*
Serenity Ridge Retreat Center w Shipman, jest organizacją non-profit, która jest prowadzona przez grupę oddanych liderów-wolontariuszy i mały personel administracyjny. Wiele z działań i projektów, które są ciągle w toku w Ligmincha są zarządzane i wdrażane przez tych wolontariuszy, którzy są kluczem do sukcesu organizacji. HE Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze, Tenzin Łangjal Geshe Rinpocze - założyciele i duchowi dyrektorzy organizacji; Gabriel Rocco - Prezes Zarządu i łącznik w Radzie Ligmincha; Alejandro Chaoul-Reich - Dyrektor Badań.

Serenity Ridge


EN PL

Ligmincha została założona w 1992 roku w celu zachowania starożytnych nauk, transmisji i praktyk tybetańskiej tradycji buddyjskiej Bon. Jest organizacją non-profit, Ligmincha Instytut jest regulowana przez Radę Dyrektorów odpowiedzialnych za tworzenie wizji i celów organizacji. Ligmincha Instytut jest nazwany od dynastii królów starożytnego kraju Zhang Zhung, co jest teraz pnzachodnim Tybetem. Napis w języku Zhang Zhung na najdalszym kręgu miejsca ukazywania się nauk jest pieczęcią ostatniego króla Zhang Zhung. Znaczy to "król życia, który ma władzę nad Trzech Światów. W tym okręgu pojawia się pięć płatków kwiatu lotosu, które symbolizujące pięć Nauk, których znajomość jest niezbędna dla człowieka, aby w pełni zrelizował. W ramach tego kręgu jest osiem gwiazd oznaczających pierwsze osiem sposobów do oświecenia wśród 9 pojazdów przyczyny, 9 ścieżek Bon. W środku pieczęci jest tybetański list, który reprezentuje 9 Ścieżkę Samowyzwolenia, znany jako dzogczen, Wielka Doskonałość.

source http://serenityridge.ligminchainstitute.org/directors-council-and-staff.html

source http://serenityridge.ligminchainstitute.org/about-serenity-ridge.html#9009

Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/368544 sLink