HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

Szenlha Okar

Fragment książki Per Kvaerne, The Bon Religion Of Tibet, London 1995

Szen (gshen) to słowo enigmatyczne. W wielu kontekstach zdaje się ono oznaczać 'mnicha', 'kapłana'; w ten sposób historyczne teksty bon, najwcześniejsze pochodzące prawdopodobnie z dwunastego wieku, opowiadają że każdy ze starożytnych królów Tybetu był wspierany przez ministra i kuszena (sku gshen), 'osobistego kapłana'. Oświecony nauczyciel obecnej epoki jest znany również jako Szenrab (gshen rab), 'Najwyższy Mnich'. Dokładna interpretacja Szenlha (gshen lha) jest jednak wątpliwa. Może to być rozumiane jako 'Bóg Mnichów', lub jako 'Bóg Który Jest Kapłanem'. Okar ('od dkar) oznacza 'Białe Światło'.
Ciało Szenlhi Okara jest białe; jego ręce spoczywają na podolu w pozycji medytacji. Jego atrybutem jest hak trzymany w prawej ręce, a jego tron jest wspierany przez słonie.
Ontologicznym statusem Szenlhi Okara, często nazywanego 'Bogiem Mądrości', jest status bonku (bon sku), 'nieuwarunkowanej istoty' lub 'najwyższej istoty', dosłownie 'ciała bon' (dokładnie odpowiadającego buddyjskiej kategorii dharmakaji). Stan ten, jak i jego związek ze światłem, kusi by uważać go za istotny wariant buddy Amitabhy z buddyzmu mahajany i może nawet sugerować wpływy z manichejskiej religii. Takie powiązania pozostają jednak do skonkretyzowania.

Siedzący na błyszczącym, białym lotosie:
Wielki Bóg, Szenlha Okar!
Kolor jego ciała jest niczym esencja kryształu,
Jego ozdoby, szaty i pałac
Są przystrojone kryształowym światłem.
Aby ocalić czujące istoty
Z bagna narodzin i śmierci,
Trzyma hak współczucia.
Siedzi na siedzeniu wspieranym przez słonie.
Bogowi Mądrości, współczującemu,
Majestatycznemu w swej mocy współczucia,
Ja, wraz z dawcami hojnych darów,
Daruję pokłony, pochwały i ofiary
Aby usunąć zanieczyszczenia niezliczonych istot czujących.

Tłumaczenie: Jungdrung Dondrub


Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/371506 sLink