.

Lista organizacji

PL EN DE

Bön Children Foundation

EN FR PL
Bön Children Foundation jest organizacją non profit założoną w prowincji Quebec (Kanada) w listopadzie 2006 na podstawie ustawy o spółkach, części III. Tej humanitarnej nierządowowej organizacji założonej przez Latri Nyima Dakpa Rinpocze wspieranej przez jego przyjaciół oraz uczniów przyznano status organizacji charytatywnej dnia 9. czerwca 2009.

Chamma Ling Poland

EN PL
Ośrodek Cziamma Ling w Wildze powstał w 2004 roku. Jego prawnym opiekunem jest Związek Garuda w Polsce. W aspekcie duchowym prowadzony jest przez tybetańskich mistrzów starożytnej tradycji Jungdrung Bön, którzy udzielają tutaj nauk kilka razy w roku. Głównym celem istnienia ośrodka jest zapewnienie odpowiedniego miejsca i jak najlepszych warunków do nauczania i praktykowania nauk z tradycji Bon. Ośrodek jest także otwarty dla osób z innych tradycji, a także dla wszelkich działań mających na celu pomoc w rozwoju duchowym zarówno jednostek jak i grup zorganizowanych. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok. Można zaplanować wielomiesięczne lub wieloletnie indywidualne odosobnienie.

Dölpo Bön Society

EN PL
Dolpo Bon Society is a non-profitable organization. It main objective is to educate poor children of Dolpo and to save heritage of Bonpo. The vision is to ensure that the Bon as a religion and culture revives and continues to flourish in the changing times by fulfilling the needs of Dolpo people with positive changes in their livelihood.

Związek Garuda

EN PL
Związek Garuda w Polsce został założony w 1995 roku przez uczniów tybetańskiego mistrza Tenzina Wangyala Rinpocze. Organizacja skupia praktykujących Yungdrung Bon - najstarszą duchową tradycję Tybetu.

Gyalshen Institute

EN PL
Gyalshen Instytut jest organizacją non-profit, utworzoną na rzecz ochrony i odnowy nauk tradycji Siang Siung oraz kultury i tradycji tybetańskiej. Jej założycielem i dyrektorem duchowym jest Chaphur Rinpocze. Instytut zaprasza do pobierania nauk, praktykowania medytacji; można wziąć udział w zajęciach, aby nauczyć się języka tybetańskiego oraz języka starożytnego królestwa Siang Siung.

Gyalshen Mountain Center

EN PL
Gyalshen Mountain Centrum kieruje Geshe Chaphur Rinpocze. Ostatecznie ośrodek będzie budowany jako centrum kwater dla lamów.

Ligmincha Berlin

DE EN PL
Bon Center Berlin został założony przez studentów Tenzina Wangyala Rinpocze. Jest to miejsce na nauczania i praktykowania tradycji Bon, Dzokczen (Wielkiej Doskonałości). Bön jest najstarszą duchową tradycją Tybetu. Spotkania obejmują nauki tantryczne i dzogczen. Tenzin Wangyal Rinpocze jest jednym z niewielu nauczycieli tybetańskiej tradycji Bon, którzy uczą się na Zachodzie. Jest on znany z jego zdolności do ujmowania tradycyjnych nauki dostępny, jasny i łatwy sposób.

Ligmincha Costa Rica

EN PL
Ligmincha Costa Rica została założona przez Tenzina Wangyala Rinpoche. "Bon jest najstarszą tradycją kulturową i duchową Tybetu. Zawiera nauki i stosuje się do wszystkich aspektów życia, w tym praktyk naszej relacji z naszym indywidualnym charakterem, kwestią etyki, moralności, miłości, współczucia, radości i spokoju. To najwyższe nauki, "Wielka doskonałość" z Bon, Dzogczen."

Ligmincha Deutschland

DE EN PL
Ligmincha Niemcy e.V. została utworzona w 2006 roku pod duchowym przewodnictwem H.H. Lungtoka Tengpai Nima Rinpocze, Gesze Tenzin Wangyal Rinpocze i Namdak Lopon Rinpocze. Jej główna siedziba mieści się we Frankfurcie nad Menem. Częste wizyty nauczycieli w ośrodku i na Bawarii podtrzymują ogień w sercach praktykujących niemieckiej sangi. Najwyższym celem Ligmincha Niemcy jest wspieranie starożytnej tradycji Yungdrung Bon.

