HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

Ślubowania

Lopon Tenzin Namdak Rinpocze
Dziewięć Ścieżek Bonu

Nauki udzielone w roku 2006 we Francji, w Shenten Dargye Ling, Blou

Przekład fragmentu: Jarosław Kotas

 

Piąta Ścieżka nazywana jest Genyen Thegpa i jeśli praktykujesz zgodnie z tym tekstem, nie będziesz zwodzony i nie będziesz popełniać błędów. Twoja praktyka musi być zintegrowana z Determinacją, która towarzyszyć powinna każdej praktyce. Mówi się tu o tym jak praktykować, jak utrzymywać intencję i jaki ma być owoc zebranej zasługi i zastosowanej metody. O tym właśnie Tonpa Shenrab pouczał Tsangpę Tsukphue.
On właśnie zadał Tonpie Shenrabowi pytanie mówiąc:

Wielce szanowany, wszechwiedzący Buddo! Wyemanowałeś jako wspaniała forma Nirmanakaji i wygłosiłeś nauki Sutr mówiące, że wszystko pochodzi od sutry, że jest to korzeń znajdujący konkluzję w naukach Piątej Ściezki, Genyen. Kiedy więc wolni od iluzji i pełni determinacji oraz wolni od błędów będziemy praktykować tą Ścieżkę z wielką motywacją, w jaki sposób mamy dotrzymywać ślubowań? Jaka jest przyczyna? Czym jest owoc? W jaki sposób mamy to praktykować? Naucz nas proszę wszystkiego po kolei! Proszę, kontynuuj swe nauki!


Wtedy Tonpa zaczął nauczać mówiąc:

Posłuchaj, Tsangpa Tsukphue ! Korzeniem przyczyny i owocem jest to by usunąć wasze przywiązanie do Samsary, odwieść od niej wasz umysł i skierować jego radosny wysiłek ku Nirvanie. Jeśli zamierzasz praktykować, a twoją motywacją jest Bodhićitta oraz posiadasz determinację, praktykuj więc tylko Genyen Thegpa wolny od wszelkich wątpliwości.

Nauczałem już o Dziesięciu Negatywnych Zachowaniach w sposób ogólny oraz o tym jak praktykować Dziesięć Zachowań Właściwych i chociaż w naukach tych zawarte były też szczegółowe pouczenia, są one wciąż zbyt ogólne.

Negatywne działania

Oto nowa lista Dziesięciu Negatywnych Rzeczy, ale w tym ujęciu różnią się one nieco – trzy z nich dotyczą ciała, trzy mowy i cztery umysłu, zamiast jak było wcześniej, czterech mowy i trzech umysłu. To jest korzeń, podstawowych dziesięć złych rzeczy, które muszą zostać oczyszczone. Jeśli praktykujesz Ścieżkę Genyen, musisz utrzymywać ślubowania i rzeczą ważną jest powstrzymywanie się od rzeczy następujących:
·

 • Tsamepa Nga – pięć działań prowadzących bezpośrednio do piekieł bez żadnego stanu pośredniego
 • Nyewa Zhi – cztery działania zbliżone do powyższych
 • Chewa Zhi – cztery najgorsze działania
 • Logpa Gyad – osiem niepomyślnych działań
 • Trulpa Gu – dziewięć złudzeń
 • Tsinche Log – dziesięć negatywnych działań, dziesięć rzeczy błędnych.


To są rzeczy ogólne i jeśli dopuścisz się ich sam lub nakażesz komuś ich wykonanie, a także jeśli cieszysz się z tego, że ktoś ich dokonał, to jest to korzeń przyczyny samsarycznego odrodzenia. Podstawą ich wszystkich jest Pięć Trucizn Umysłu. Jeśli ktokolwiek posiada motywację do praktyki Genyen Thegpa musi utrzymywać swoje ślubowania bardzo restrykcyjnie. Jest to niezwykle istotne. Tak powiedział Tonpa Shenrab.


Tsamepa Nga – Pięć Bezpośrednich Działań


Jeśli dopuścisz się któregokolwiek z nich, po śmierci znajdziesz się natychmiast w najniższym z piekieł. Nie zaznasz tam przerwy ani odpoczynku:

 1. Zabójstwo jakiegokolwiek nauczyciela duchowego lub lamy.
 2. Zabójstwo ucznia nauczyciela duchowego.
 3. Zabójstwo ojca.
 4. Zabójstwo matki.
 5. Zabójstwo własnego syna lub własnego dziecka.


Jeśli zrobiłeś to bezpośrednio sam lub nakazałeś to komuś lub też cieszyłeś się gdy ktoś to uczynił, są to winy najcięższe i stanowią przyczynę odrodzenia na najniższym poziomie piekieł.

Nyewa Zhi – Cztery Działania Podobne Pięciu Bezpośrednim

Są one bliskie tym wymienionym. Nie tak ciężkie, ale prawie tak ciężkie:

 1. Zabójstwo osoby praktykującej religię. To może być buddysta. Tekst mówi Bonshen, dosłownie więc chodzi o praktykującego Bon.
 2. Zabójstwo jakiejkolwiek istoty ludzkiej.
 3. Zniszczenie którejkolwiek z Trzech Podpór, Tensum, reprezentujących Ciało, Mowę i Umysł Buddy. Wizerunki reprezentują jego Ciało, święte teksty Mowę, a stupy i gompy Umysł. Niszczenie ich lub zakłócanie w inny sposób to trzeci rodzaj winy.
 4. Negatywna mowa lub nieprzychylne myślenie o tym co powiedział Budda, jak na przykład mówienie, że jest to złe lub nieprzyzwoite.


Chewa Zhi – Cztery Najgorsze Działania


 1. Unieszczęśliwianie lub sprawianie kłopotów szanowanemu praktykującemu.
 2. Przyjaźń z tymi, którzy dopuszczają się najcięższych przewin.
 3. Czynienie przeszkód komuś, kto chce dokonać czegoś szlachetnego w intencji czujących istot, na przykład przeszkadzanie komuś w złożeniu wielkiej ofiary.
 4. Złamanie jakichkolwiek ślubowań.


