*
Ligmincha Costa Rica została założona przez Tenzina Wangyala Rinpoche. "Bon jest najstarszą tradycją kulturową i duchową Tybetu. Zawiera nauki i stosuje się do wszystkich aspektów życia, w tym praktyk naszej relacji z naszym indywidualnym charakterem, kwestią etyki, moralności, miłości, współczucia, radości i spokoju. To najwyższe nauki, "Wielka doskonałość" z Bon, Dzogczen."

Ligmincha Costa Rica


EN PL


#9052

Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/368992 sLink