HOME
 
Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu wymaga [zalogowania]

Sangpo Bumtri

Fragment Per Kvaerne, The Bon Religion Of Tibet, London (Serinida) 1995

Sangpo Bumtri (sangs po 'bum khri) jest bóstwem, które rodzi istoty zamieszkujące świat i stąd jest nazywany "Stwórcą", sipa (srid pa). Pierwszy element jego imienia, Sangpo (sangs po), etymologicznie odnosi się do Tsangpy (tshangs pa), tybetańskiej interpretacji hinduskiego boga-stwórcy Brahmy. Niemniej jednak nie ma wątpliwości, że Sangpo Bumtri jest autentycznym tybetańskim bóstwem. Druga część jego imienia, Bumtri ('bum khri) dosłownie oznacza "Sto Tysięcy, Dziesięć Tysięcy", i jest również obecna w pierwszej części imienia tybetańskiego bóstwa Bumtri Dzialpo ('bum khri rgyal po). Sangpo Bumtri odgrywa ważną rolę w starożytnych kosmogenicznych mitach, gdzie jest utożsamiany z demiurgiem Jemonem Dzialpo (ye smon rgyal po). W jednym takim micie, jego imię jest wyjaśnione następująco: "Ponieważ jest oświecony (sangs) od początku czasu i w ten sposób jest władcą stu tysięcy ('bum) (istot), nadano mu imię Sangpo Bumtri". Inna etymologia ustala, że jest on w towarzystwie stu tysięcy męskich i dziesięciu tysięcy żeńskich "stwórców".
Kolor jego ciała jest biały. Jedna ręka spoczywa na jego podolu w pozie medytacji, podczas gdy druga jest podniesiona, trzymając chorągiew. Jego tron jest wspierany przez garudy.
Jego ontologicznym statusem jest status dzoku (rdzogs sku), "doskonałej istoty", odpowiadający buddyjskiej sambhogakaji.

Siedzący na błyszczącym, czerwonym lotosie:
Stwórca, Sangpo Bumtri!
Kolor jego ciała jest esencją srebra,
Jego ozdoby, szaty i pałac
Są przystrojone srebrnym światłem.
Aby nauczać w odwiecznym znaczeniu przykładów,
Trzyma niezwyciężoną chorągiew.
Siedzi na siedzeniu wspieranym przez potężne garudy.
Pogromcy, przez zręczne środki, żyjących istot,
Majestatycznemu w mocy swych magicznych emanacji,
Ja, wraz z dawcami hojnych darów,
Daruję pokłony, pochwały i ofiary
Aby usunąć zanieczyszczenia niezliczonych istot czujących.

Tłumaczenie: Jungdrung Dondrub


Share: Facebook Google Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/368351 sLink