Logpa Gyad – Osiem Niepomyślnych Działań


 1. Powodowanie wojny i walki.
 2. Zarabianie na życie zabijaniem, jak na przykład rzeźnik lub rybak.
 3. Uprawianie seksu z własną matką lub córką.
 4. Błędne nauczanie Dharmy, kiedy na przykład nauczyciel nie jest wykwalifikowany, popełnia błędy lub po prostu mówi co uważa za stosowne.
 5. Wrzeszczenie lub powodowanie hałasu w górach. Jest tak dlatego, ponieważ zachowanie takie może wystraszyć niewidzialne istoty zamieszkujące takie miejsca.
 6. Zatruwanie wody w rzece lub w oceanie. To zaburza środowisko istot żyjących w wodzie lub nawet zabija je.
 7. Zmienianie biegu rzeki. Jest tak dlatego, ponieważ powoduje to śmierć istot żyjących w wodzie oraz tych, które żyją na suchym obszarze kiedy skieruje się tam wodę.
 8. Wypalanie lasów.


Jest więc tych zachowań osiem. Teraz możemy je wszystkie podliczyć: do pierwszych pięciu dodajemy drugich cztery dodać trzecich cztery i dodać czwartych osiem, to czyni razem dwadzieścia jeden niewłaściwych zachowań.
Nie ma wątpliwości co do tego, że dopuszczenie się któregoś z nich prowadzi wprost do Piekła.

Trulpa Gu – Dziewięć Złudzeń

Wszystkie z nich są negatywne, ale nie oznacza to, że stanowią one natychmiastową przyczynę Piekieł.

 1. Zwracanie zbyt wielkiej uwagi na sny.
 2. Samooszukiwanie się za pomocą własnych osądów przy braku jasnej, sprawdzonej wiedzy, co powoduje poleganie jedynie na sobie samym.
 3. Nosem. Wrogie nastawienie w stosunku do innych i próby przysparzania im kłopotów.
 4. Przywiązanie do spraw związanych ze światowym życiem, z Samsarą – szczególnie przywiązanie do krewnych i rodziny.
 5. Dugsem. Zła wola, utrzymywanie negatywnych myśli w stosunku do innych pomimo, że nie towarzyszą temu działania oraz negatywna mowa.
 6. Zbyt wielkie pożądanie w stosunku do rzeczy światowych – szczególnie do własnego bogactwa i rzeczy, które posiadamy.
 7. Bycie zwodzonym przez własne zmysły, na przykład wtedy gdy myślisz, iż wszystko co widzisz, słyszysz, czego dotykasz, smakujesz lub wąchasz istnieje w sposób rzeczywisty.
 8. Ngamsem. Bycie zwodzonym przez warunki i okoliczności, w jakich się znajdujesz – oznacza to brak zrozumienia, iż wszystkim rządzą przyczyny karmiczne.
 9. Zwykłe złudzenie kiedy oko podąża za tym co widzi, słuch za tym co słyszy, co w konsekwencji zaburza koncentrację i kontrolę.To jest Dziewięć Złudzeń.

Jest jeszcze Dziesięć Negatywnych Działań będących przeciwieństwem Właściwych.
W stosunku do nich, jeśli dokonujesz ich sam, namawiasz innych, jak też gdy cieszysz się z ich dokonania, gromadzisz ciężkie przewiny.
Wszystkie one spowodowane są Pięcioma Truciznami i zainspirowane nimi. Tym samym, jeśli ktoś pragnie postępować właściwie, należy być bardzo ostrożnym i zaprzestać tych działań przy ścisłym dotrzymywaniu ślubowań.

Mam nadzieję, że wszyscy dobrze zapamiętali te liczby.
Przede wszystkim jest Dziesięć Negatywności i Dziesięć Cnót – to jest bardzo powszechne. Ze wszystkich sił należy się starać powstrzymać działania negatywne i zebrać tyle ile jest możliwe działań pozytywnych. Te dwie sprawy to podstawowe zobowiązanie. Na podstawie tego wszystkie dokonujemy rachuby:
· Pięć Tsamepa Nga, Działania Bezpośrednie
· Cztery Działania bliskie powyższym
· Cztery Najgorsze Działania
· Osiem Niepomyślnych Działań
· Dziewięć Złudzeń
· Dziesięć Działań będących przeciwieństwem paramit.

