HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

Sangła Dupa

Wielki siddha (thułocze), mistrz tantry (dziu) i wielkiej doskonałości (dzogczen). Pochodził z Ogmin bogów przejrzystego światła (osal lha), lecz jako człowiek narodził się w Tagzig w kraju Szoma Serteng w zamku umiejscowionym na szczycie Langlingbang. Był synem króla Tagzig, Sziładena. Jego matką była królowa Lhadzindze. Urodził się jako ten, który posiada wszystkie dharani-mantry (zungag) tajemnego umysłu. Już w dzieciństwie wykazywał się dużą mądrością i był bardzo uczony. Poleciał do Ogmin w formie garudy, by otrzymać tam nauki od Czime Tsugphu. Czime Tsugphu przekazał mu nauki wielkiej doskonałości (dzogczen) i Tantry Matki (Madziu), w tym również nauki Przekazu Ustnego z Szangszung (Szangszung Njendziu). Otrzymane od Czime Tsugphu nauki praktykował w dziewięciu różnych miejscach, w rezultacie ujarzmiając butne plemię męskich demonów - tzw. Męskich Aroganckich (Dregpa Phodziul). Tym samym zmusił te demony do złożenia przysięgi, by stały się strażnikami bon. W każdym z tych dziewięciu miejsc wybudował świątynię. Przekazywał nauki Trzykrotnej Propagacji (Dragpa Korsum) związane z dzogczen. Był ostatnim z dziewięciu mistrzów linii Przekazu Umysłu Zwycięzców (Dzialła Gongdziu) z której wywodzi się linia Szangszung Njendziu. Jest on w ten sposób uznawany za źródło linii Szangszung Njendziu. Otrzymane od Czime Tsugphu nauki Szangszung Njendziu przekazał trzem bodhisattwom (jungdrung sempa) - (1) bogowi, (2) nadze (lu) i (3) człowiekowi: (1) Lhabon Jongsu Dagpa, (2) Lubon Banam i (3) Mibon Tride Zambu. Nauki Szangszung Njendziu przekazał również Lhabonowi Thokarowi. Przekazał nauki Tantry Matki Milu Samlegowi. Mówi się, że ze stanu łagodności wyemanował jako gniewna forma i skondensował w swym sercu znaczenie dziewięciu pojazdów (czyli mimo, że był na ogół spokojny i pełen radości, emanował wiele groźnych form, aby poskromić demony i złe duchy). Tworzył również linię przekazu kultu Meri. Według bonpo odrodził się jako słynny budda Siakjamuni - założyciel buddyzmu. Jest jednym z Sześciu Poskramiających Szenów (Dulszen Drug) i w tej postaci pełni funkcję bóstwa ratującego istoty ze świata ludzi (Per Kvaerne zauważa, że nie jest jasne czy Sangła Dupa będący jednym z Sześciu Poskramiających Szenów jest tym samym Sangłą Dupą co siddha, uczeń Czime Tsugphu. W każdym bądź razie ich imiona są identyczne). Sangła Dupa nosi to samo imię co sanskrycki Guhjasamadzia (buddyjskie gniewne bóstwo).
[5]


Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/369412 sLink