2018-05-19 - 2018-05-20

Bodhicitta


Person Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche sp
Person

Promotor Jungdrung Ten Gye Dü De org
Place   Hungary, Budapest
contact  , ,
info  http://jungdrungbon.hu/

.


HOME > PL > Wydarzenia > Wydarzenie >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/384117 sLink