Kiedy dodamy to wszystko, wtedy pierwsze cztery kategorie czynią dwadzieścia jeden, do tego dochodzi dziesięć, co daje trzydzieści jeden. Dziewięciu Złudzeń nie uwzględniamy w tych rachubach.
Każdy podążający za nasza religią musi zadbać o to i zaprzestać wymienionych uczynków na tyle na ile jest w stanie to zrobić zależnie od swoich okoliczności. To może być trudne. Przede wszystkim należy znać wszystkie z tych trzydziestu jeden działań i następnie utrzymywać ślubowania. Przede wszystkim więc, trzeba to sobie policzyć, zapamiętać, najlepiej nauczyć się nazw i ich znaczenia, po czym przyjąć śluby odnośnie tego czego jesteśmy w stanie dotrzymać.
Na przykład pierwszym spośród Pięciu Bezpośrednich Działań jest zabicie ważnej istoty, ale trzeba znać wszystkie szczegóły. Współcześnie w wielu miejscach toczą się wojny, podczas których się walczy i zabija więc jeśli ktoś służy w wojsku i idzie na wojnę, to strzela i zabija. Nie jest ten ktoś związany ślubami płynącymi z jakiejś religii. On po prostu wykonuje swą pracę polegającą na zabijaniu i na tym polega jego wina. Natomiast jeśli ktoś przyjął zobowiązanie nie zabijania istot, a w szczególności istot ludzkich, a następnie zdarzy się tak, że zabije kogoś, oznacza to złamanie zobowiązania. Sam akt zabijania jest taki sam, ale wina nie jest już taka sama. Pierwszy obarczony jest samym zabijaniem, drugi nie tylko tym, ale jeszcze dodatkowo aktem złamania ślubowania.
Spróbujcie sporządzić sobie listę tych wszystkich działań oraz komentarz do tego, po czym spróbujcie przyjąć śluby. Jeśli sami sobie obiecacie nie zabijać, to jest to dobre, ale jeśli weźmiecie ślubowanie przed obliczem swojego Mistrza lub wizerunków Buddy, wtedy sytuacja jest odmienna. Jeśli sami sobie coś obiecacie, to jest to obietnica, tyle że wciąż bardzo niestabilna, gdyż może wydarzyć się coś nieprzewidywalnego i łatwo można ją złamać. Zwłaszcza, że nikt nie wie o twojej obietnicy i nie dba o nią. Nikt nie jest w stanie zajrzeć do twego wnętrza. Ale jeśli bierzesz ślubowanie i ludzie to widzą i wiedzą o tym, to wtedy złamanie ślubów okryje cię wstydem. Taka sytuacja jest o wiele bardziej poważna i stabilna. Złożenie obietnicy sobie samemu jest chwalebne i przynosi zasługę, ale uczynienie tego samego w sposób religijny przed własnym Mistrzem lub Nauczycielem lub wizerunkiem albo świadkiem oznacza autentyczne podążanie za Naukami Buddy. Jest to bardzo stabilne i o wiele lepsze. Oznacza zupełnie inną skalę.
Weźmy takiego kota lub tygrysa. Zabijają jelenia by go zjeść i jest to czymś złym. Zgromadzili przewinę zabójstwa, ale w inny sposób nie mogliby zdobyć pożywienia. Nikt jednakże nie zezwolił im na zabijanie, ani żaden Bóg, ani też ktoś inny. W ich przypadku zachowanie takie jest naturalne. Koty domowe dysponują o wiele bardziej luksusowym życiem niż nasze koty. Zachodnie koty o wiele lepiej sobie żyją. Poza wątpliwościami jednak jest, że muszą zabijać, bo nie mogą jeść ziół albo trawy. Zabijają więc i gromadzą negatywności. Z drugiej jednak strony, jeśli porównać je z myśliwym zabijającym jelenia, to ten ostatni gromadzi ich więcej. On się po prostu bawi gdyż nie musi zabijać jelenia by móc jeść. Akt zabijania pociąga za sobą ten sam rodzaj negatywności, ale w przypadku myśliwego, który wie, że zabijać nie musi, gromadzi on tych negatywności więcej. Co więcej, gdy porównać negatywność zgromadzoną przez myśliwego nie związanego z żadną religią z tą gromadzoną przez takiego, który przyjął śluby, a potem zabił jelenia, wtedy ten drugi dopuścił się czegos gorszego niż pierwszy. W ten sposób wszystko możemy ocenić. Akt zabijania pozostaje tym samym, ale świadomość wywiera na wszystko bardzo silny wpływ. Sami więc możecie rozważyć swoją wcześniejszą intencję i to doprowadza do różnic.

Cnoty


Kiedy myślimy o cnotach i zasługach możemy wziąć przykład ocalania życia. Na przykład lekarze i pielęgniarki pomagają ludziom chorym i cierpiącym, ale dla większości z nich zachowanie takie jest po prostu pracą. Przez długi czas ćwiczyli się w tym i studiowali i od poczatku ich motywacją było zachowanie własnego życia poprzez zarabianie pieniędzy. Taka postawa jest dobra i też przynosi korzyści. Jeśli jednak porównamy ją z sytuacją lekarza, który ślubował chronić życie, to ten pierwszy jest zwykłym lekarzem pracującym na swoje utrzymanie, drugi zaś działa motywowany religią. Działanie ich obu jest podobne, ale zasługa płynąca z tych działań nie jest taka sama. Pierwszy ma taką, jaka płynie z pomocy innym i ratowania ich życia, drugi ma większą gdyż podąża on za Naukami Buddy i przestrzega ich.
W tym miejscu wyszczególnić należy cztery punkty:

1. Pragnienie chronienia życia innych czujących istot bez robienia czegokolwiek przynosi pewną zasługę. Dobrze jest myśleć w ten sposób.
2. Chronienie życia poprzez działania lub mówienie o tym, ale nie wynika to z podążania ścieżką Buddy. Działasz, ale nie z powodu realizacji wskazań Buddy. Jest działanie, ale brak jest właściwej intencji.
3. Obydwie rzeczy są obecne, czyli jest intencja i jest działanie. Masz więc świadomość i działasz.
4. Niedbałość o cokolwiek. Ktoś taki ani nie pragnie zabijania, ani nie stara się chronić życia innych.

Tym sposobem, są różne sytuacje i różne miary. Jedni mają tylko intencję, inni działają. Ta sama zasada stosuje się do działań negatywnych. Jeśli chodzi o zasługę, zdobywasz jej trochę na drodze samego myślenia, ale wciąż nie jesteś zdolny do podjęcia działań.
Po stronie rzeczy dobrych mamy Dziesięć Gewa lub cnót, o których już nauczałem. Zazwyczaj trzy z nich odnoszą się do ciała, cztery do mowy i trzy do umysłu, ale w tym systemie mamy trzy odnoszące się do mowy i cztery do umysłu. Istnieje więc niewielka różnica, ale już o tym mówiłem kilkakrotnie.
Istnieje też Pięć Wielkich Aktów Miłującej Dobroci. Stanowią one przeciwność negatywności i oczyszczają je.

1. Przeciwieństwo zabójstwa osoby świetej oraz inne przeciwieństwa dotyczace pozostałych sytuacji.
2. Cztery Działanie bliskie powyższym będące przeciwieństwem negatywnych – dla przykładu, zamiast zabijania, ratowanie życia.
3. Cztery Ciężkie Przewinienia. Nie wolno łamać przyjętych ślubowań.
4. Osiem Niepomyślnych Działań. Każde z nich musi zostać zaprzestane oraz należy zaangażować się w praktykę rzeczy pozytywnych.
5. Dziesięć Motywacji.

