.

Lista organizacji

PL EN DE

Bön Children Foundation

EN FR PL
Bön Children Foundation jest organizacją non profit założoną w prowincji Quebec (Kanada) w listopadzie 2006 na podstawie ustawy o spółkach, części III. Tej humanitarnej nierządowowej organizacji założonej przez Latri Nyima Dakpa Rinpocze wspieranej przez jego przyjaciół oraz uczniów przyznano status organizacji charytatywnej dnia 9. czerwca 2009.

Dölpo Bön Society

EN PL
Dolpo Bon Society is a non-profitable organization. It main objective is to educate poor children of Dolpo and to save heritage of Bonpo. The vision is to ensure that the Bon as a religion and culture revives and continues to flourish in the changing times by fulfilling the needs of Dolpo people with positive changes in their livelihood.

Ligmincha Europe Magazine

EN PL
Ligmincha Europe Magazine jest przedsięwzięciem europejskiej społeczności uczniów Tenzina Wangyala Rinpocze. Magazyn ukazuje się cztery razy w roku, a data wydania zależy od termniów nauk przekazywanych przez Tenzina Wangyala Rinpocze w Europie.

Fundacja Nangzhig

EN PL
Fundacja Nangzhig jest organizacją non-profit, która stawia sobie za cel upowszechnianie oraz dbałość o zachowanie buddyjskiej tradycji bon poprzez zwrócenienie uwagi polskich obywateli na potrzeby społeczności klasztornych. Nangzhig jako główny klasztor bon w Tybecie, gromadzi mnichów z całego kraju, którzy pokonują ogromne odległości, aby studiować święte nauki bon. Kwestią zasadniczej wagi dla zachowania tej kultury staje się zatem wspieranie ich w tym szczytnym celu.

Nyatri

PL
Fundacja działa na różnych płaszczyznach w ramach głównych programów, do których należą: program Adopcja Serca, polegający na sponsoringu indywidualnym lub sponsoringu grupy sponsorskiej, zwanej Rodziną Serca; program Edukacja, w ramach którego realizowane są działania mające na celu poszerzenie dostępu wychowanków BCH do wiedzy i informacji; program Opieka Medyczna, którego celem jest zapewnienie wychowankom BCH podstawowej opieki medycznej i stomatologicznej.Shortlink: https://boninfo.org/link/364921 sLink