*
Gomdra Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze urodził się we wschodniej części Tybetu (Kham). Został mnichem w wieku 13 lat. Studiował filozofię Bon w Lungkar Gompa, co kontynuował później w klasztorze Menri, a następnie klasztorze Triten Norbutse, gdzie w 2001 roku otrzymał stopień gesze. W 2002 roku został opatem (Khenpo) Szkoły Medytacji (Meditation School) klasztoru Triten Norbutse. Otrzymał wiele tantrycznych nauk oraz przekazów związanych m.in. z cyklami Tantry Matki (Magyud) oraz Tantry Ojca (Phagyud).

Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpoche


CZ EN PL
BIO FB
MFoto

Gomdra Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze urodził się we wschodniej części Tybetu (Kham), na prowincji Hor. Na prośbę swojego dziadka został mnichem w wieku 13 lat. W wieku 14 lat ukończył tradycyjne praktyki wstępne ezoterycznych doktryn Bon, lepiej znanych jako "Ngondro Bumgu" zgodnie z cyklem Drenpa Yabse (cykl ten był powszechnie praktykowany przez dużą liczbę praktykujących przed pojawieniem się Kusum Rangshar Shardzy Rinpocze). W Lungkar Gompa studiował filozofię Bon oraz otrzymał przekaz Kalung Gamtso od Lamy Lungkar Gelong. Tam przez trzy lata pełnił rolę mistrza pieśni (ang. chant master; tyb. Umdze) . Następnie udał się do klasztoru Menri, gdzie studiował z Lamą Kalzang Nyima. Od niego otrzymał nauki dot. monastycznej dyscypliny (dulwa), Denod Dzod (Skarb Tantry autorstwa Shardza Tashi Gyaltsen Rinpocze) oraz A-Khrid (bardzo ważne instrukcje medytacji dzogczen tradycji Bon). Studia sutry, tantry i dzogczen kontynuował w klasztorze Triten Norbutse w Kathmandu (Nepal).

Przez trzy lata służył w klasztorze jako Umdze, następnie kolejne trzy lata odpowiedzialny był za utrzymywanie dyscypliny w klasztorze (ang. monastery disciplinarian). W 2001 po odbyciu 12-letniego cyklu edukacyjnego, uzyskał stopień gesze. W 2002 roku Yongdzin Rinpocze mianował go opatem (Khenpo) Szkoły Medytacji (Meditation School) klasztoru Triten Norbutse.

Trzykrotnie otrzymał przekaz Zhang Zhung Nyengyud, także od Yongdzin Rinpocze. Wszystkich inicjacji Bon udzielili mu Yongdzin Rinpocze oraz Menri Trizin Rinpocze (dwukrotnie). Włączając w to tantryczny cykl Magyud (Tantra Matki) otrzymał odpowiednie nauki (MaGyu Gyud Sum - podstawa, ścieżka i owoc). Otrzymał i studiował nauki dot. Phagyud (Tantra Ojca) - Throwo Gyud Drug (Pogląd, Medytacja, Zachowanie, Ślubowania, Thrinle, Siddhi - owoc Tantry Ojca tradycji Bon).

(Powyższa biografia została zredagowana i napisana przez uczniów Khenpo w Kathmandu).

 

source: http://shenten.org/en/teachers/visiting-teachers/khenpo-tsultrim-rinpoche


BFoto

Org

EVENT

Share: Facebook Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/persona/333822