Teraz podam nazwy cnót oraz ich przeciwieństw:

Pozytywne Działania - Negatywne Działania


Jamchen Nga – Pięć Wielkich Aktów Tsamepa Nga – Pięć Działań Miłującej Dobroci Bezpośrednich

Topa Nga (Topa Zhi) – Pięć lub Cztery Nyewa Nga (Nyewa Zhi) – Pięć Działań Zależnych lub Cztery Działania bliskie
Najcięższym

Gupa Zhi – Cztery Działania Odpowiednie Chewa Zhi – Cztery Najgorsze Działania

Dunpa Gyad – oznacza to, że trzeba Logpa Gyad – Osiem Działań wykazać się dbałością Niepomyślnych

Ngepa Gu – Dziewięć Zrozumień Trulpa Gu – Dziewięć Złudzeń

Gewa Chu – Dziesięć Motywacji Migewa Chu - przeciwieństwo (Paramit) Paramit

Trzy punkty

Negatywnych działań możesz dopuścić się sam, możesz to komuś zlecić, a nawet jeśli nie zrobisz tego, ale cieszysz się, że ktoś się ich dopuścił, obciąża to także ciebie.
Te trzy zasady dotyczą tak rzeczy pozytywnych, jak i negatywnych. Jeżeli ktoś uczynił coś przynoszącego wielką zasługę, na przykład na drodze praktyki Szczodrości lub Dyscypliny Moralnej, a ty się z tego cieszysz, wtedy również zdobędziesz zasługę. Nie ty to zrobiłeś, ale jesteś po właściwej stronie i zasługa z tego będzie płynęła. Powiada się czasami, że gdy ktoś wspiera praktykującego na odosobnieniu pustelnika i dostarcza mu rzeczy zapewniających przetrwanie, wtedy ta osoba wraz z pustelnikiem osiąga Stan Buddy. Jeden musiał się bardzo wysilać, a drugi nie aż tak bardzo i wiódł życie mniej lub bardziej wygodne. Może więc tak się tylko mówi o sponsorach by ich zachęcić do robienia dobrych rzeczy. Tak powiadają niektórzy ludzie, ale jakby nie było, sponsor również zdobywa zasługę poprzez wspieranie dobrych działań innej osoby.
To wszystko o czym tutaj mowa to korzeń wyzwolenia z Samsary, sposób na to by zdobyć zasługę i rozwinąć Pięć Mądrości tak by to doprowadziło do ostatecznego osiągnięcia Stanu Buddy. Te działania cnotliwe są jedno po drugim antidotum na negatywności przez nie oczyszczane. Używamy czasem przenośni brudnego stołu, który jest zmywany kawałek po kawałku co przypomina stopniowe oczyszczanie negatywności na drodze zbierania zasługi. Istnieje tez inna metoda polegająca na oczyszczeniu całego stołu za jednym razem. Wtedy nie istnieje potrzeba stopniowego zmywania go. To tak jak praktyka medytacji na Pustą Naturę Rzeczywistości, która jest wielkim oczyszczeniem bowiem usuwa sam korzeń negatywności zatrzymanych w Kunzhi. Kunzhi wyzwala się w Naturze, a Natura jest pusta i tym sposobem, jeśli pustka jest podstawą to brak tam miejsca na utrzymywanie jakichkolwiek śladów. I dlatego jest to najsilniejsze wyznanie negatywności lub antidotum. Stan Naturalny stanowi przedmiot tylko najwyższych Nauk Dzogczen, ale wiedza o pustce jest bardzo podobna w systemie Madhyamaki. Nie jest on jednak tak pełen mocy choć idea jest podobna.
Nie ma jednak powodu by zaciemniać się wątpliwościami gdy inni nauczyciele nauczają o konieczności oczyszczenia na drodze praktyki wyznania, Vajrasattwy czy Dorje Sempa lub recytacji mantry stusylabowej. My po prostu używamy innych i idei i metody dla oczyszczenia negatywności. Odmiennie jest to ujmowane w Sutrze, Tantrze i Dzogczen.

Ta część dotyczyła przyczyn karmicznych, tego jak rzeczy są powiązane, jak powstają przyczyna i owoc i w jaki sposób temu zapobiec oraz co należy praktykować. To są szczegółowe nauki na temat rzeczy pozytywnych i negatywnych.


Ślubowania

Wtedy Tsangpa Tsukphue zapytał Buddy:
Jak należy praktykować Genyen Thegpa ?

[Rinpocze dodaje] Tak to nazywamy i wyjaśniałem już, że to czego uczę pochodzi z komentarza; jest to część Genyen Thegpa, jak i również podstawa dla wszystkich podążających za Panem Buddą.

Budda odpowiedział mówiąc:
Istnieją cztery śluby korzenie i jeden dodatkowy, więc jest ich razem Pięć Ślubów Genyen. Genyen oznacza Motywację Cnoty. Wytłumaczę ci to.

Kiedy już przyjąłeś te śluby, masz je utrzymywać do końca tego życia co nazywa się Lhancho. Nie dotyczy to przyszłego życia, ale jeśli rzecz się tyczy slubowań Bodhisattwy, ma to bardziej poważny charakter i możesz je przyjąć aż do osiągnięcia Stanu Buddy.
Mamy cztery typy ślubów. Nyenne i Genyen przeznaczone dla świeckich praktykujących oraz Tsangtsug i Nyendzog, które są najwyższymi ślubami przeznaczonymi dla Bhikszu oraz mnichów.

1. Nyenne.
W tej grupie znajduje się osiem ślubowań, które bierze się tylko czterokrotnie w miesiącu na okres około 24 godzin. Dzieli się je na cztery zasadnicze śluby i cztery dodatkowe. Przyjmowane są czterokrotnie podczas miesiąca oraz dodatkowo w dni świąteczne.

2. Ge
Te śluby przyjmuje się dożywotnio i nazywają się Lhancho co oznacza „na zawsze”.

3. Tsangtsug (Czysta Znakomitość)
Tutaj znajduje się dwadzieścia pięć mnisich ślubowań.

4. Nyendzog
Są to śluby w pełni wyświęconego mnicha.

Tsultrim

Na to pojęcie składają się dwa wyrazy – tsul oznacza działanie, a trim dyscyplinę lub ślub wewnętrzny.
Nauczałem już o tym, że w Genyen mówi się o negatywnościach oraz o tym w jaki sposób praktykować cnotę. To właśnie oznacza Trim, rodzaj Prawa Moralnego.

Tsul

Teraz doszliśmy do części drugiej, w której mieszczą się dyscyplina i zasady oraz informacje na temat tego jak praktykować okazując aktywności.
Jest tu pięć odrębnych części:

1. Tru. Ablucje.
2. Tsakhor Modun. Pokłony, okrążanie świętych obiektów oraz wszystko inne co pokazuje oddanie wobec świętych miejsc lub wizerunków Buddy. Jest tu wiele różnych rzeczy.
3. Budowanie stup oraz tworzenie tsa-tsa.
4. Ofiarowanie wody.
5. Działanie polegające na odczytywaniu lub recytacji tekstów prostych rytuałów lub ofiarowań; składa się to z siedmiu punktów, Tsigo Dunpa.

