*
Gesze Murig Nyima Kunchap Rinpocze urodził się w 1964 roku w małej wiosce Tichu-Rong w Dolpo (Nepal), która niegdyś stanowiła prowincję Siang Siung. Założyciel Dolpo Bon Society oraz Bon Religion Association. Mistrz sutry, tantry i dzogczen tradycji Bon. Główny Lama Nepal Bon Religion Association, a także Dolpa Youngdrung Committee (założone przez niego). W 1982 został mnichem w klasztorze Menri. W 1994 uzyskał stopień gesze. W latach 1999-2001 pełnił rolę wykładowcy oraz przewodniczącego wydziału Bon na Central University of Tibetan Studies w Indiach. Udziela nauk w Stanach Zjednoczonych, Indiach oraz Rosji.

Geshe Murig Nyima Kunkyap Rinpoche


EN PL
HOME BIO
MFoto

Gesze Murig Nyima Kunchap Rinpocze urodził się w 1964 roku w małej wiosce Tichu-Rong w Dolpo (Nepal), która niegdyś stanowiła prowincję Siang Siung. Jest założycielem Dolpo Bon Society oraz Bon Religion Association. Mistrz sutry, tantry i dzogczen tradycji Bon. Główny Lama Nepal Bon Religion Association, a także Dolpa Youngdrung Committee (założone przez niego).

Kiedy Rinpocze miał 8 lat, rozpoczął naukę języka tybetańskiego, literatury, podstaw malowania thanek i konstrukcji stup - nauczał go jego dziadek. Od 14-ego do 17-ego roku życia uczył się wykonywania torm i przeprowadzania różnego rodzaju ofiarowań rytualnych. Otrzymał od swojego rdzennego lamy - Jego Eminencji Bar Le Rinpocze ustne instrukcje dot. praktyk wstępnych oraz inicjacje kilku bóstw. Potem został mnichem w klasztorze Menri.

Rinpocze przybył do klasztoru Menri w 1982 roku, gdzie przyjął monastyczne ślubowania od J.Ś. Menri Trizina Rinpocze oraz J.E. Jongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze w bardzo pomyślny dzień urodzin wielkiego mistrza Bon - Nyamed Sherab Gyaltsena. Od tamtego momentu aż do 31-ego roku życia, studiował główne teksty filozoficzne, takie jak Prajnaparamita, Madyamika, Abdhidharma. Przez czternaście lat pobierał nauki dot. vinaji, tantry i dzogczen od takich mistrzów Bon jak J.E. Lopon Tenzin Namdak Rinpocze, Lopon Trinley Nyima Rinpocze oraz Czcigodnego Tsundue Gongphela Rinpocze.

Poza tym studiował nauki ogólne, takie jak astrologia, astronomia, poezja, język tybetański, literatura, mandale, stupa. Nauczył się gry na instrumentach rytualnych oraz przeprowadzania ofiarowań rytualnych zgodnie z linią Menri. Otrzymał kompletne instrukcje i inicjacje zewnętrznych, wewnętrznych oraz tajemnych bóstw tradycji Bon. W 1994 roku uzyskał stopień gesze.

Tego samego roku Rinpocze został mianowany wykładowcą na wydziale Bonpo (Bonpo Department) w Central University of Tibetan Studies w Sarnath (Uttar Pradesh - Indie). Tam pracował jako głowa wydziału Bon od 1999 do 2001 roku.

Udziela od wielu lat nauk (praktyki wstępne, mantry, rytualne ofiarowania, astrologia, astronomia) w Stanach Zjednoczonych, Indiach oraz Rosji.

source: http://www.olmoling.org/contents/geshe_murig_nyima_kunchap_rinpoche


BFoto
Share: Facebook Google Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/persona/365449