.

Lista organizacji

PL EN DE

Chamma Ling Poland

EN PL
Ośrodek Cziamma Ling w Wildze powstał w 2004 roku. Jego prawnym opiekunem jest Związek Garuda w Polsce. W aspekcie duchowym prowadzony jest przez tybetańskich mistrzów starożytnej tradycji Jungdrung Bön, którzy udzielają tutaj nauk kilka razy w roku. Głównym celem istnienia ośrodka jest zapewnienie odpowiedniego miejsca i jak najlepszych warunków do nauczania i praktykowania nauk z tradycji Bon. Ośrodek jest także otwarty dla osób z innych tradycji, a także dla wszelkich działań mających na celu pomoc w rozwoju duchowym zarówno jednostek jak i grup zorganizowanych. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok. Można zaplanować wielomiesięczne lub wieloletnie indywidualne odosobnienie.

Związek Garuda

EN PL
Związek Garuda w Polsce został założony w 1995 roku przez uczniów tybetańskiego mistrza Tenzina Wangyala Rinpocze. Organizacja skupia praktykujących Yungdrung Bon - najstarszą duchową tradycję Tybetu.

Ligmincha Berlin

DE EN PL
Bon Center Berlin został założony przez studentów Tenzina Wangyala Rinpocze. Jest to miejsce na nauczania i praktykowania tradycji Bon, Dzokczen (Wielkiej Doskonałości). Bön jest najstarszą duchową tradycją Tybetu. Spotkania obejmują nauki tantryczne i dzogczen. Tenzin Wangyal Rinpocze jest jednym z niewielu nauczycieli tybetańskiej tradycji Bon, którzy uczą się na Zachodzie. Jest on znany z jego zdolności do ujmowania tradycyjnych nauki dostępny, jasny i łatwy sposób.

Ligmincha Costa Rica

EN PL
Ligmincha Costa Rica została założona przez Tenzina Wangyala Rinpoche. "Bon jest najstarszą tradycją kulturową i duchową Tybetu. Zawiera nauki i stosuje się do wszystkich aspektów życia, w tym praktyk naszej relacji z naszym indywidualnym charakterem, kwestią etyki, moralności, miłości, współczucia, radości i spokoju. To najwyższe nauki, "Wielka doskonałość" z Bon, Dzogczen."

Ligmincha Deutschland

DE EN PL
Ligmincha Niemcy e.V. została utworzona w 2006 roku pod duchowym przewodnictwem H.H. Lungtoka Tengpai Nima Rinpocze, Gesze Tenzin Wangyal Rinpocze i Namdak Lopon Rinpocze. Jej główna siedziba mieści się we Frankfurcie nad Menem. Częste wizyty nauczycieli w ośrodku i na Bawarii podtrzymują ogień w sercach praktykujących niemieckiej sangi. Najwyższym celem Ligmincha Niemcy jest wspieranie starożytnej tradycji Yungdrung Bon.

Ligmincha Europe Magazine

EN PL
Ligmincha Europe Magazine jest przedsięwzięciem europejskiej społeczności uczniów Tenzina Wangyala Rinpocze. Magazyn ukazuje się cztery razy w roku, a data wydania zależy od termniów nauk przekazywanych przez Tenzina Wangyala Rinpocze w Europie.

Ligmincha Finland

EN PL
Ligmincha Finlandia działa aby rozpowszechnić nauk buddyjskie Bon dla wszystkich zainteresowanych osób w Finlandii i na obszarach sąsiednich. Została utworzona przez Geshe Tenzina Wangyala Rinpocze w 2007 roku. Od 2009 stała się organizacją non-profit o nazwie Garuda Bön Finlandia.

Ligmincha France and romand Switzerland

EN PL
Ligmincha Francja i francuskojęzycznej Szwajcarii jest wspólnotą, która organizuje regularne nauki Tenzina Wangyal Rinpocze we Francji lub Szwajcarii francuskojęzycznej. Na ich stronie domowej można znaleźć najnowsze informacje na temat wizyty Rinpocze, nowych publikacjach i webcastach.

