*
Tog Den Won Po Chongtul Rinpocze - ur. w 1967 r. w Himachal Pradesh (Indie). Kształcił się w Dialektycznej Szkole Bon klasztoru Menri w Dolanji (Indie), gdzie studiował sutrę, tantrę i dzogczen oraz m.in. astrologię i literaturę. W 1990 r. uzyskał tytuł gesze. Od 27-ego roku życia przez następne osiem lat piastował stanowisko jednego z dwóch nauczycieli w klasztorze Menri. Obecnie opat klasztoru Chong Tsang w Amdo Sierpa w Tybecie; Założyciel m.in. Sa Trik Er Sang w Polsce i Niemczech oraz Bon Shen Ling w Nowym Jorku. Ostatnie dziesięć lat Chongtul Rinpocze naucza w Europie i Ameryce Północnej.

Chongtul Rinpoche


EN PL
HOME BIO
MFoto

Tog Den Won Po Chongtul Rinpocze urodził się w tybetańskiej rodzinie w północnych Indiach w Himachal Pradesh w 1967 roku. W wieku 7 lat, Chongtul Rinpocze wstąpił do klasztoru Menri w Dolanji. Trzy lata póżniej, Jego Świątobliwość powierzył mu stanowisko Opiekuna Domu Strażników, „Drupkhang am Czod”. Przez dwa kolejne lata Rinpocze wykonywał tradycyjne praktyki dla Strażników Bon. Kiedy miał trzynaście lat, Jego Świątobliwość Menri Trizin rozpoznał w nim reinkarnację Tog Den Won Po Sherab Tenpai Gialtsena. A Ku Tog Den Won Po był jednym z nauczycieli Jego Świątobliwości w Tybecie.

Mając 14 lat Chongtul Rinpocze wstąpił do Szkoły Dialektyki Bon w klasztorze Menri, gdzie studiował sutrę, tantrę i dzogczen, astrologię, literaturę i inne przedmioty. Tam otrzymał wszystkie nauki, przekazy i inicjacje Bon od Jego Świątobliwości Lungtok Tenpai Nyima Rinpocze i Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze. W wieku 16 lat Chongtul Rinpocze został powołany na stanowisko Przewodniczącego Praktyk Modlitewnych w klasztorze Menri, które piastował przez 6 lat. W 1990 r. uzyskał tytuł gesze.

W 1994r. Jego Świątobliwość poprosił Rinpocze o objęcie stanowiska w szkole Dialektycznej Bon. Tak w wieku 27 lat Czongtul Rinpocze przyjął obowiązki jednego z dwóch nauczycieli Szkoły Dialektycznej Bon klasztoru Menri, które pełnił przez kolejne osiem lat. W 1998r. Czongtul Rinpocze został Sekretarzem Yungdrung Bon Centrum. Rok później przyjął dodatkowe obowiązki Prezesa Fundacji Dzieci Bon, która miała pod swoją opieką około 300 małych mnichów. Obecnie Rinpocze jest opatem klasztoru Chong Tsang w Amdo Sierpa w Tybecie, oraz założycielem Centrum Dobroczynnego Dzieci Bon, które opiekuje się sierotami i dziećmi z biednych rodzin Bonpo.

Od 1997 r. Czongtul Rinpocze często podróżuje, towarzysząc Jego Świątobliwości Menri 33-mu, w wyjazdach do Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Ostatnie dziesięć lat naucza w Europie i Ameryce Północnej. Pierwsza wizyta Chongtula Rinpocze w Polsce odbyła się w 2004 r.

source: http://lamabon.org/czongtul-rinpocze


BFoto

Org

EVENT

Share: Facebook Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/persona/333813