Tsul, czyli zdyscyplinowane działanie oraz Trim, czyli wewnętrzna praktyka i utrzymywanie ślubów zmierzające do oczyszczenia negatywności, muszą iść razem. Jeśli zdołasz zintegrować je razem, wtedy dwa rodzaje zaciemnień zostaną oczyszczone, a dwa rodzaje Nagromadzeń Mądrości i Zasługi zostaną udoskonalone. Tyle powiedział Budda.

Wtedy Tsangpa Tsukphue zapytał Buddy:
Wszechwiedzący Buddo, łagodny i szanowany przewodniku istot czujących, Panie Buddo Tonpa Shenrabie !
Powiedziałeś nam, że Genyen Thegpa zawiera Tsul i Trim oraz nauczałeś już Trim, czyli o tym co jest negatywne oraz w jaki sposób to oczyścić, o tym czym są nagromadzenia, a także o tym jak praktykować zasługę. Wszystkiego tego nauczałeś. Teraz więc proszę powiedz nam jaki rodzaj rzeczy zawiera w sobie Tsul, Dyscyplina, co mamy czynić z naszymi mową i ciałem by zachować dyscyplinę. Nie wiemy zbyt wiele na ten temat więc proszę powiedz nam to.

Budda udzielił odpowiedzi mówiąc:
Posłuchaj Tsangpa Tsukphue oraz posłuchajcie wy uczniowe obecni teraz i tutaj !
Każdy z was kto zamierza oczyścić dwa zaciemnienia oraz udoskonalić dwa nagromadzenia zasług, które dotyczą także przyszłych uczniów i przyszłych istot czujących, musi dać przykład tego co należy praktykować odnośnie cnót i zasług po to by owoc zasługi został osiągnięty oraz co praktykować by oczyścić nieczystości i zaciemnienia. Jako wsparcie dla tego zadania w celu składania pokłonów i wykonywania okrążeń, musicie wybudować Chorten.

Budowanie Chortenu [link]Ślubowania dla świeckich praktykujących


Będę kontynuował nauki Genyen Thegpa. Zadanie to wciąż nie jest ukończone, a ukończenie go zabierze jeszcze wiele tygodni. Dam krótkie wyjaśnienia tego, czego już nauczałem do tej pory. Kiedy naśladowcy Tonpy Shenraba poczuli oddanie i poważnie lub mniej poważnie postanowili podążać za nim, pierwszym krokiem jaki musieli wykonać było przyjęcie Ślubów Schronienia, a krokiem drugim było przyjęcie czterech ślubów dla osób świeckich lub nawet nieco więcej, porzucenie uwarunkowanej światowej egzystencji. Przede wszystkim trzeba posiadać coś co nazywamy Ngejung, czyli poczucie dogłębnego znużenia światowym życiem i chęć odrzucenia go na rzecz czystego i nie podlegającego żadnym wpływom postępowania za Dharmą. Wiele więc zależy od indywidualnego nastawienia. Jeśli nie posiadasz naprawdę mocnego umysłu, nie oznacza to jednocześnie, że nie posiadasz dobrej wiedzy. Oznacza to tylko, że nie wiesz jak sobie poradzić z sytuacją. Istnieją więc dwa poziomy dla świeckich praktykujących.

1. Ślubowania Nyenne

Są to śluby, których przestrzegasz tylko czterokrotnie podczas miesiąca księżycowego – 8, 15, 22 i 30 dnia. Cztery mają charakter podstawowy i cztery uzupełniający. Sa one bardzo popularne oraz po przyjęciu Ślubów Schronienia, bardzo ważne.

Nie zabijanie
Spójrzmy na pierwszy z nich – zabijanie. Normalną sytuacją jest ta, że ludzie nie zabijają się nawzajem, ale czyni różnicę kiedy porównasz tych którzy przyjęli śluby w tej sprawie, z tymi którzy takich nie posiadają. Chodzi tu o intencję polegającą na myśleniu o tym, że coś nie jest dobre i należy tego zaprzestać. Jako inny przykład możemy wziąć słonia. O słoniach nie wiem zbyt wiele, ale przypuszczam, że one nie zabijają i nie jedzą mięsa. Tak więc, słoń nie zabija. Natomiast inna jest sytuacja osoby, która zrozumiała, że nieodbieranie i nie skracanie życia wynika z porządku ustanowionego przez Buddę. Taka osoba myśli nad tym i ma intencję tego by zaprzestać zabijania. Zarówno ona jak i słoń nie zabijają, ale słoń nie wie zbyt wiele, dla niego taka sytuacja jest naturalna i jego zachowanie, choć samo w sobie dobre, ma neutralny charakter. Tak naprawdę nie przynosi to zasługi. Inaczej jest z praktykującym, który zdaje sobie sprawę z tego, że to Budda ustanowił taki porządek i wprowadził Moralną Dyscyplinę i właśnie z tego powodu, zaprzestaje on dokonywania takich działań. To jest więc ślubowanie, któremu towarzyszy specjalna zasługa przewyższająca tą zdobywaną przez slonia. Istnieje więc różnica. Gdy zdarzy się tak, że słoń zabije jakąś istotę, na przykład walcząc z wężem, to nie oznacza to złamania jakichkolwiek ślubowań. Praktykujący zaś, który przyjął śluby, a potem zabija, śluby te łamie co jest rzeczą bardzo negatywną. Tym sposobem, musicie wszystko dokładnie przekalkulować. Tak z grubsza, Dharma wygląda na bardzo przejrzystą, ale przy spoglądaniu z bliska pojawia się w niej wiele drobnych szczegółów. Przemyślenie tego wszystkiego przyniesie wiele korzyści.

Cztery ślubowania podstawowe:

· Nie zabijanie
· Powstrzymanie się od kradzieży
· Powstrzymanie się od niewłaściwych zachowań seksualnych
· Zaprzestanie kłamania

Cztery ślubowania dodatkowe:

· Nie spożywanie alkoholu
· Nie jedzenie mięsa; są takie miejsca, w których zachowujesz status wegetarianina jedząc ryby, drób lub świninę, ale przecież to wszystko czujące istoty !
· Nie jedzenie posiłków po południu
· Nie angażowanie się w powszechne bezmyślne aktywności takie jak śpiewanie, taniec, branie narkotyków lub palenie tytoniu. Z początku można o tym myśleć jako jedynie o zabawie, ale z czasem staje się to niebezpieczne.

