HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

osiem klas bogów i demonów

Na podstawie źródeł buddyjskich, osiem klas bogów i demonów to:

 1. Osiem bogów (skt. dewów) - lha dzie (lha brgyad)
 2. Osiem wielkich lu (skt. nagów) - luczen dzie (klu chen brgyad)
  a. Nordzie (nor rgyas) (skt. Jasuki)
  b. Pema (pad ma) (skt. Padma)
  c. Tobdziu (stobs rgyu) (skt. Karkatika)
  d. Dziogpo ('jog po) (skt. Takasaka)
  e. Pema Czenpo (pad ma chen po) (skt. Mahapadma)
  f. Dungczong (dung skyong) (skt. Sankhapala)
  g. Rigden (rigs ldan) (skt. Kulika)
  h. Thaje (mtha' yas) (skt. Ananta)
 3. Osiem wielkich za (skt. rahula) - zaczen dzie (gza' chen brgyad)
  a. Njima Marpo (nyi ma dmar po) (dosł. Czerwone Słońce)
  b. Dała Karpo (zla ba dkar po) (dosł. Biały Księżyc)
  c. Migmar Marpo (mig dmar dmar po) (dosł. Czerwony Mars)
  d. Lhagpa Serpo (lhag pa ser po) (dosł. Żółty Merkury)
  e. Phurbu Karpo (phur bu dkar po) (dosł. Biały Jowisz)
  f. Pasang Karpo (pa sangs dkar po) (dosł. Biały Wenus)
  g. Penpa Nagpo (spen pa nag po) (dosł. Czarny Saturn)
  h. Draczen Nagpo (sgra gcan nag po) (dosł. Czarny Draczen (skt. Rahu))
 4. Dwudziestu sześciu bogów konstelacji (skt. naksiatrów) - dziukar njiszu tsadrug (rgyu skar nyi shu tsa drug)
 5. Dziesięciu dziadzinów, takich jak strażnicy kierunków (rgya sbyin la sogs phyogs skyong)
  a. Brahma (bra hma)
  b. Indra (indra)
  c. Agniradźa (agni raa dza)
  d. Jamaradźa (ya ma raa dza)
  e. Niriti (nii ri Iti)
  f. Waruna (Iba ru nna)
  g. Wajawi (tha ya thi)
  h. Kuwera (ku be ra)
  i. Iśwani (i shva nii)
  j. Bhumipati (bhu mi pa nyi)
 6. Czterech wielkich królów (dzialpo) - dzialczen dzie (rgyal chen brgyad)
  a. Julkhorsung (yul 'khor bsrungs) (skt. Dhritarastra) - wschód
  b. Phagczepo ('phags skyes po) (skt. Wirudhaka) - południe
  c. Czenmizang (spyan mi bzang) (skt. Wirupaksia) - zachód
  d. Namthose (rnam thos sras) (skt. Waiśrawana) - północ
 7. Dwunastu przywódców nodzinów (jaksia) - nodzin dzi depon czunji (gnod sbyin gyi sde dpon bcu gnyis)
 8. Osiem wielkich njen (duchów drzew) - njenczen dzie (gnyan chen brgyad)

[6]


Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/370042 sLink