HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

czysta kraina

Sfera istnienia całkowicie zamieszkiwana przez bodhisattwów, w której buddowie nauczają w formie sambhogakji.
[6]

Główne krainy buddy w tradycji bon:

 1. Czysta Kraina Swastyki, Jungdrung Szinkham (g.yung drung zhing khams)
  Przewodni budda: Salła Rangdziung (gsal ba rang 'byung)
  Kierunek wschodni
 2. Czysta Kraina Koła, Khorlo Szinkham ('khor lo zhing khams)
  Przewodni budda: Gelha Garczug (dgel lha gar phyug)
  Kierunek północny
 3. Czysta Kraina Lotosu, Pema Szinkham (pad ma zhing khams)
  Przewodni budda: Dziedrag Ngome (bye brag dngos med)
  Kierunek zachodni
 4. Czysta Kraina Klejnotu, Rinczen Szinkham (rin chen zhing khams)
  Przewodni budda: Gała Dondrub (dga' ba don grub)
  Kierunek południowy
 5. Czysta Kraina Deszina (Tathagaty) (de bzhin rigs zhing khams)
  Przewodni budda: Kunang Czapa (kun snang khyab pa)
  Centrum

Główne krainy buddy w tradycji buddyjskiej:

 1. Czysta Kraina Wadżry
  Przewodni budda: Wadżrasattwa
  Kierunek zachodni
 2. Czysta Kraina Karmy
  Przewodni budda: Amoghasiddhi
  Kierunek północny
 3. Czysta Kraina Lotosu
  Przewodni budda: Amitabha
  Kierunek zachodni
 4. Czysta Kraina Klejnotu (Ratny)
  Przewodni budda: Ratnasambhawa
  Kierunek południowy
 5. Czysta Kraina Buddy
  Przewodni budda: Wairoczana
  Centrum

(Imiona buddów w tradycji buddyjskiej często występują w różnej postaci)

[16][17][18]


Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/368423 sLink