*
Od sierpnia 2011 instruktor Ligmincha Polska. Otrzymał nauki i przekazy od takich nauczycieli jak Namkhai Norbu Rinpocze, J.E. Lopon Tenzin Namdak Rinpocze, J.Ś. Lungtok Tenpai Nyima Rinpocze oraz Tenzin Wangyal Rinpocze. Uczestniczył w The 2nd International Lishu Institute Retreat.

Ryszard Adamiak


EN PL
HOME BIO FB
MFoto

Mam 51 lat, od dwudziestu ośmiu lat jestem szczęśliwym mężem i ojcem rodziny. Z naukami buddyjskimi zetknąłem się w latach 70-tych ubiegłego wieku, szukając własnej drogi duchowej. W 1983 r. przyjąwszy schronienie rozpocząłem regularną praktykę w jedynej wówczas w Polsce szkole buddyzmu tybetańskiego - Kagju. W 1992 r. miałem szczęście otrzymać od Namkhai Norbu Rinpocze pierwszy w Polsce Przekaz Nauk Dzogczen. To właśnie dzięki Niemu pierwszy raz zetknąłem się tak blisko z Bon.

Dzięki Tenzinowi Wangyalowi Rinpocze zrozumiałem jak cenną i niepowtarzalną jest tradycja Jungdrung Bon. Wraz z przyjaciółmi współorganizowałem wykłady Rinpocze w Poznaniu w 1997 i 1998 r. Dzięki temu miałem szczęście poznać Go osobiście. Od 1997 r. jako Umdze mianowany przez Rinpocze, prowadzę praktyki z tradycji Bon w Poznaniu. Przełomowym dla mnie wydarzeniem było spotkanie Jego Eminencji Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze i otrzymanie przekazu Tantry Matki w 2001 r. oraz spotkanie Jego Świątobliwości Lungtoka Tenpa Njimy Rinpocze i otrzymanie od Niego Nauk Dzogczen w 2006 r. Na przełomie marca i lutego 2011 uczestniczyłem w "The 2nd International Lishu Institute Retreat" który odbył się z okazji 50 rocznicy Urodzin Tenzina Wangyala Rinpocze. Instruktorem Związku Garuda zostałem w sierpniu 2011.


source: http://ligmincha.pl/pl/nauczyciele/instruktorzy/103-ryszard-adamiak.html


BFoto

Org

EVENT

Share: Facebook Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/persona/333810