2014-10-31

Wielka Doskonałość

wprowadzenie do praktyki medytacji dzogczen
Person Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpoche sp
Person

Promotor Związek Garuda orgPromotor , Brama Południa org
Place   Poland, Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44, Studio DAKINI
contact  bb@medytacja.net, ,
info  http://ligmincha.pl/pl/terminy/20...

 

TSULTRIM

Z radością informujemy, że Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze, który jest obecnie z wizytą w Europie, zgodził się przyjechać do Polski w terminie 16 października – 5 listopada 2014. Jest to niezwykłe wydarzenie - Rinpocze będzie w Polsce po raz pierwszy.W  związku z tym że czas na zorganizowanie tej wizyty jest krótki, część programu posiada charakter opcjonalny. Cały program jego wizyty jest dostępny  [tutaj]. Kilka dni spędzi w również Beskidach - ta cześć programu jest dostępna [tutaj]. W Bielsku-Białej planujemy dwa lub trzy spotkania z Rinpocze.

  • Wielka Doskonałość - wprowadzenie do medytacji dzogczen – opis poniżej 
  • Śmierć i umieranie w tradycji tybetańskiej, wykład otwarty – opis [tutaj] 
  • Całodniowy kurs medytacji (opcja) – opis [tutaj]


Rinpocze  jest opatem Szkoły Medytacji klasztorzu Triten Norbutse w Katmandu. Jego wizyta  daje nieoczekiwaną możliwość spotkania  wyjątkowego nauczyciela.  W piątek 31 października o godzinie 16:00 udzieli  wprowadzenia do medytacji Dzogczen (Wielka Doskonałość) oraz poprowadzi krótką sesje medytacji. Spotkanie to jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, nie jest wymaga żadna wcześniejsza wiedza oraz doświadczenie w praktyce medytacji. Jeśli zebrana grupa uczestników będzie wystarczająca liczna i wykaże wolę ponownego spotkania się w niedzielę, to Rinpocze poświęci swój czas i dokona głębszego całodniowego wprowadzenia w praktykę. Decyzja zostanie podjęta w trakcie piątkowej sesji medytacji. Następnie pozostając w klimacie świąt:  Dziady, Zaduszki  oraz Halloween  o godzinie 18:00 odbędzie się wykład: Śmierć i umieranie w tradycji tybetańskiej, pełne info [tutaj]

Dzogczen

 

Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze
Wielka Doskonałość
wprowadzenie do praktyki medytacji dzogczen
31.10.2014, godzina 16:00

dakini.pl
Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44, Studio DAKINI (www.dakini.pl), kontakt:bb@medytacja.net

sugerowany koszt udziału 30 zł.

Warunkiem udziału jest internetowa rejestracja
rejestracja.png

Zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i osoby, które miały już kontakt z buddyzmem tybetańskim i tradycją Bon

Sednem nauk dzogczen jest pogląd, że wszystkie czujące istoty są pierwotnie czyste, doskonałe i mają potencjał do spontanicznego działania dla dobra innych. Ta zdolność jest w każdym z nas. To jest nasza prawdziwa natura, ale często znajdujemy się oddzieleni i odłączeni od nas samych i innych, ze względu na pośpiech w naszym codziennym życiu. Jeśli jesteśmy w stanie w sposób bezpośredni i nagi spotkać nasze doświadczenia codziennego życia, jakkolwiek trudne by one nie były, te doświadczenie mogą stać się bramami do realizacji naszej prawdziwej natury, bramą do naszego wewnętrznego schronienia. [więcje informacji]

 

A

Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze urodził się we wschodnim Tybecie, w regionie Kham, prowincja Hor. Na prośbę dziadka został mnichem w wieku 13 lat. W wieku 14 lat skończył tradycyjny zestaw praktyk wstępnych do nauk ezoterycznych Bon, znanych jako Ngondro Bumgu według cyklu Drenpa Yabse (Drenpa Yabse był powszechnie praktykowany przed rozpowszechnieniem tekstu Sardzy Kusum Rangshar). Pozostawał w Lungkar Gonpa, gdzie studiował filozofię Bon i otrzymywał przekaz Kalung Gyatso od Lamy Lungkara Gelonga. Służył tam jako mistrz rytuałów przez trzy lata. Następnie przeniósł się do klasztoru Menri w Centralnym Tybecie i studiował u Lamy Kalzang Nyima. Otrzymał od niego nauki na temat monastycznej dyscypliny (Dulwa), Denod Dzod (Skarb Tantry autorstwa Shardzy Tashi Gyaltsena Rinpocze) i A-Tri (bardzo ważny tekst medytacji dzogczen w Bonie). Dzięki Lamie Kalzang Nyima i jego instrukcjami na temat A-Tri, osiągnął doświadczalne zrozumienie Wielkiej Doskonałości (dzogczen). Poszukując głębszego zrozumienia Dziewięciu Ścieżek Bon, udał się do klasztoru Triten Norbutse w Kathamndu, Nepal, gdzie spotkał swojego rdzennego lamę Yongdzina Rinpocze. Tam podjął intensywne studia na temat Sutry, Tantry i Dzogczen.
W klasztorze przez trzy lata służył jako mistrz śpiewów i następne trzy jako osoba odpowiedzialna za dyscyplinę. W 2001 roku, po ukończenie 12-letnich studiów, otrzymał tytuł Gesze. Dzięki swoim głębokim wglądom duchowym, został w 2002 roku wyznaczony przez Yongdzina Rinpocze na opata Szkoły Medytacyjnej w klasztorze Triten Norbutse.
Otrzymał trzy razy kompletny przekaz Sziang Sziung Njen Dziu wraz z inicjacjami od Yongdzina Rinpocze. Otrzymał wszystkie inicjacje Bonu (wang) od Yongdzina Rinpocze i od Menri Trizina (dwa razy). Z cyklów tantrycznych kilkakrotnie otrzymał nauki Ma Dziu (Tantra Matki) z inicjacjami od Yongdzina Rinpocze oraz Pha Dziu (Tantra Ojca).

 

 

patronat:

e-budda.pl  bmed cybersanga  stb  dakini.pl

 

 

UWAGA !

Istnieje możliwość zorganizowania w Studio Dakini kursu medytacji Dzogczen, w niedzielę 2 listopada od godziny 10:00 do 18:00. To czy kurs się odbędzie, uzależnione jest od ilości zainteresowanych. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w czasie piątkowego spotkania z Rinpoche [info]. Równocześnie można przesłać na adres bb@medytacja.net niezobowiązujące zgłoszenie udziału.

 

bielsko

bes


.


HOME > PL > Wydarzenia > Wydarzenie >
Share: Facebook Twitter
@Shortlink: https://boninfo.org/event/365873