Jest więc osiem ślubowań i przyjmujesz je na jeden dzień cztery razy w miesiącu. By wyliczyć jak długo trwa dzień nie posługujemy się zegarem, czy zegarkiem. Rankiem, kiedy widać już linie papilarne na własnym kciuku, przyjmujesz swoje ślubowania i utrzymujesz je aż do czasu gdy ponownie ujrzysz te linie następnego poranka. To jest pełny dzień, a nie 24 lub 60 godzin albo jeszcze coś innego.
Przyjęcie tych ślubów oznacza rodzaj uczestnictwa w praktykach Yungdrung Bon.

2. Ślubowania Genyen


Ta ścieżka zawiera trochę więcej wskazań. Można przyjąć śluby powstrzymania się od któregokolwiek z Dziesięciu Negatywnych Działań w zależności od tego co jest dla ciebie do zaakceptowania biorąc pod uwagę warunki, w których żyjesz. Takie śluby przyjmuje się na okres dożywotni, aż do śmierci. Nie można przyrzec zachowania ich po śmierci z powodu zapominania. Niemniej, zasługi zgromadzone w twojej Kunzhi nie podlegają zapomnieniu. Możesz zobowiązać się co do jednej lub dwóch rzeczy, możesz też przyrzec powstrzymanie się od wszystkich dziesięciu.
Od tego momentu rozpoczyna się nauczanie o tym, w jaki sposób należy przyjąć ślubowania. Od dłuższego już czasu szczegółowo wyjaśniałem jakie są śluby, teraz wyjaśnię sprawę działań i dyscypliny. To jest zawarte w Genyen Thegpa.
Dwa główne wyrazy to Tsul i Trim. Tsul oznacza działanie, w tym też dyscyplinę, natomiast Trim oznacza moralność oraz dochowywanie ślubowań i tym samym, pojęcie to ma związek ze świadomością i intencją. Jak do tej pory, wyjaśniliśmy sobie Trim. Nastepnie Budda Tonpa Shenrab pragnął nauczać o Tsul więc wezwał swojego ucznia Tsangpę Tsukphue i powiedział:

Wszyscy spośród mężczyzn i kobiet posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz pragnący zaprzestać negatywnych działań i praktykować zasługę, wy wyznawcy stojący tu przede mną i ci, którzy chcą przyjąć ślubowania by praktykować moralną dyscyplinę zgodnie ze wskazaniami Genyen Thegpa, wszyscy wy powinniście odnaleźć wykwalifikowanego Nauczyciela, który jest wyświęcony i który praktykował i dlatego może być Mistrzem dysponującym głębokim doświadczeniem, tym który pomaga i prowadzi czujące istoty na drodze do pokoju, szczęścia i zasługi, obdarzony jest on czystą Mądrością oraz ma moc nauczania i przekazywania jej i jest tym kimś cudownym kto nigdy nie zapomina swej Wiedzy oraz otaczany jest szacunkiem przez wszystkich oddanych mu praktykującym, towrzyszy mu wielu uczniów i wyznawców. To jest właśnie wykwalifikowany Nauczyciel, Lopon.

Khenpo jest tym, który naucza Tsul lub dyscypliny, Lopon udziela ślubowania, a Pongpo to świadkowie, których jest tak wielu jak to tylko możliwe. Tak wyglądają role Khenpo, Lopona i Pongpo, natomiast ty siedzisz naprzeciw nich i przyjmujesz ślubowania. Cała trójka powinna być czysta wewnętrznie. Powinni oni utrzymywać swoje własne śluby w czystości. Jeżeli by natomiast złamali swoje śluby otrzymane od kogoś, wówczas nie mogą udzielać ślubów innym osobom. Mogą sami praktykować, ale nie mogą ślubów udzielać. Dotyczy to nawet wielkich praktykujących, którzy osiągnęli rozległą wiedzę. Nie mogą oni udzielać ślubów, ponieważ ich źródło zostało zniszczone. Co do tego typu spraw, reguły Bonpo są bardzo ścisłe.
Przyjęcie ślubów jest rzeczą bardzo ważną, gdyż w innym przypadku, uczysz się różnych rzeczy, ale po co ? Możesz oglądać, słuchać, uczyć się, czytać, ale jeśli nie przestrzegasz żadnych ślubowań, to przypomina to wycieczkę do muzeum – wiele rzeczy możesz sobie poogladać, ale niczego nie możesz zabrać ze sobą. Wychodzisz stamtąd z pustymi rękami. Może masz trochę papierków, przewodnik albo coś w tym rodzaju. Ze ślubami jest tak samo. Gdy tylko czytasz i słuchasz niczego nie obiecując, to wtedy możesz coś wiedzieć, ale to nie pomaga, ponieważ mijasz się z istotą rzeczy, której brak integracji z twoją intencją. Możesz wszystko obejrzeć, możesz wszystko wiedzieć, ale to nie pomaga. Jeśli ktoś na przykład poważnie zachorował, wtedy woła się po lekarza, ten przychodzi, siada przy łóżku chorego, a potem przepisuje mu lekarstwo i udziela porad co zrobić. A co by było gdyby taki lekarz poszedł sobie bez przepisania żadnego lekarstwa ograniczając się do wyjaśnienia pacjentowi tego, jaka przyczyna stoi za jego dolegliwością i które lekarstwo powinno się zażyć by sobie pomóc. Nie pomogłoby to wcale. Ta sama zasada dotyczy Nauk i Nauczyciela. Jeśli bowiem Nauczyciel nie praktykuje poważnie, to przypomina on papugę. Nauczył się wielu rzeczy, bo o nich czytał, ale tak naprawdę niczego nie wie. W Tybecie opowiadamy sobie o takiej sprytnej papudze, która siedzi i recytuje cały czas, że zabijanie jest złem, ale gdy tylko naprzeciw niej przysiądzie mucha, wtedy natychmiast jest przez nią zjadana ! Ktoś taki potrafi czytać i wszystko to bardzo szczegółowo powtarzać, ale wewnętrznie jest zwykłą kapuścianą głową !
Tak więc, wykwalifikowani Khenpo, Lopon i Pongpo siedzą w rzędzie naprzeciw ciebie. Ty zaś utrzymujesz swoją intencję. Masz rozmyślać nad celem, dla którego siedzisz tu przed nimi, rozmyślaj o niekończących się cierpieniach i niedolach uwarunkowanego światowego życia i o tym, że chcesz odciąć się od tego ze wszystkich sił i dlatego właśnie przyjmujesz ślubowania. Przede wszystkim więc powinieneś się skoncentrować i uświadomić sobie po co przyjmujesz te śluby ? Twoja motywacja nie może zależeć od tego, że inni tak uczynili, ci których znasz i wtedy ty myślisz sobie – o, ja też tak muszę zrobić. Musisz myśleć o tym, że cierpienia i niedole twojego życia nie znają żadnych ograniczeń i dlatego właśnie jedynym sposobem przerwania tego łańcucha jest posiadanie silnej intencji prowadzącej do myśli: „Po to by przerwać cierpienia i niedole, po to właśnie przyjmuję to ślubowanie”. Nie wystarczy tylko obserwowanie innych, taka postawa nie będzie właściwa dla przyjęcia ślubów.

