HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

Krople Serca Dharmakaji - Księga 4

Śardza Taszi Gyaltsen,Yongdzin Tenzin Namdak

Krople Serca Dharmakaji
(fragment)
Księga 4:
Praktyki Phowa i Bardo
Trzecia Kategoria
Esencjonalnych Nauk Dla PraktykiPodróżującemu, który przemierza góry i gubi drogę, pomaga się odnaleźć właściwą ścieżkę[1].


Są to nauki o wyzwoleniu w bardo, przeznaczone dla praktykujących o średnich zdolnościach. Dzielą się one na trzy części i zawierają nauki o stanie bardo, wyjaśnienia o chwili tuż przed śmiercią oraz nauki na temat śunjaty.

Nauki dla stanu pośredniego

Wszystkie istoty w obrębie tego, co istnieje w sposób spontaniczny, posiadają dwa typy alayi[2]. Na przykład zwierciadło automatycznie gromadzi brud, mimo iż nikt go na nim nie kładzie. W ten sam sposób, jeśli nie oczyściłeś wszystkich niesubtelnych i subtelnych przyczyn, to wtedy te poprzednie karmiczne ślady, jakie nagromadziłeś, staną się nasionami przyszłych karmicznych działań. Zebrałeś wiele przyczyn i dlatego, nie mając możliwości wyboru, odradzasz się w sześciu światach czujących istot i doświadczasz uczuć szczęścia, cierpienia i neutralnych emocji. Te ślady posiadają wystarczającą siłę, żeby to uczynić. Kiedy ślady karmiczne są zmieszane ze świadomością, nosi to
nazwę „świadomości omamionej”.

Ludzkie istoty są w sposób szczególny ograniczone pięcioma skandhami (nagromadzeniami)[3].
Dlatego jesteśmy bardzo ograniczeni i nie dostrzegamy wizji Pięciu Ciał Buddy[4].

Tak więc to ograniczenie ze strony pięciu skandh i pięciu świadomości zawęża nasze doświadczenie i przesłania wizję czystych świateł. Dlatego wizje zjednoczenia mądrość i śunjaty są przed nami zakryte. Wciąż zbieramy i kolekcjonujemy te omamione wizje i jesteśmy przez nie ograniczeni. Wskutek tego od niezliczonej ilości żywotów krążymy w samsarze.

Ponieważ zawsze cierpieliśmy, zaczynamy poszukiwać Nirwany, pragnąc wyzwolić się z tych kajdan. Ten, u kogo pojawia się ta intencja, od początku musi słuchać i nauczyć się właściwych nauk. Po drugie, to czego się nauczył, musi praktykować z kontemplacją. W końcu, to co się praktykowało, powinno przynieść owoc. Musisz to zrobić w ciągu tego życia, albo bez żadnej wątpliwości pozostaniesz schwytany w samsarę. Jest to cel wartościowego życia.

Cytat z tekstu  Stopione Złoto: ”W bardo zwykłego życia musisz się uczyć i praktykować”[5].

 


1. Yongdzin Tenzin Namdak wyjaśnia że część ta jest przeznaczona dla tych, którzy nie dość praktykowali w ciągu życia i dlatego muszą polegać na naukach stanu pośredniego bardo.
2. Odnosi się to do podstawowej alaya, którą jest zwykła świadomość oraz do zależnych od niej śladów karmicznych
3. Są to: ciało, umysł, percepcja, emocje i organy zmysłów. W innych wymiarach, ilość tych nagromadzeń zwanych skandhami jest mniejsza, bogowie i półbogowie nie są ograniczeni ciałem.
4. Dharmakaya, Sambhokaja,Nirmanakaja, Ciało Natury, Ciało Doskonałości.
5. Yongdzin wyjaśnia, że z tego nie wynika, iż po usłyszeniu kilku nauk należy od razu iść na odosobnienie. Wpierw musisz się nauczyć i zrozumieć je (…)


Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/364660 sLink
Facebook Twitter
(c) BonInfo.Org