country
Pięć Sylab Nasiennych to pięć kroków pomiędzy czystą przestrzenią naszego umysłu a rzeczywistością, która nas otacza. Jest to niezwykle cenna praktyka dzogczen, która wykracza poza obręb medytacji i uczy nas, jak integrować praktykę z życiem codziennym.
2011-03-19 - 2011-03-20

Pięć Wojowniczych Sylab Nasiennych

Kurs medytacji dla początkujących
Person Wojciech Pluciński sp
Person

Promotor Związek Garuda org
Place   Poland, Katowice, 3 Maja 38/5, Śląskie Towarzystwo Buddyjskie
contact  katowice@bongaruda.pl, ,
info  http://a.bongaruda.pl/local/katow...

.


HOME > PL > Wydarzenia > Wydarzenie >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/366019 sLink