą Galła Dendrub.

Pięć sylab nasiennych wyraża wolny od przeszkód naturalny stan Buddów, ich mądrość, spontaniczną doskonałość, innymi słowy aspekt energii, (po tybetańsku ‘tsal’) naturalnego stanu Buddów. Buddowie, którzy wyrażają owe mądrości, przejawiają się w formie, przejawiają się, jako postacie, które mają głowy, ramiona, ciała itd. W tej formie manifestacji są oni rolpa czyli właśnie aspektem emanacji, manifestacji naturalnego stanu.


Słowem, te mądrości są podstawą naturalnego stanu tych Buddów. Oni są aspektem pierwotnej czystości. Sylaby są przejawieniem ich energii, ich spontanicznej doskonałości, a manifestacje w cielesnej formie są wyrazem nierozdzielności pierwotnej czystości i spontanicznej doskonałości, czy też pustki i przejrzystości naturalnego stanu. Manifestują się jako forma (sambhogakaja, rupakaja).

To wprowadzenie daje nam podstawy do zrozumienia, w jaki sposób możemy oczyścić nasze wewnętrzne trucizny oraz nieczystą wizję zewnętrznych zjawisk poprzez przekształcenie w Pięć Rodzin Buddów.
W jaki sposób my możemy przekształcić się w Pięć Rodzin Buddów? Jaki jest związek, jaka jest relacja pomiędzy nami a tymi Pięcioma Rodzinami? Trzeba to dobrze zrozumieć, ponieważ kiedy mówimy o nas samych, mówimy o zwykłym aspekcie nas, o tym, kim jesteśmy na co dzień. My, jako istoty ludzkie, na najbardziej ogólnym poziomie, mamy ciało, mowę i umysł. To jest główny układ odniesienia, w jakim możemy się postrzegać. Ciało łatwo jest zrozumieć, wszyscy wiemy, czym jest ciało. Również łatwo jest pojąć i rozpoznać, czym jest nasza mowa. Najbardziej złożonym elementem jest umysł. Umysł jest bardzo złożony. Jest bardzo złożonym i delikatnym tematem.

Wydaje mi się, że wielokrotnie słyszeliście już te nauki – że na umysł składa się osiem głównych i 51 pomniejszych świadomości. Spośród nich największy wpływ ma na nas pięć świadomości –trucizn. Są to: gniew, pożądanie, głupota, duma i zazdrość. Mamy wiele świadomości, ale każda z nich jest pod jakimś wpływem tych trucizn. To te trucizny są główną przyczyną naszych negatywnych uczuć, trudnych okoliczności, których doświadczamy i w ogóle tego, że jesteśmy w samsarze. Dlatego kiedy mówimy o oczyszczeniu, to chodzi nam o oczyszczenie tych negatywnych emocji. Są one jak osad w wodzie. Muł, który pływa w wodzie nie jest naturalną częścią wody – woda w swej prawdziwej naturze jest czysta. Kiedy błoto, muł unoszą się w wodzie, to nie możemy tej czystości dostrzec. I tak samo jest z naturalnym stanem naszego umysłu, który jest czysty i zawsze był czysty – on jest pierwotnie czysty. Ten czysty umysł zostaje splamiony przez negatywne emocje. One powodują, że w umyśle pojawia się co raz więcej dyskursywnych myśli, co powoduje, że projektujemy, rzutujemy (wyobrażamy sobie) wiele rzeczy i prowadzi to ostatecznie do powstania nieczystych wizji. Całe to złożone zjawisko nazywamy samsarą. Ale o tym pewnie wiecie, słyszeliście już o tym wiele razy.

Wszystkie nauki Bon, wszystkie dziewięć ścieżek Bonu służy temu, żeby oczyścić zarówno nieczyste wewnętrzne myśli, jak i zewnętrzne zjawiska. I ten tekst również skupia się na oczyszczaniu pięciu negatywnych emocji poprzez przekształcenie ich w Pięć Rodzin Buddów. Kiedy oczyścimy nasze negatywne emocje i przekształcimy je w mądrość oraz w Pięć Rodzin Buddów, wtedy w naturalny sposób wszystkie nieczyste wizje, które powstawały na skutek tych negatywnych emocji, rozpuszczą się w światło. I również wszystkie nasze wewnętrzne myśli, cały nasz konceptualny umysł rozpuści się w promieniste światło. Dlatego nazywamy tę praktykę praktyką samooczyszczenia. Kiedy przekształcimy negatywne emocje w Pięć Rodzin Buddów, wtedy wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne zjawiska rozpuszczą się w światło mądrości. Można te nauki wyjaśniać w bardzo prosty sposób lub w bardzo trudny i złożony. Nie wiem, który wolicie? (...)


Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche, fragment z kursu: Nauki o Pięciu Rodzinach Buddów, służące samooczyszczeniu, należące do cyklu Nauk Przekazu Sziang Sziung Nin Dziu


Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/364659 sLink
Facebook Twitter
(c) BonInfo.Org