Teraz o tym w jaki sposób udziela się ślubów Genyen ?
Zewnętrznie lub widzialnie, potrzebujemy pięciu składników dotyczących odzieży, wewnętrznie pięciu moralnych przyrzeczeń i jeszcze dodatkowo pięciu działań (dziedzin). Razem daje to liczbę piętnastu składników.

Pięć Zewnętrznych Składników (odzież)


1. Mesham – dotyczy górnej partii ciała bez wyraźnego określenia jego części; jest to rodzaj pozbawionej rękawów koszuli
2. Shamthab – ubiór dolnej części ciała; szaty takie jak u mnicha
3. Buty – takie, które nie zostały sporządzone ze skóry
4. Mego – szal
5. Charbu – długi żakiet z długimi rękawami.

Pyt. Czy te ubrania nosi się tylko w czasie przyjmowania slubowań, czy tez przez cały czas ?
Odp. Zależy to od tego czy przyjmujesz pełne śluby Genyen, czy też tylko częściowe, bo przecież możesz dochowywać tylko jednego z dziesięciu. Odzież to sprawa ogólna, rzeczą ważną jest przestrzeganie ślubowania. W tym tekście sprawa, o którą pytasz nie jest wyjaśniona, ale jeśli posiadasz Cztery Główne śluby i do tego dodasz jeden Dodatkowy i jest ich razem pięć oraz przestrzegasz tych przyrzeczeń, wtedy jesteś pełnym Genyenpa. Powinieneś więc nosić te ubrania i uzupełnić je takimi, jakie odpowiadają twoim życiowym warunkom.

Pyt. Noszenie jakichś specjalnych ubrań w Europie może przysporzyć kłopotów, a już zwłaszcza kiedy trzeba pójść do pracy.
Odp. Tak, ale czy jesteś Europejczykiem, czy kimkolwiek innym, to przede wszystkim pozostajesz człowiekiem. Możesz pomyśleć w ten sposób – jeden z tych dziesięciu ślubów będzie dla mnie dobry. Dla przykładu, żyjąc normalnie, nie zabijasz, ale kiedy jesteś rzeźnikiem, to wtedy musisz zabijać, bo inaczej to ty nie będziesz miał jutro czego zjeść. Z kolei inni wędkują lub polują, bo mają takie hobby. Mówienie więc, że jest się Europejczykiem to tylko wykręt. Słyszałem, że tu na południu Francji żyje wielu mnichów. Kiedy więc podjąłeś decyzję, to przestań myśleć o tym czy jesteś Europejczykiem, czy Amerykaninem. Jesteś człowiekiem i możesz swobodnie podejmować decyzje i nie ma w tym niczego złego. Mamy do wyboru aż dziesięć zachowań i w tej sytuacji można znaleźć przynajmniej jedno pasujące do każdych warunków.


Hna Nga – Pięć Wewnętrznych Składników (ślubowania moralne)

1. Nie zabijać pod wpływem gniewu
2. Nie kraść i nie brać rzeczy nie ofiarowanych będąc powodowanym pożądaniem
3. Nie zachowywać się bezmyślnie i niedbale będąc pod wpływem ignorancji oraz braku wiedzy na temat przyczyn karmicznych
4. Nie ulegać arogancji wynikającej z dumy
5. Nie oddawać się plotkom i pogłoskom mogącym zranić innych oraz nie posługiwać się szorstką mową i zniewagą, co oznacza nie działanie pod wpływem zazdrości.

