*
Latri Khenpo Nyima Dakpa Rinpocze - ur. w 1962 r. w Dorpatan (Nepal). Kształcił się w Dialektycznej Szkole Bon klasztoru Menri. Tam otrzymywał nauki od Lopon Tenzina Namdak Rinpocze oraz Lharam Gesze Yungdrung Namgyala. W 1987 r. otrzymał stopień gesze. Dyrektor szkoły i kierownik sierocińca, które założył w Dolanji dla dzieci ze wspólnot Bon. Założyciel ośrodka Yeru Bön, a także Instytutu Śardza Ling. Autor książki "Otwierając wrota bon". Wielokrotnie udzielał nauk na Zachodzie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Polsce, co czyni po dziś dzień.

Latri Nyima Dakpa Rinpoche


EN PL RU
HOME BIO FB
MFoto

Lhatri Khenpo Nyima Dakpa Rinpocze jest opatem i dzierżawcą linii klasztoru Lhatri w Kham, rejon Dege we wschodnim Tybecie.
Kiedy miał 6 lat rozpoczął naukę pisania i czytania. Rozpoczął również religijne studia u swojego ojca i Tsultrim Nyima Rinpocze, opata klasztoru Dorpatan. W wieku 13 lat wraz z rodziną przeniósł się do Kathmandu w Nepalu. Pracował tam w rodzinnym biznesie. Kiedy Nyima Dakpa miał 15 lat. ojciec posłał go do klasztoru Menri w Dolanji, Himachal Pradesh. Życzeniem jego ojca było, aby Nyima Dakpa stał się duchowym mistrzem i praktykującym Bon. Po początkowych trudnościach w zaakceptowaniu życia klasztornego, Nyima Dakpa przyjął ślubowania w obecności J. Ś. 33 Menri Trizina Rinpocze i Lopon Tenzina Namdak. W 1978 r. był jednym z uczniów, którzy jako pierwsi rozpoczęli naukę w nowo otwartej Dialektycznej Szkole Bon. Nyima Dakpa Otrzymał wszystkie nauki od Lopona Tenzina Namdaka i Lharam Gesze Yungdrunga Namgyal.

W maju 1987 r. zdecydował się pojechać do Tybetu. W czasie podróży odwiedził 38 różnych klasztorów Bon. W 1988 r. powrócił do Menri w Dolanji. W kwietniu owego roku klasztor odwiedził J.Ś. Dalaj Lama. W czasie tej wizyty J.Ś. 33 Menri Trizin w rozmowie z J.Ś. Dalaj Lamą podniósł temat założenia szkoły w Dolanji. Nyima Dakpa wziął na siebie odpowiedzialność za założenie takiej szkoły i  zebranie ze wszystkich wspólnot Bon dzieci, które uczęszczałyby takiej szkoły. Nastąpiło w 1989 r. Wiele uczących się tam dzieci pochodzi z odległych rejonów takich jak Dolpo czy Lubrak. Początkowo szkoła liczyła 45 uczniów, obecnie jest ich ponad 300. Po ukończeniu szkoły niektóre z nich kontynuują edukację w Simli i Varanasi. Nyima Dakpa do dziś jest dyrektorem szkoły i kierownikiem sierocińca. Od 1991 r. Rinpocze przebywał wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przekazywał nauki i zbierał fundusze na szkołę. W czasie podróży w 1996 r. odwiedził Wielką Brytanie i Niemcy. W Polsce przebywał wielokrotnie przekazując nauki Buddy Medycyny, Czerwonego Garudy, A ti Nyndro, Sadhana Szieraba Gjaltsena i Drenpa Namkha oraz Przekaz Doświadczenia Gyalwa Yungdrung.

W 2005 r. Rinpocze nakładem wydawnictwa Snow Lion Publication (Stany Zjednoczone) wydał książkę "The Openning the Door to Bon", wydanej także w języku polskim. W 2007 r. na prośbę uczniów Rinpocze założył Instytut Śardza Ling, zalegalizowany w 2008 r. W tym samym roku Instytut jako pierwszą publikację wydał książkę "Nauki Dzogczen A tri", będącą zbiorem wykładów na temat tradycyjnego systemu medytacji dla świeckich praktykujących, a w latach następnych szereg innych pozycji.

source: http://www.latrishedra.pl/nyima-dakpa-rinpoche.html


BFoto

Org

EVENT

Share: Facebook Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/persona/332688