HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

Drenpa Namkha

Główny protagonista bon podczas ósmego wieku w gorzkim zmaganiu z wiarą buddyjską, wprowadzoną do Tybetu pod patronatem królewskim. Wielki reformator i twórcą wielu komentarzy i nauk. Książe Szangszung. W swoich czasach był największym mistrzem wielkiej doskonałości (dzogczen). Według Tentsi Njimy Tendzina urodził się w 914 r. p.n.e. niedaleko Czunglung w Szangszung. Pod paroma względami jest to najważniejsza złożona postać w historii bon za panowania wielkich tybeatńskich królów. Działał również w czasie panowania króla Mutri Tsenpo (mu khri btsan po) - syna pierwszego króla Tybetu Njatri Tsenpo (gnya' khri btsan po). Wydłużając długość swego życia ponad granice zwykłych ludzi potrafił zapewnić wiele wieków później, że święte teksty bon zostały ukryte gdy religia ta została wyparta z Tybetu przez króla Trisonga Detsena w ósmym wieku (przepowiedział, że teksty te będą odkryte jako skarby - termy, przez specjalnie wybrane jednostki w odpowowiednich czasach w przyszłości). Gdy bon w końcu wypadł z łaski króla Tybetu, Drenpa Namkha nawrócił się na nową wiarę, obciął sobie samemu włosy na wzór Buddy Siakjamuniego, a następnie przystąpił samemu do wyświęcenia, pogardliwie odrzucając pomoc mnichów buddyjskich i tłumacząc swój czyn stwierdzeniem, że bon i buddyzm są różne jedynie na płaszczyźnie prawdy relatywnej. Wspomina się go również w buddyjskich źródłach. W tradycji bon mówi się, że był on ojcem Tsełanga Rigdzina (któremu przekazał nauki tantryczne) i Pemy Thongdrola (pad ma mthong grol; który później stał się znany jako Padmasambhawa (Guru Rinpocze) - założyciel buddyzmu w Tybecie). Partnerką Drenpy Namkhi była Oden Barma. Drenpa Namkha występuje w wielu manifestacjach, może być również identyfikowany z Kuntu Zangpo.
Tentsi Njimy Tendzina uważa, że Drenpa Namkha - książe Szangszung, urodzony w 914 r. p.n.e., nie jest tym samym Drenpą Namkhą, który żył w ósmym wieku naszej ery i stał się uczniem Guru Rinpocze i był zarówno mistrzem bonpo, jak i buddyjskim.
[5]


Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/370071 sLink