Ligmincha Europe Magazine

EN PL
Ligmincha Europe Magazine jest przedsięwzięciem europejskiej społeczności uczniów Tenzina Wangyala Rinpocze. Magazyn ukazuje się cztery razy w roku, a data wydania zależy od termniów nauk przekazywanych przez Tenzina Wangyala Rinpocze w Europie.

Ligmincha Finland

EN PL
Ligmincha Finlandia działa aby rozpowszechnić nauk buddyjskie Bon dla wszystkich zainteresowanych osób w Finlandii i na obszarach sąsiednich. Została utworzona przez Geshe Tenzina Wangyala Rinpocze w 2007 roku. Od 2009 stała się organizacją non-profit o nazwie Garuda Bön Finlandia.

Ligmincha France and romand Switzerland

EN PL
Ligmincha Francja i francuskojęzycznej Szwajcarii jest wspólnotą, która organizuje regularne nauki Tenzina Wangyal Rinpocze we Francji lub Szwajcarii francuskojęzycznej. Na ich stronie domowej można znaleźć najnowsze informacje na temat wizyty Rinpocze, nowych publikacjach i webcastach.

Ligmincha Institute

EN PL
Ligmincha International to światowa sieć centrów i sangh założonych przez Geshe Tenzina Wangyala Rinpocze. Siedzibą Ligmincha International jest Ligmincha Instytut w Serenity Ridge, całorocznego centrum rekolekcyjnym znajduje się w Nelson County, Virginia, USA. Ligmincha Instytut jest organizacją non-profit, założoną w 1992 roku w celu zachowania starożytnych nauk, transmisje i praktyk tradycji Bon buddyjskiego Tybetu. Nauczyciele rezydujący w ośrodku to Lama Kalsang Nima i Yungdrung Lodoe.

Ligmincha Ireland

EN PL
Ligmincha Irlandzka została ustanowiona przez uczniów Tenzina Wangyala Rinpocze. Na stronie domowej znajdują się informacje na temat praktyk grup zainicjowanych przez Rinpocze, kontaktów, wydarzeń, harmonogramów, literatury i nauk Dharmy.

Ligmincha Netherlands

EN PL
Ligmincha Holandia wspiera pracę Tenzina Wangyala Rinpocze w Holandii oraz jego nauczanie tradycji Yungdrug Bon. W maju każdego roku, jest seminarium z Tenzinem Wangyalem Rinpocze. Ponadto, istnieją grupy w kilku miastach Holandii, które regularnie praktykują, jest także w każdy weekend szkolenie zorganizowane. Działania te są otwarte dla wszystkich.

Ligmincha Österreich

DE EN PL
Celem Ligmincha Austria, założonej przez Tenzina Wangyala Rinpocze, jest zachowanie starożytnej tybetańskiej tradycji Yungdrung Bon. Wszelkie informacje kontaktowe znajdują się na jej stronie domowej.

Ligmincha Switzerland

DE EN PL
Lingmincha Szwajcarska została utworzona przez Tenzina Wangyala Rinpocze. Celem nadrzędnym Ligminchy w Szwajcarii jest utrzymanie starożytnej tradycji tybetańskiej Jungdrung-Bon. "Chcemy przyczynić się do ochrony, upowszechniania i pogłębiania wiedzy i tradycji rdzennych kultur Tybetu i sąsiednich krajów. Dzogczen, pokazuje sposób na odkrycie prawdziwej natury umysłu i te nauki pragniemy zgłębić na wspólnych sesjach medytacyjnych."

Ligmincha Texas

EN PL
Instytut Ligmincha Texas został założony przez tybetańskiego Bon Mistrza Geshe Tenzina Wangyala Rinpocze, dla zachowania tybetańskiej kultury buddyjskiej Bön, nauk religijnych, tradycji i sztuki. Jest to centrum wspólnych ćwiczeń medytacyjnych dla wszystkich zainteresowanych rdzenną tradycją tybetańską, jak również odbywają się w nim wykłady i inne wydarzenia dotyczące Nauk Dzokczen (Wielkiej Doskonałości).

Lishu Institute

EN PL
Instytut Lishu to zarejestrowana organizacja charytatywna z ustanowionym zarządem w Indiach. Lishu powstał według wizji jego duchowego przewodniczącego - Tenzin Wangyala Rinpocze, którego szczerym pragnieniem jest zachowanie cennej duchowej i kulturowej tradycji Tybetu. W styczniu 2009 Instytut Lishu wszedł w posiadanie ziemi na terenie Kotra Kalynpur poza Dehradun w stanie Uttarakhand w Indiach.

