*
Ligmincha Finlandia działa aby rozpowszechnić nauk buddyjskie Bon dla wszystkich zainteresowanych osób w Finlandii i na obszarach sąsiednich. Została utworzona przez Geshe Tenzina Wangyala Rinpocze w 2007 roku. Od 2009 stała się organizacją non-profit o nazwie Garuda Bön Finlandia.

Ligmincha Finland


EN PL


#9046

Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://boninfo.org/link/368982 sLink