*
Lingmincha Szwajcarska została utworzona przez Tenzina Wangyala Rinpocze. Celem nadrzędnym Ligminchy w Szwajcarii jest utrzymanie starożytnej tradycji tybetańskiej Jungdrung-Bon. "Chcemy przyczynić się do ochrony, upowszechniania i pogłębiania wiedzy i tradycji rdzennych kultur Tybetu i sąsiednich krajów. Dzogczen, pokazuje sposób na odkrycie prawdziwej natury umysłu i te nauki pragniemy zgłębić na wspólnych sesjach medytacyjnych."

Ligmincha Switzerland


DE EN PL
country   Switzerland
adress   8008 Zurich,, Othmarstrasse 8, 8008 Zurych, Am Böhler, A-6890 Lustenau (V), Österreich
telefon 
email 
web  http://www.ligmincha.ch/
url  http://ligmincha.ch/en/prac...
maps  https://www.google.pl/maps/place/Othmars
photo_small

patron

Lingmincha Szwajcarska została utworzona przez Tenzina Wangyala Rinpocze. Celem nadrzędnym Ligminchy w Szwajcarii jest utrzymanie starożytnej tradycji tybetańskiej Jungdrung-Bon. "Chcemy przyczynić się do ochrony, upowszechniania i pogłębiania wiedzy i tradycji rdzennych kultur Tybetu i sąsiednich krajów. Dzogczen, pokazuje sposób na odkrycie prawdziwej natury umysłu i te nauki pragniemy zgłębić na wspólnych sesjach medytacyjnych."

Grupy W Szwajcarii:

Zurich

Walter Hofmann

Tel. 077 208 43 02

Bern

Mariola Wüthrich
Tel. 031 331 44 77

Bodensee / Rheintal

Guntram Ferstl
Tel. 0043 650 4080300

source: http://ligmincha.ch/en/practice-groups.html#9040

Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/368971 sLink