*
Instytut Ligmincha Texas został założony przez tybetańskiego Bon Mistrza Geshe Tenzina Wangyala Rinpocze, dla zachowania tybetańskiej kultury buddyjskiej Bön, nauk religijnych, tradycji i sztuki. Jest to centrum wspólnych ćwiczeń medytacyjnych dla wszystkich zainteresowanych rdzenną tradycją tybetańską, jak również odbywają się w nim wykłady i inne wydarzenia dotyczące Nauk Dzokczen (Wielkiej Doskonałości).

Ligmincha Texas


EN PL
country   United States
adress   77027 Houston,Texas, 4200 Westheimer Rd., Suite 215, Houston, Texas 77027,
telefon 
email 
web  http://www.ligminchatexas.o...
url  https://www.facebook.com/pa...
maps  https://www.bing.com/maps/default.aspx?v
FB  https://www.facebook.com/pages/Ligmincha
photo_small

patron

Ligmincha Texas Instytut jest miejscem wspólnych praktyk tradycji Youndrung Bon oraz centrum edukacji. Główne jej działania to nauki i praktyki medytacji z nauk dzogczen (Wielkiej Doskonałości) w rdzennej buddyjskiej tradycji Tybetu Bon. Ligmincha Texas ma również na celu w swoim programie wypełnić lukę między wschodnimi i zachodnimi tradycjami medycyny i psychologii.

Ligmincha Texas Instytut jest jednym z regionalnych ośrodków Instytutu Lingmincha. Ligmincha Instytut został założony przez tybetańskiego Mistrza Bon, Geshe Tenzina Wangyala Rinpocze, dla zachowania tybetańskiej kultury buddyjskiej Bön, nauk religijnych, tradycji i sztuki. Ligmincha Texas Instytut jest jednym z ośrodków regionalnych .

Mądrość tradycji uzdrawiania tybetańskiego, praktyk medytacyjnych i nauk Dzokczen przekazywanych przez Tenzina Wangyala Rinpocze, przez Geshe Denma Gyaltsena i wszystkich innych naszych lamów odwiedzających, stanowi szansę dla osób do odkrywania i poprawienia ich samopoczucia i rozwoju ścieżki duchowej.

source: http://www.ligminchatexas.org/Regular.htm#9054

Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/368991 sLink