*
Gesze Yong Dong ur. w wiosce Nagpa w rejonie Amdo (Tybet) w 1969. Wstąpił do największego klasztoru Bon w Tybecie - Nangzhig. Mając 16 lat przyjął monastyczne ślubowania "gelong" od swojego ukochanego rdzennego nauczyciela - Gyaltsap Tenzin Wangyala Rinpocze. Gesze uczestniczył w wielu tantrycznych rytuałach oraz odosobnieniach dzogczen. W marcu roku 1992 mając 24 lata uzyskał stopień gesze. Poza naukami Bon studiował nauki innych tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Geshe Yong Dong


EN PL
HOME BIO FB
MFoto

Gesze Yong Dong ur. w wiosce Nagpa w rejonie Amdo (Tybet) w 1969. Uczęszczał do chińskiej szkoły, jednakże jego wujek potajemnie uczył go podstaw języka tybetańskiego wykreślając palcami w śniegu alfabet. Kiedy miał 10 lat został zabrany przez jednego ze swoich wujków do nomadów,  by razem z nimi żyć i pracować - paść owce i jaki w górach Himalajów. Gesze postanowił zostać mnichem, kiedy miał 7 lat. Po śmierci matki przypominał sobie mnichów, którzy przychodzili składać modlitwy. Jeden z mnichów wywarł na nim nieprzemijające wrażenie. Na początku rodzina Gesze odrzucała jego pragnienie wkroczenia na mnisią ścieżkę, życząc sobie raczej, aby ten pomógł w rodzinnym biznesie. Jednak 6 lat później, kiedy umarła jego babcia, rodzina w końcu udzieliła mu błogosławieństwa i w wieku 13 lat przyłączył się do tybetańskiego klasztoru.

Wstąpił do największego klasztoru Bon w Tybecie - Nangzhig. Tam przyjął mnisie ślubowania getsul. W wieku 15 lat rozpoczął studia logiki, paramit (doskonałości), drogi środka oraz tradycyjnych studiów tybetańskiej gramatyki i poezji. Mając 16 lat przyjął monastyczne ślubowania gelong od swojego ukochanego rdzennego nauczyciela - Gyaltsap Tenzin Wangyala Rinpocze.

Gesze uczestniczył w wielu tantrycznych rytuałach oraz odosobnieniach dzogczen. Ukończył odosobnienie w ciemności. Przez trzy lata doskonalił się w rytuałach i świętym tańcu oraz grze na flecie. Jest zrealizowanym flecistą, który miał zaszczyt grać dla J.Ś. XIV Dalajlamy w klasztorze Tashi Kyal w Indiach. Jego studia obejmowały także debatę, śpiew, grę na bębnach. Studia Dharmy obejmowały sutrę, tantrę i dzogczen, hinajanę, mahajanę oraz wszystkie szkoły buddyzmu tybetańskiego: bonpo, nyima, sakja, gelugpa, kagjugpa.

W marcu roku 1992 mając 24 lata uzyskał stopień gesze. Wiosną 1992 Gesze Yong Dong oraz 10 innych Tybetańczyków uciekli z Tybetu do Katmandu w Nepalu. Przy  pomocy nepalskiego przewodnika przez 10 dni przemierzali góry Himalajów. Wtedy udał się do Dharamsali w północnej części Indii, aby spotkać J.Ś. XIV Dalajlamę. Następnie ponownie rozpoczął studia w największych uniwersytetach monastycznych buddyzmu tybetańskiego Sera oraz w klasztorze Bonpo - Menri w Indiach. Pod przewodnictwem J.Ś. Menri Trizina Rinpocze oraz mistrza Ponlob Trinley Nyima Rinpocze dogłębnie studiował zarówno intelektualnie jak i praktycznie sutrę, tantrę i dzogczen. W uniwersytecie klasztoru Sera w szczególności poznał filozofię drogi środka Madhjamiki będąc pod przewodnictwem Gesze Thupten Rinczena i Gesze Tsondu Kongpel przez 3 lata. Gesze Jong Dong otrzymał również wiele nauk, przekazów i inicjacji od J.Ś. XIV Dalajlamy: Jidam Tsongkhapa (bóstwo tantryczne), nauki Madhjamiki zwane Gongpa Rabsal oraz Lam Rim - świeżkę do oświecenia (nauki Lamy Tsongphapy) oraz inicjację Kalaczakry.

Jest autorem: Introduction to Bardo Meditation ("Wprowadzenie do medytacji Bardo"); Knowledge of the Land of the Snow ("Wiedza Krainy Śniegu"); Collection of Philosophy and Conduct of the Middle Path ("Kolekcja filozofii i postępowania na Drodze Środka"); The Ancient History of Tibet ("Starożytna historia Tybetu"); The Wild Yak of the Snow Mountain ("Dziki jak śnieżnej góry"); Amala, The Treasure of My Heart ("Matka, skarb mego serca"); The Principle of the Five Elements ("Podstawy pięciu żywiołów").

Gesze odwiedził Francję, gdzie w Paryżu w roku 1999 udzielił nauk w Yundrung Bon Centre. W 2001 Gesze przeniósł się do Courtenay B.C., Vancouver Island w Kanadzie. Nauczanie tam zaczął od udzielania nauk filozofii w swoim domu. W styczniu 2003 został założony przez Gesze tybetański ośrodek buddyzmu bon Sherab Chamma Ling z nim, jako lamą rezydującym. W maju 2003 udało się wynająć pokój dla regularnych nauk oraz praktyki.

source: http://www.sherabchammaling.com/index.php/geshe-yongdong-3.html


BFoto
Share: Facebook Google Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/persona/365481