Ligmincha Institute

EN PL
Ligmincha International to światowa sieć centrów i sangh założonych przez Geshe Tenzina Wangyala Rinpocze. Siedzibą Ligmincha International jest Ligmincha Instytut w Serenity Ridge, całorocznego centrum rekolekcyjnym znajduje się w Nelson County, Virginia, USA. Ligmincha Instytut jest organizacją non-profit, założoną w 1992 roku w celu zachowania starożytnych nauk, transmisje i praktyk tradycji Bon buddyjskiego Tybetu. Nauczyciele rezydujący w ośrodku to Lama Kalsang Nima i Yungdrung Lodoe.

Ligmincha Ireland

EN PL
Ligmincha Irlandzka została ustanowiona przez uczniów Tenzina Wangyala Rinpocze. Na stronie domowej znajdują się informacje na temat praktyk grup zainicjowanych przez Rinpocze, kontaktów, wydarzeń, harmonogramów, literatury i nauk Dharmy.

Ligmincha Netherlands

EN PL
Ligmincha Holandia wspiera pracę Tenzina Wangyala Rinpocze w Holandii oraz jego nauczanie tradycji Yungdrug Bon. W maju każdego roku, jest seminarium z Tenzinem Wangyalem Rinpocze. Ponadto, istnieją grupy w kilku miastach Holandii, które regularnie praktykują, jest także w każdy weekend szkolenie zorganizowane. Działania te są otwarte dla wszystkich.

Ligmincha Österreich

DE EN PL
Celem Ligmincha Austria, założonej przez Tenzina Wangyala Rinpocze, jest zachowanie starożytnej tybetańskiej tradycji Yungdrung Bon. Wszelkie informacje kontaktowe znajdują się na jej stronie domowej.

Ligmincha Switzerland

DE EN PL
Lingmincha Szwajcarska została utworzona przez Tenzina Wangyala Rinpocze. Celem nadrzędnym Ligminchy w Szwajcarii jest utrzymanie starożytnej tradycji tybetańskiej Jungdrung-Bon. "Chcemy przyczynić się do ochrony, upowszechniania i pogłębiania wiedzy i tradycji rdzennych kultur Tybetu i sąsiednich krajów. Dzogczen, pokazuje sposób na odkrycie prawdziwej natury umysłu i te nauki pragniemy zgłębić na wspólnych sesjach medytacyjnych."

Ligmincha Texas

EN PL
Instytut Ligmincha Texas został założony przez tybetańskiego Bon Mistrza Geshe Tenzina Wangyala Rinpocze, dla zachowania tybetańskiej kultury buddyjskiej Bön, nauk religijnych, tradycji i sztuki. Jest to centrum wspólnych ćwiczeń medytacyjnych dla wszystkich zainteresowanych rdzenną tradycją tybetańską, jak również odbywają się w nim wykłady i inne wydarzenia dotyczące Nauk Dzokczen (Wielkiej Doskonałości).

Lishu Institute

EN PL
Instytut Lishu to zarejestrowana organizacja charytatywna z ustanowionym zarządem w Indiach. Lishu powstał według wizji jego duchowego przewodniczącego - Tenzin Wangyala Rinpocze, którego szczerym pragnieniem jest zachowanie cennej duchowej i kulturowej tradycji Tybetu. W styczniu 2009 Instytut Lishu wszedł w posiadanie ziemi na terenie Kotra Kalynpur poza Dehradun w stanie Uttarakhand w Indiach.

Serenity Ridge

EN PL
Serenity Ridge Retreat Center w Shipman, jest organizacją non-profit, która jest prowadzona przez grupę oddanych liderów-wolontariuszy i mały personel administracyjny. Wiele z działań i projektów, które są ciągle w toku w Ligmincha są zarządzane i wdrażane przez tych wolontariuszy, którzy są kluczem do sukcesu organizacji. HE Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze, Tenzin Łangjal Geshe Rinpocze - założyciele i duchowi dyrektorzy organizacji; Gabriel Rocco - Prezes Zarządu i łącznik w Radzie Ligmincha; Alejandro Chaoul-Reich - Dyrektor Badań.Shortlink: https://boninfo.org/link/364922 sLink