HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

Inwokacji do Tapihritsy

Inwokacji do Tapihritsy gSol-`debs
Inwokacji do Tapihritsy

EMAHO
KUN-ZANG THUG TRUL-KU DOG SHEL KAR OD/
O Nirmanakajo wyemanowana z Umysłu Kuntu Zangpo ! Twoje ciało jest przejrzyste jak kryształ,


DRI-MED DANG SAL OD ZER CHYOG CHUR TRO/
niepokalane w swoim czystym blasku, we wszystkich dziesięciu kierunkach emanują z ciebie świetlne promienie.


GYAN-MED CHER-BU YE-NYID NYING-PO DON/
Jesteś całkowicie nagi i pozbawiony ozdób, co oznacza, że ucieleśniasz esencję Pierwotnego Stanu.


KHYEN NYI THUG-JE DRO-WE DON LA GONG/
Dzięki twemu współczuciu oraz za sprawą dwóch wiedzy, bezustannie kontemplujesz dobro wszystkich czujących istot.


DE-SHEG THUG CHUD DZOG-CHEN KUN GYI CHOG/
Dzogczen jest nektarem z serc wszystkich Sugatów, Wielką Doskonałością, która przewyższa wszystkie inne nauki,


THEG-PE YANG TSE GYUD LUNG MAN-NGAG NYING/
szczytem pośród wszystkich pojazdów do Oświecenia i esencją wszystkich Tantr, Agam i Upadeszy:


ZHI YI NE-LUG KHOR DE DROL TRUL DANG/
Stan Naturalny to pierwotna Podstawa wszystkich zjawisk, to z niego pochodzi wyzwolenie, którym jest Nirwana i iluzja, którą jest Samsara;


DRA OD ZER SUM KYON YON RAB SAL ZHING/
to w nim wszystkie niedogodności Samsary i wszelkie dobrodziejstwa Nirwany stają się wyraźnie widzialne jako dźwięk, światło i promienie.

DRO-WA LO YI MUN-PA KUN SAL NE/
Gdy wszelkie ciemności ogarniające umysły istot czujących zostaną oczyszczone,

ZHI TONG TSA DRAL-WA LAM CHIG CHOD TOG/
wtedy pusta i pozbawiona źródła Podstawa zrozumiana zostaje jako Jedyna Ścieżka.

NYAM TOG NGON-GYUR KHOR DE SEM SU DROL/
Kiedy doświadczenia i zrozumienie zamanifestują się na Ścieżce, wtedy tak Samsara, jak i Nirwana zostają wyzwolone w Naturze Umysłu.

DRE-BU KU SUM YING SU GOD DZAD-PA/
Wówczas ślniąc przede mną w wymiarze przestrzeni, wyraźnie widzialną staje się Trikaya Owocu.

DRO-WE GON-PO TA-PI-HRI-TSA LA/
Do ciebie Tapihritso, obrońco istot,

DAG LO TSE-CHIG MO-PE SOL-WA DEB/
modlę się ze skupionym oddaniem

DAG SOG DRO LA WANG-KUR JYIN GYI LOB/
byśmy ja i inne istoty obdarzeni zostali błogosławieństwem inicjacji

CHYI NANG SANG-WE BAR-CHAD ZHI-WA DANG/
usuwającej nasze zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne przeszkody !

MA RIG TRUL-WE GAD-DZIN DROL-WE KYANG/
Kiedy wolny będę od ignorancji i chwytania rządzących tą  iluzoryczną rzeczywistością,

RANG-RIG NGON-GYUR TA CHOD THAR-CHYIN NE/
zamanifestuje się wtedy moja własna wrodzona, wewnętrzna Świadomość; ostatecznie realizując i pogląd i zachowanie,

YE TONG TSA-DRAL LO-DE CHEN-PO DON/
tyczące się rzeczywistego znaczenia Pierwotnego Stanu, który jest pusty, pozbawiony swojego źródła i całkowicie przekraczający intelektualne pojmowanie,

DAN-TA NYID DU DAG LA TSAL DU SOL/
ześlij więc na mnie realizację w tej właśnie chwili !

JE DRO-WE GON-PO TA-PI-HRI-TSA-LA/
Do ciebie Tapihritso, nasz Panie będący obrońcą istot,

SOL-WA DEB-SO DRO DRUG THUG-JE ZUNG LA DAG GYUD TROL/
tymi słowy modlę się – niech siła twego współczucia wyzwoli strumień świadomości mego umysłu od wszystkich powikłań z sześcioma miejscami ponownych narodzin !

 

fragment z: Guru Joga z Tapihritsą - Jarosław Kotas
polecane linki:

http://bonpo-arts.com/tapirhitsa.html
http://bon-encyclopedia.wikispaces.com/Tapihritsa


Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/365126 sLink