.

Lista organizacji

PL EN DE

Chamma Ling Poland

EN PL
Ośrodek Cziamma Ling w Wildze powstał w 2004 roku. Jego prawnym opiekunem jest Związek Garuda w Polsce. W aspekcie duchowym prowadzony jest przez tybetańskich mistrzów starożytnej tradycji Jungdrung Bön, którzy udzielają tutaj nauk kilka razy w roku. Głównym celem istnienia ośrodka jest zapewnienie odpowiedniego miejsca i jak najlepszych warunków do nauczania i praktykowania nauk z tradycji Bon. Ośrodek jest także otwarty dla osób z innych tradycji, a także dla wszelkich działań mających na celu pomoc w rozwoju duchowym zarówno jednostek jak i grup zorganizowanych. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok. Można zaplanować wielomiesięczne lub wieloletnie indywidualne odosobnienie.

Gyalshen Institute

EN PL
Gyalshen Instytut jest organizacją non-profit, utworzoną na rzecz ochrony i odnowy nauk tradycji Siang Siung oraz kultury i tradycji tybetańskiej. Jej założycielem i dyrektorem duchowym jest Chaphur Rinpocze. Instytut zaprasza do pobierania nauk, praktykowania medytacji; można wziąć udział w zajęciach, aby nauczyć się języka tybetańskiego oraz języka starożytnego królestwa Siang Siung.

Gyalshen Mountain Center

EN PL
Gyalshen Mountain Centrum kieruje Geshe Chaphur Rinpocze. Ostatecznie ośrodek będzie budowany jako centrum kwater dla lamów.

Lishu Institute

EN PL
Instytut Lishu to zarejestrowana organizacja charytatywna z ustanowionym zarządem w Indiach. Lishu powstał według wizji jego duchowego przewodniczącego - Tenzin Wangyala Rinpocze, którego szczerym pragnieniem jest zachowanie cennej duchowej i kulturowej tradycji Tybetu. W styczniu 2009 Instytut Lishu wszedł w posiadanie ziemi na terenie Kotra Kalynpur poza Dehradun w stanie Uttarakhand w Indiach.

Serenity Ridge

EN PL
Serenity Ridge Retreat Center w Shipman, jest organizacją non-profit, która jest prowadzona przez grupę oddanych liderów-wolontariuszy i mały personel administracyjny. Wiele z działań i projektów, które są ciągle w toku w Ligmincha są zarządzane i wdrażane przez tych wolontariuszy, którzy są kluczem do sukcesu organizacji. HE Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze, Tenzin Łangjal Geshe Rinpocze - założyciele i duchowi dyrektorzy organizacji; Gabriel Rocco - Prezes Zarządu i łącznik w Radzie Ligmincha; Alejandro Chaoul-Reich - Dyrektor Badań.

Shenten Dargye Ling

EN FR PL
Shenten Dargje Ling została założona w 2005 roku przez Jego Eminencję Yongdzina Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze, najstarszego stażem nauczyciela tradycji Yungdrung Bon, w celu zachowania tej starożytnej tradycji i przekazanie ich nowym uczniom na zachodzie. Shenten Dargje Ling oznacza sanktuarium gdzie kwitnie nauczanie Tonpy Szenraba. W 2006 Shenten Dargje Ling został uznany przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako stowarzyszenie mnichów, potwierdzając swój status prawdziwej duchowej organizacji.

Triten Norbutse Monastery

EN PL
Klasztor Triten Norbutse w Katmandu w Nepalu został ustanowiony w 1987 przez Jego Eminencję Yongdzin Lopon Tenzin Namdaka Rinpocze, na wzgórzu z widokiem na Wielką Stupę Swayambhu mając na celu zachowanie kultury i tradycji bon poza obszarem Tybetu, zapewnienie pełnego programu edukacji dla spadkobierców tradycji Bon (głównie w rejonie Dolpo i Mustang) oraz ustanowienie centrum dla społecznego i religijnego życia lokalnych społeczności Bonpo.

Menri Monastery.

EN PL
Klasztor Menri ( tybetański : སྨན་རི་ , sman ri - "góra świętej medycyny") jest nową nazwą odnowionegow 1967r klasztoru Bon w Tybecie w Indiach. Klasztor Menri stał się wiodącym centrum kultury i religii Yungdrung Bon w Tybecie. Jego Swiątobliwość Lungtok Tenpai Nyima Rinpoche 33-ci jest duchowym przywódcą Bon i jest opatem w klasztorze Menri.Shortlink: https://boninfo.org/link/364920 sLink