*
Jego Eminencja Lopon Trinley Nyima Rinpocze - ur. w 1962 w Tsakha (rejon Dolpo - Nepal). Wywodzi się z rodziny Yangton (której linia sięga do znanego mistrza Tantry i Dzogczen - Yangton Sherab Gyaltsena). W 1992 r. otrzymał tytuł lopona - został głównym nauczycielem klasztoru.

Menri Lopon Trinley Nyima Rinpoche


CZ EN PL RU
HOME BIO FB
MFoto

Menri Lopon Trinley Nima Rinpocze jest głównym nauczycielem w klasztorze Menri w Dolanji (Indie). Ur. w 1962 r. w wiosce Tsakha położonej w rejonie Dolpo. Następca Jongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze. Lopon Rinpocze pochodzi z rodziny Jangton, której korzenie siegają Jangtona Szieraba Gjaltsena, urodzonego w 1077 r - sławnego mistrza tantry i dzogczen. Jangton jako pierwszy spisał Doświadczalny Przekaz Dzogczen (Siang Siung Nin Dziu). Te nauki nauczane są dzisiaj zarówno przez Menri Lopona Rinpocze, jak i innych znanych mistrzów bon.

W starożytności region Dolpo był częścią królestwa Siang Siung i nadal stanowi serce jego języka i kultury. Wioska, w której urodził się Menri Lopon jest domem jednego z najcenniejszych i tajemnych klasztorów bon linii lamów Jangton - klasztoru Tarzog Phuntsok Ling. Gdy Menri Rinpocze był dzieckiem, było to jedyne miejsce, gdzie mógł rozpocząć swoją tradycyjną edukację i naukę języka tybetańskiego. Idąc za radą swego wujka - Jangtona Lamy Nima Tsetena, Lopon Rinpocze podjął się i ukończył serie trzymiesięcznych odosobnień rozpoczynając od momentu, gdy osiągnął trzynasty rok życia. Owe odosobnienia miały miejsce w okresie pomiędzy 1975 i 1977 r. W tym czasie Rinpocze skoncentrował się na praktykach zewnętrznych, wewnętrznych i tajemnych bóstw bonu. Ukonczył także wstępne praktyki dzogczen. Otrzymał różne przekazy i inicjacje nauk dzogczen od kilku mistrzów. W 1979 roku Rinpocze za sprawą swego kuzyna Lamy Taszi pojawił się w klasztorze Menri. Tam ślubowań udzielili mu J.Ś. 33. Menri Trizin (opat klasztoru) oraz J.E. Jongdzin Tenzin Namdak Rinpocze. Jego studia skupiały się przede wszystkim na sutrze, tantrze i dzogczen, ale zawierały się w nich także rytuały, gramatyka, poezja, astrologia, wróżenie, medycyna, malowanie tanek, mandale i stupy. Stopień gesze w Dialektycznej Szkole Bon (Bon Dialectic School) uzyskał w 1989 r.

Wkrótce po otrzymaniu stopnia gesze, Rinpocze rozpoczął nauczanie w szkole a w 1992 został mianowany przez J.Ś. 33. Menri Trizina i J.E. Jongdzina Rinpocze Loponem - głównym instruktorem - Dialektycznej Szkoły Bon. Pozycja lopona jest drugą najbardziej poważaną w hierarchi klasztoru. Rinpocze po dziś dzień naucza w Dialektycznej Szkole Bon, gdzie jest odpowiedzialny za trening uczniów. Okazjonalnie odwiedza region Dolpo, aby udzielać instrukcji dot. praktyk wstępnych i nauczać innych aspektów tradycji bon tysiące ludzi świeckich, mnichów or praktykujących tantrę. Regularnie przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych oraz Europy, gdzie naucza swoich zachodnich uczniów sutry, tantry i dzogczen.


BFoto

Org

EVENT

Share: Facebook Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/persona/333742