KI KI SO SO LHA DZIAL LO - 2017

KI KI SO SO LHA DZIAL LO - 2017

Dziękujemy Ci Tonpo Szenrabie za Twoje błogosławieństwa,
Modlitwy bogów są dla nas źródłem pomocy!
Oby Dharma Bon rozprzestrzeniła się i objęła cały wszechświat!
Oby czujące istoty posiadły pokój, szczęście i powodzenie!
Oby zniknęły grzechy i problemy!
Oby zasługa z wykonania tej praktyki spłynęła na wszystkie czujące istoty!
Oby w całej samsarze ustały problemy i cierpienia!
Oby wszystkie czujące istoty były szczęśliwe!

SO SO SO
KI KI SO SO LHA DZIAL LO!

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze

A OM HUNG

 

OM MA TRI

A KAR A ME

source: [http://gyalshen.org/]


HOME > PL > Zasoby > Teksty > Artykuły, fragmenty książek, opracowania > Inne > KI KI SO SO LHA DZIAL LO - 2017 >
Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/371807 sLink