Czy jesteś Europejczykiem, czy też kimkolwiek, nie powinieneś zabijać, kraść, kłamać itd., więc w czym leży problem ? Nie ma żadnego problemu ! Zaprzestanie tych negatywnych działań doprowadzi do gromadzenia zasługi, która jest ich przeciwnością. Wszystko to już wyjaśniałem. Ślubowanie oznacza, że jeśli przyrzekłeś nie zabijać, nie kraść, nie żywić dumy lub zazdrości, to utrzymujesz intencję zaprzestania tych wszystkich rzeczy. Różni się to od sytuacji, w której zwykła ludzka istota po prostu nie zabija. Wszystko zawsze musi być rozważone. Medytacja jest rzeczą dobrą, ale nawet jeśli ktoś ciągle opowiada o bardzo wysublimowanych rzeczach, to taka osoba wciąż musi posługiwać się myślami, bo jesteśmy ludźmi i musimy myśleć. Na przykład kiedy recytujesz mantry, sam możesz się przekonać w jakim stopniu stanowią one antidotum. Takie rzeczy nie należą do widzialnych, ale pomagają. Gdy zamiast recytacji mantr pomyślisz o cierpieniach innych istot i odczujesz współczucie, to wtedy natychmiast praktykujesz gromadzenie zasługi. Możesz to rozważyć. Religia to potężne lekarstwo, ale to czy ono pomaga, czy też nie, zależy od intencji. Autentyczna praktyka polega na tym, że studiujesz Nauki Buddy i podążasz za nimi rezygnując z negatywnych działań i wypełniając przynajmniej niektóre śluby. Takie zachowanie może być antidotum na emocje, jest ono zdolne uleczyć i powstrzymać emocje na tyle, że pojawia się ich coraz mniej. I dlatego tak ważna w tym wszystkim jest twoja intencja. Nie kłamanie lub powstrzymanie się od kradzieży to ogólne pojęcia. Jeśli tego nie robisz, ale brak ci intencji podążania za naukami Buddy odnoszącymi się do tych aktywności jako złych, to jest to odmienna sytuacja od tej zainspirowanej Naukami. Ślubowanie to coś trwałego i tak długo jak trwa przynosi zasługę. Gdy nie zabijasz lub nie kradniesz, bo po prostu tak żyjesz, to przypomina to sytuację, w której znajduje się zwierzę nie robiące tego. Rozmyślanie nad tymi rzeczami jest bardzo ważne. Mogą tego dokonać tylko ludzie, bo tylko oni posiadają zdolność rozróżnienia pomiędzy dobrem i złem i oni tylko mają taką szansę. Nie trzeba do tego być Europejczykiem, czy kimś innym gdyż w naturalny sposób możesz postrzegać wiele rzeczy, a dodatkowo Europejczycy, czy tez ludzie zachodu są nawet bystrzejsi od innych. Kiedy rozejrzysz się na zewnątrz, to zorientujesz się, że nawet najmniejsze ździebełko trawy nie da rady wyrosnąć bez nasienia. Jeśli zaopiekujesz się nim i podlejesz oraz będziesz je nawoził, to wtedy dzień po dniu będzie ono coraz bardziej świeże i czyste. Sam możesz sprawdzić. Wszystko uzależnione jest od swej przyczyny. Dotyczy to wszystkich twoich warunków i w tym samym stopniu rzeczy widzialnych i niewidzialnych – wszystko zależy od przyczyny.

Pyt. Co się dzieje wtedy gdy zabijemy w samoobronie lub po to by ochronić własne dzieci ?
Odp. W przypadku gdy napadnięto cię i nie jestes w stanie się temu przeciwstawić oraz wiesz, że jeśli nie zabijesz napastnika wtedy on zabije ciebie, wówczas musisz go zabić jeśli tylko zdołasz to zrobić. Musisz to sam ocenić. Nadrzędnym celem jest zachowanie zasługi. Jeśli więc bronisz jedynie swego życia, to nie jest to w porządku z tego punktu widzenia. Z drugiej strony, wiele zasług nie zostanie zgromadzonych w przypadku gdy twoje życie zostanie przerwane. Wszystko powinno być rozważone w zgodzie z zaistniałą sytuacją.

Pyt. Czy przyjmowanie ślubów nie spożywania mięsa nie stoi w sprzeczności w stosunku do naszej natury ? W końcu jesteśmy wszystkożercami więc czyż nie jest sadystyczne pozbawianie nas czegoś ? Wydaje mi się, że powinniśmy poczynić wyraźniejsze rozróżnienia pomiędzy dobrem i złem i czyż nie jest rzeczą lepszą pozostawać w zgodzie z własną naturą ?
Odp. No tak, zwyczajnie jest tak, że jeśli ratujesz kota, to tak długo jak utrzymujesz go przy życiu, on gromadzi negatywności ponieważ morduje myszy. Albo jeśli nie zabijesz rabusia, to on zgromadzi jeszcze więcej negatywności, lepszą więc jest rzeczą by jego życie skrócić. Tłumaczyłem już na przykładzie wilka, który musi zabijać po to by jeść gdyż nie może jeść ziarna, że lepiej jest go zabić. Nie zabijasz go jednak w takim przypadku w celu zachowania własnego życia. Wykonujesz przy tym modlitwy i utrzymujesz prawidłową motywację co czyni, iż twoje działanie pozostaje czymś złym, ale intencja jest dobra. Sam widzisz, że musisz takie rzeczy rozważyć. Nie udawajmy więc, że jesteśmy w stanie wszystko ocenić mająć za punkt oparcia nasze normalne życie. Pojęcie „normalne życie” jest bardzo powszechne i ogólne, ale w rzeczywistości każdy jest odmienny – jedni są alkoholikami, inni narkomanami i zawsze mają wygląd jakby byli chorzy lub szaleni, jeszcze inni zaś są kompletnie czyści. Tak więc, bardzo wiele zależy od konkretnego indywiduum, a pojęcie „normalny” niczego nie wyjaśnia.

Pyt. Jeśli więc zabójtwo nie wynika z gniewu tylko z czystej intencji, czy oznacza to złamanie ślubów ?
Odp. Tak, możesz złamać swoje ślubowanie, ale musisz też zachować równowagę. Gdy intencja jest biała, wtedy wszystko zależy od jej głębi. Część z tej intencji może być dobra, ale na przykład możesz też pomyśleć, „ten wilk zabija moje owce” i wtedy przecież udajesz tylko utrzymywanie białej intencji, a działanie tak czy owak pozostanie czarne, bo nie mówisz sobie całej prawdy w tym przypadku, skoro twierdziłeś, że zabiłeś wilka by zapobiec gromadzenieniu przez niego negatywnej karmy płynącej z zabijania. Oko nie może znieść nawet najdrobniejszego pyłku, który do niego wpadnie, więc nawet najmniejszy detal dotyczący przyczyn karmicznych jest ważny. Nie wolno usprawiedliwiać się mówiąc jestem Europejczykiem albo Chińczykiem i że coś wynika z kultury. Nie wolno usprawiedliwiać się w taki sposób. Człowiek to po prostu człowiek.
Tym sposobem, przejrzeliśmy znaczenie Pięciu Składników Zewnętrznych, sprawę odzieży i Pięciu Składników Wewnetrznych, śluby i teraz przechodzimy do Pięciu Dziedzin Znajdujących się Pomiędzy.

Pięć Składników Znajdujących się Pomiędzy (dziedzin)


1. Tru – obmywanie się, ablucje
2. Okrążanie świętych obiektów i pokłony
3. Wykonywanie tsa-tsa i budowanie stup
4. Ofiarowanie wody
5. Praktyka Siedmiu Rzeczy przynoszących pożytek.

Tak wygląda pięć dziedzin, mamy więc 15 rzeczy towarzyszących ślubowaniom.


Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/372289 sLink