*
Od 2011 do 2012 Gesze Lodro Tsukpu uczył filozofii w klasztorze i kilkukrotnie udzielał nauk w Europie. W 2013 Jongdzin Tenzin Namdak Rinpocze i Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze wyznaczyli go na Siedrup Lopona, czyli głównego nauczyciela w klasztorze. Od tego czasu uczy sutry, tantry, dzogcien i innych przedmiotów w klasztorze Triten Norbutse.

Geshe Lodro Tsukpu Rinpoche


PL
MFoto

Gesze Lodro Tsukpu urodził się w 1976 roku w wiosce Phoksundo, w regionie Dolpo w Nepalu. Kiedy miał 13 lat od swojego dziadka Lama Jogi Samdziora nauczył się czytania i pisania języka tybetańskiego oraz kilku innych dziedzin.  W wieku 15 lat udał się na odosobnienie (3 lata, 3 miesiące i 3 dni) w klasztorze Thasung Tsoling. W ciągu tych trzech lat wykonywał praktyki wewnętrznej tantry Walcien, praktyki wstępne dzogcien (900 000 powtórzeń), główne praktyki dzogcien (ngo szi) i różne rytuały, których nauczył się od Khenpo Samdrup Nyimy Rinpocze.

Kiedy skończył odosobnienie udał się do Kathmandu i został wyświęcony na mnicha przez Jongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze w klasztorze Triten Norbutse. W 1995 roku rozpoczął studia nad sutrą, tantrą i dzogcien w szkole dialektycznej klasztoru Triten Norbutse. Jego głównym nauczycielem w klasztorze był Jongdzin Tenzin Namdak Rinpocze, ale otrzymywał nauki także od Khenpo Tenpa Yungdrunga Rinpocze, Ponloba Tsangpy Tenzina Rinpocze i Drubdra Khenpo Tsultrima Tenzina Rinpocze.

W 2007 roku zakończył edukację i otrzymał tytuł Gesze, który odpowiada doktorowi filozofii na Zachodzie. Następnie dołączył do szkoły medytacyjnej, gdzie uczył się i praktykował cztery główne cykle dzogcien: Siang Siung Njen Dziu, Jetri Tasel, Gabpa Gukor i Drakpa Korsum. Nauka w szkole medytacyjnej trwała 4 lata. Na zakończenie programu otrzymał tytuł Siengji Naldzior, który oznacza jogina dzogcien. Gesze Lodro Tsukpu był pierwszym mnichem w klasztorze Triten Norbutse, który przeszedł edukację zarówno w szkole dialektycznej, jak i szkole medytacyjnej tego klasztoru.

Od 2011 do 2012 Gesze Lodro Tsukpu uczył filozofii w klasztorze i kilkukrotnie udzielał nauk w Europie. W 2013 Jongdzin Tenzin Namdak Rinpocze i Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze wyznaczyli go na Siedrup Lopona, czyli głównego nauczyciela w klasztorze. Od tego czasu uczy sutry, tantry, dzogcien i innych przedmiotów w klasztorze Triten Norbutse.


BFoto

Org

EVENT

Share: Facebook Google Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/persona/365445