HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

Dwanaście Rytuałów

Dwanaście Rytuałów (Czoga Czunji) odpowiada buddyjskim praktykom tantry działania (czope dziu; skr. krija tantra). Są to praktyki związane z dwunastoma określonymi bóstwami:

 1. Kunjing (kun dbyings)
 2. Genjen (dge bsnyen)
 3. Dziamden (byams ldan)
 4. Duczi Khorlo ('dus 'khor)
 5. Kunrig (kun rig)
 6. Dzialła Dziatso (rgyal ba rgya mtsho)
 7. Nampar Dziompa (rnam par 'joms pa)
 8. Menlha (sman lha)
 9. Namdag (rnam dag)
 10. Szerab Dziama (shes rab byams ma)
 11. Monlam Thaje (smon lam mtha' yas)
 12. Dulczog ('dul chog)

[7][5]


Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/369403 sLink