*
Bon-Gya Rinpocze urodził się w 1935r. w Rebkong, leżącym w północnej części Amdo w Tybecie. Studiował różne teksty religijne, tak bonu jak i buddyzmu pod okiem wielu znanych nauczycieli. W Rebkong odbudował klasztor Bon-Gya, gdzie mnisi uczą się sztuki prowadzenia debaty i dialektyki, praktyki medytacji dzogczen, oraz sztuki i literatury Tybetu i Siang Siung. Bon-Gya Rinpocze jest autorem ośmiu książek, których tematyka dotyka różne tematy - od filozofii bonu i praktyki dzogczen do poezji i historii Tybetu oraz Siang Siung. Rezyduje w klasztorze Bon-Gya.

Bon-Gya Rinpoche


EN PL
MFoto

Bon-Gya Rinpocze urodził się w 1935r. w Rebkong, leżącym w północnej części Amdo w Tybecie. Lamowie zarówno tradycji bonu jak i nyingma rozpoznali go jako inkarnację Bon-Gya Yungdrung Phuntsoka.

Studiował różne teksty religijne, tak bonu jak i buddyzmu pod okiem wielu znanych nauczycieli. W Rebkong odbudował klasztor Bon-Gya, gdzie mnisi uczą się sztuki prowadzenia debaty i dialektyki, praktyki medytacji dzogczen, oraz sztuki i literatury Tybetu i Siang Siung. Rebkong znane jest jako szczególne miejsce ze względu na dużą liczbę zamieszkałych w nim praktykujących tantry bonu. W każdej z wiosek Rebkong mieści się świątynia dla świeckich praktykujących. Rinpocze jest szczególnie zainteresowany szczęściem i duchowym rozwojem społeczności świeckiej, co jest także przyczyną, dla której nadaje tak wysokie znaczenie budowaniu tych świątyń.

Bon-Gya Rinpocze jest autorem ośmiu książek, których tematyka dotyka różne tematy - od filozofii bonu i praktyki dzogczen do poezji i historii Tybetu oraz Siang Siung. Rezyduje w klasztorze Bon-Gya, gdzie udziela duchowego przedonictwa swoim wychowankom. 

source: http://gyalshen.org/lineage-teachers/


Org

EVENT

Share: Facebook Google Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/persona/365437