*
Nagru Gesze Gelek Jinpa ur. się w Kham (wschodnia część Tybetu) w roku 1967. Jako nowicjusz swoje monastyczne studia rozpoczął w klasztorze Thongdrol Ritrod. Studiował zarówno w klasztorze Menri, jak i Triten Norbutse, gdzie uzyskał w roku 2001 stopień gesze. Był jednym z uczestników badania naukowego nad praktyką tummo - ukończył 100-dniowe odosobnienie. Współpracował z dr Charles'em Ramble oraz Kalpa Group, co zaowocowało powstaniem m.in. filmów dokumentalnych oraz książek. Regularnie podróżuje do rosnącej liczby uczniów w całej Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. W 2013 roku został mianowany opatem (Khenpo) Shenten Dargye Ling.

Khenpo Gelek Jinpa


EN PL
BIO
MFoto

Nagru Khenpo Gesze Gelek Jinpa ur. się w Kham (wschodnia część Tybetu) w roku 1967. Dorastał w rodzinie nomadów, pracując przy zwierzętach i na farmie. Uczęszczał do lokalnej szkoły, gdzie nauczył się czytać i pisać. W 1986 roku J.Ś. Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze odwiedził Wschodni Tybet i właśnie wtedy Gesze postanowił przyjąć mnisie ślubowania i zostać mnichem. Miał wtedy 19 lat.
Jako nowicjusz swoje monastyczne studia rozpoczął w klasztorze Thongdrol Ritrod, począwszy od praktyk wstępnych, aż po otrzymanie nauk dzogczen, jak i innych aspektów tradycji Bon. Potem przez rok pozostał w Tsedrug Gompa, gdzie studiował filozofię, co kontynuował później w Lungkar Gompa z uczonym Lopon Drangsong Yungdrung przez kolejne dwa lata. Gesze Gelek ukończył parę osobistych odosobnień, łącznie z 49-dniowym odosobnieniem w ciemności oraz 100-dniowym odosobnieniem tummo. Praktykował także trekcho i thogal.

W 1988 roku rozpoczął studia filozofii Bon, także tantry i dzogczen. W czasie, kiedy rozpoczął owe studia, postanowił kontynuować je z wielkimi mistrzami Bon na uchodźctwie w Indiach i Nepalu. W 1992 udało mu się odbyć podróż z Tybetu do Nepalu, gdzie spędził pewien czas z J.E. Yongdzin Tenzin Namdakiem Rinpocze, zanim przeniósł się do klasztoru Menri w Dolanji (Indie), gdzie podjął studia pod przewodnictwem J.Ś. Menri Trizin Lungtoka Tenpa Nyima Rinpocze. W latach 1999-2000 Gesze Gelek współpracował z prof. Nagano z National Museum of Ethnology w Osace w Japonii (Narodowe Muzeum Etnologiczne) oraz prof. Samten G. Karmay z National Institute of Scientific Research w Kanadzie (Narodowy Instytut Badań Naukowych) nad dużym projektem związanym z katalogowaniem Kanonu Bon. Swój stopień gesze uzystał w 2001 w klasztorze Triten Norbutse.

Potem tego samego roku Gesze Gelek został zaproszony przez Kalpa Group do Francji, aby tam uczestniczyć w badaniu naukowym nad tummo przeprowadzanym przez Harvard University w Stanach Zjendnoczonych (Uniwersytet Harvarda). Razem z dwoma innymi mnichami Bon, zrealizował 100-dniowe odosobnienie, w trakcie którego był regularnie monitorowany przez fizyków i naukowców, aby ustalić fizyczne zmiany, jakie zachodziły pod wpływem praktyki wewnętrznego ciepła. W tym właśnie czasie Gesze zaprzyjaźnił się z dr Charles'em Ramble.

W latach 2003-2005 Gesze Gelek podjął jeszcze raz współpracę z dr Ramble oraz Kalpa Group nad badaniem historii i kultury Zhang Zhung, co zaprowadziło ich do wypracwy w regiony góry Kailash, co z kolei zaowocowało powstaniem filmu dokumentalnego "In Search of Zhang Zhung" (pl: "W poszukiwaniu Zhang Zhung") oraz książki "The Sacred Landscape and Pilgrimage in Tibet; In Search of the Lost Kingdom of Bon" (pl: "Święta ziemia i pielgrzymka w Tybecie; W poszukiwaniu utraconego królestwa Bon").
Dalsze badania nastąpiły w roku 2008, kiedy nowo uformowana Sangha w Nepalu, prowadzona przez Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze poprosiła Gesze o przeprowadzenie badania wśród społeczności Bonpo, zbadania świątyń oraz zwyczajów obecnych w różnych regionach Nepalu. To doprowadziło do produkcji kolejnego filmu dokumentalnego "Secrets of Mustang: Treasure of Bon" (pl: "Sekrety Mustangu: Skarb Bonu" oraz powstania książki "Bon in Nepal: Traces of the Great Zhang Zhung Ancestors - The Light of the History of Existence" (pl: "Bon w Nepalu: Śladami wielkich przodków Zhang Zhung - Światło historii egzystencji")

W 2003-2004 Gesze studiował anglistykę na Oxfordzie, po czym w roku 2008 został zaproszony na konferencję w Liverpool w Zjednoczonym Królestwie. Włożył wkład w kilka wydanych już publikacji, takich jak "Masters of the Zhang Zhung Nyengyud" (pl: "Mistrzowie Zhang Zhung Nyengyud"), "Heart Essence of the Khandro: Experiential Inistructions on Bönpo Dzogchen - Thirty signs and Meanings from Women Lineage-Holders" (pl: "Esencja serca Khandro: Doświadczalne instrukcje dzogczen tradycji Bon - Trzydzieści znaków i ich znaczeń od dzierżawców żeńskiej linii przekazu"), oraz inne, niewydane jeszcze pozycje.


Od powstania Shenten Dargye Ling w 2005 roku, Gesze Gelek spędził wiele miesięcy w Europie. Regularnie podróżuje do rosnącej liczby uczniów w całej Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych.  W 2013 roku został mianowany opatem (Khenpo) Shenten Dargye Ling.

source: http://www.yungdrungbon.co.uk/GesheGelekJinpa.html


BFoto

Org

EVENT

Share: Facebook Google Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/persona/365444