Fundacja Nangzhig

EN PL
Fundacja Nangzhig jest organizacją non-profit, która stawia sobie za cel upowszechnianie oraz dbałość o zachowanie buddyjskiej tradycji bon poprzez zwrócenienie uwagi polskich obywateli na potrzeby społeczności klasztornych. Nangzhig jako główny klasztor bon w Tybecie, gromadzi mnichów z całego kraju, którzy pokonują ogromne odległości, aby studiować święte nauki bon. Kwestią zasadniczej wagi dla zachowania tej kultury staje się zatem wspieranie ich w tym szczytnym celu.

Nyatri

PL
Fundacja działa na różnych płaszczyznach w ramach głównych programów, do których należą: program Adopcja Serca, polegający na sponsoringu indywidualnym lub sponsoringu grupy sponsorskiej, zwanej Rodziną Serca; program Edukacja, w ramach którego realizowane są działania mające na celu poszerzenie dostępu wychowanków BCH do wiedzy i informacji; program Opieka Medyczna, którego celem jest zapewnienie wychowankom BCH podstawowej opieki medycznej i stomatologicznej.

Instytut Sardza Ling

EN PL
Instytut Śardza Ling został założony na życzenie uczniów przez Njimę Dakpę Rinpocze w 2007 r. a formalnie zarejestrowany w 2008 r. Celem Instytutu jest przede wszystkim rozwój duchowy członków Instytutu, oparty na tradycyjnych tybetańskich metodach medytacji szkoły Jungdrung Bon, która swoje korzenie upatruje w krainie Śang Śung leżącej na terenie dzisiejszego Tybetu zachodniego.

Serenity Ridge

EN PL
Serenity Ridge Retreat Center w Shipman, jest organizacją non-profit, która jest prowadzona przez grupę oddanych liderów-wolontariuszy i mały personel administracyjny. Wiele z działań i projektów, które są ciągle w toku w Ligmincha są zarządzane i wdrażane przez tych wolontariuszy, którzy są kluczem do sukcesu organizacji. HE Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze, Tenzin Łangjal Geshe Rinpocze - założyciele i duchowi dyrektorzy organizacji; Gabriel Rocco - Prezes Zarządu i łącznik w Radzie Ligmincha; Alejandro Chaoul-Reich - Dyrektor Badań.

Shenten Dargye Ling

EN FR PL
Shenten Dargje Ling została założona w 2005 roku przez Jego Eminencję Yongdzina Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze, najstarszego stażem nauczyciela tradycji Yungdrung Bon, w celu zachowania tej starożytnej tradycji i przekazanie ich nowym uczniom na zachodzie. Shenten Dargje Ling oznacza sanktuarium gdzie kwitnie nauczanie Tonpy Szenraba. W 2006 Shenten Dargje Ling został uznany przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako stowarzyszenie mnichów, potwierdzając swój status prawdziwej duchowej organizacji.

Triten Norbutse Monastery

EN PL
Klasztor Triten Norbutse w Katmandu w Nepalu został ustanowiony w 1987 przez Jego Eminencję Yongdzin Lopon Tenzin Namdaka Rinpocze, na wzgórzu z widokiem na Wielką Stupę Swayambhu mając na celu zachowanie kultury i tradycji bon poza obszarem Tybetu, zapewnienie pełnego programu edukacji dla spadkobierców tradycji Bon (głównie w rejonie Dolpo i Mustang) oraz ustanowienie centrum dla społecznego i religijnego życia lokalnych społeczności Bonpo.

Związek Tybetańskiego Bon Sa Trik Er Sang

EN PL
Nazwa "Sa Trik Er Sang" to w starożytnym języku Siang Siung imię Matki Wszystkich Istnień – Matki Współczującej, czyli patronki i najwyższej bogini tradycji Yungdrung Bon. Założycielem polskiego Związku jest Chongtul Rinpoche.Dzięki staraniom Rinpoche, powstały także ośrodki: "Sa Trik Er Sang" w Niemczech, Centrum kultury Bon w Mongolii oraz Centrum Kultury Bon w Deli w Indiach.

Menri Monastery.

EN PL
Klasztor Menri ( tybetański : སྨན་རི་ , sman ri - "góra świętej medycyny") jest nową nazwą odnowionegow 1967r klasztoru Bon w Tybecie w Indiach. Klasztor Menri stał się wiodącym centrum kultury i religii Yungdrung Bon w Tybecie. Jego Swiątobliwość Lungtok Tenpai Nyima Rinpoche 33-ci jest duchowym przywódcą Bon i jest opatem w klasztorze Menri.Shortlink: https://boninfo.org/link/364917 sLink