*
Ligmincha Niemcy e.V. została utworzona w 2006 roku pod duchowym przewodnictwem H.H. Lungtoka Tengpai Nima Rinpocze, Gesze Tenzin Wangyal Rinpocze i Namdak Lopon Rinpocze. Jej główna siedziba mieści się we Frankfurcie nad Menem. Częste wizyty nauczycieli w ośrodku i na Bawarii podtrzymują ogień w sercach praktykujących niemieckiej sangi. Najwyższym celem Ligmincha Niemcy jest wspieranie starożytnej tradycji Yungdrung Bon.

Ligmincha Deutschland


DE EN PL
country   Germany
adress   65719 Hofheim-Langenhain,, Eppsteiner 63, 65719 Hofheim-Langenhain, Rigpa Centrum, Dreieichstraße 39, 60594 Frankfurt
telefon 
email 
web  http://www.ligmincha.de/
url  http://www.ligmincha.de/en/...
maps  https://www.google.pl/maps/place/B%C3%B6
FB  https://www.facebook.com/ligminchagerman
photo_small

patron

Ligmincha Niemcy to organizacja non-profit służąca zachowaniu, upowszechnianiu i pogłębianiu wiedzy oraz znajomości kultur starożytnych Tybetu i sąsiednich krajów, nauk Buddy i dzogczen, w szczególności na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie tradycji Yungdrung Bon.
Stowarzyszenie zajmuje się zadaniami: charytatywnymi, religijnymi i kulturowymi.
Cele stowarzyszenia obejmują następujące obszary:
-edukacja religijna, upowszechnianie i ochrona tradycji Yungdrung - Bon
-tworzenie i wspieranie lokalnych grup praktyce przez instruktorów z Niemiec i za granicą,
-zapewnienie pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenia religijne,
-organizacja imprez (praktyki religijne , medytacja, wykłady, seminaria, konferencje).
-tłumaczenie materiałów i tekstów i ich edycji na wszelkich nośnikach,
-wykłady na temat medycyny tybetańskiej ,
-moralne i finansowe wsparcie dla osób i wspólnot zakonnych , które zajmują się opieką i tradycji tradycji Yungdrung Bon poprzez nauki i praktyki religijne,
-pomoc w rozumieniu o niezbędnego utrzymania wspólnoty Jungdrung Bon i osób zainteresowanych, jak również osób szukających tam schronienia takich jak sieroty, uchodźcy, chorzy, starsi i inny potrzebujący.

source: http://www.ligmincha.de/de/ueber-uns/satzung.html#9043

Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/368985 sLink