.

Lista osób PL

PL EN DE
Thrizin Lungtok Tenpai Nyima Rinpoche

DE EN HU PL RU
Jego Świątobliwość Lungtok Tenpai Nima, 33. Menri Trizin (Sangye Tenzin Yong Dong) - ur. w 1927 r. w Kyongstang (Amdo). Przywódca duchowy tradycji bon, opat klasztoru Menri.

34. Menri Trizin Rinpoche Dawa Dargye

PL
Pierwszego stycznia 2018 w klasztorze Menri w Indiach zostal wybrany na nowego opata (34-ty opat Menri). Dawa Dargye Rinpocze został nowym duchowym przywódcą wszystkich praktykujących Bon.

Yongdzin Tenzin Namdak Rinpoche

DE EN ES FR PL RO RU
Jego Eminencja Jongdzin Tenzin Namdak Rinpocze - ur. w 1926 r. w Kyungpo Karru (rejon Kham - Tybet). Najstarszy nauczyciel tradycji Bon; autor komentarza do nauk Dzogczen Shardzy Tashi Gyaltsena (Krople Serca Dharmakaji). Rozpoczął swoją edukację w klasztorze Yungdrung Ling pod okiem mistrza Gangru Tsultrim Gyaltsena Rinpocze. Stopień gesze uzyskał w klasztorze Menri, gdzie kontynuował edukację pod przewodnictwem Lopona Sangye Tenzina Rinpocze. Odegrał znaczącą rolę w budowaniu społeczności tybetańskiej na uchodźstwie w rejonie Dolanji (Indie), gdzie powstał pierwszy klasztor Bon w Indiach - wspólnie z J.Ś. Lungtok Tenpai Nyima Rinpocze, J.E. Jongdzin Tenzin Namdak Rinpocze pracował nad jego rozwojem; w 1987 r. założył klasztor Triten Norbutse. W roku 2005 zainicjował powstanie Shenten Dargye Ling we Francji.

Ryszard Adamiak

EN PL
Od sierpnia 2011 instruktor Ligmincha Polska. Otrzymał nauki i przekazy od takich nauczycieli jak Namkhai Norbu Rinpocze, J.E. Lopon Tenzin Namdak Rinpocze, J.Ś. Lungtok Tenpai Nyima Rinpocze oraz Tenzin Wangyal Rinpocze. Uczestniczył w The 2nd International Lishu Institute Retreat.

Ton Bisscheroux

EN PL
Ton Bisscheroux urodził się w Sittard (Holandia). 16.04.1960 r. Praktykuje buddyzm od ponad 30 lat. W 2006 roku został uczniem Tenzina Wangyala Rinpocze. Od 2011 roku jest redaktorem naczelnym "Ligmincha Europe Magazine", jest też zaangażowany w działalność Ligmincha Holandia. W roku 2015 będzie uczestniczył w drugim cyklu Europejskiej Akadamii Trzech Bram.

Bon-Gya Rinpoche

EN PL
Bon-Gya Rinpocze urodził się w 1935r. w Rebkong, leżącym w północnej części Amdo w Tybecie. Studiował różne teksty religijne, tak bonu jak i buddyzmu pod okiem wielu znanych nauczycieli. W Rebkong odbudował klasztor Bon-Gya, gdzie mnisi uczą się sztuki prowadzenia debaty i dialektyki, praktyki medytacji dzogczen, oraz sztuki i literatury Tybetu i Siang Siung. Bon-Gya Rinpocze jest autorem ośmiu książek, których tematyka dotyka różne tematy - od filozofii bonu i praktyki dzogczen do poezji i historii Tybetu oraz Siang Siung. Rezyduje w klasztorze Bon-Gya.

Alejandro Chaoul-Reich

DE EN ES PL RU
Alejandro Chaoul Reich jest uczniem Tenzina Wangyala Rinpocze. Studiował także u wielu mistrzów tradycji bon i bbuddyzmu. Od ponad 25 lat zajmuje się medytacją i rozwojem duchowym, szczególnie praktyką Dzogczen w tybetańskiej tradycji Jungdrung Bon, w tym również praktyką Jogi Tybetańskiej, a wcześniej także Jogi Indyjskiej.

Chaphur Kunzang Gyaltsen Rinpoche

EN PL
Chaphur Kunzang Gyaltsen Rinpocze jest starszym Lamą linii Chaphur. Urodzony w 1967 został mnichem w wieku 10 lat w klasztorze Nangzhig, przyjmując śluby od swojego wuja Chaphur Tenzin Gyaltsena Rinpocze oraz Gyawoba Rinpocze. Większość swojej edukacji odbył pod okiem Gyawoba Rinpocze oraz Khenzur Namkha Tsultrima. Chaphur Kunzang Rinpocze odrodził się jako tulku, reinkarnacja 52. Lamy linii Chaphur. W 1989 uzyskał stopień gesze w klasztorze Nangzhig.

Chaphur Rinpoche

DE EN PL
Gesze Lhundup Gyatso Chapur - ur. w Amdo Ngaba w Tybecie. Piętnastoletni cykl edukacyjny obejmujący studia sutry, tantry i dzogczen odbył w Dialektycznej Szkole Bon klasztoru Menri w Dolanji (Indie). Stopień gesze uzyskał w roku 2008. Gesze znany jest ze swoich zdolności pisarskich. Klasztor Menri wydał dwie książki Gesze. Jedna zawiera zbiór poezji (Fale Naturalnego Umysłu), druga to rozprawa historyczna (Śladamy Tonpy Szienraba z Olmo Ling). Założyciel i duchowy przewodnik Gyalshen Institute mieszczącego się w San Francisco Bay Area (Stany Zjednoczone). Wielokrotnie odwiedził Europę w towarzystwie Menri Lopona Trinley Nimy Rinpocze.

Charles Ramble

EN FR NL PL
Charles Albert Edward Ramble (urodzony 1957) jest antropologiem i byłym wykładowcą uniwersyteckim na wydziale Studiów nad Tybetem i Himalajami w Instytucie Orientalnym Uniwersytetu Oxford. Od 2009 profesor i dyrektor studiów (wydziału historii i filologii tybetańskiej) w Ecole pratique des hautes études (EPHE, Sorbonne) w Paryżu. Aktualnie przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Tybetańskich (International Association for Tibetan Studies - IATS); powołał 10. seminarium IATS w Oxfordzie w 2003.

Geshe Nyima Woser Choekhortshang Rinpoche

EN PL
Gesze Nyima Woser Choekhortshang urodził się w Dolpo (Nepal) 15 czerwca 1976 r. Jego rodzina należy do zwierzchników klasztoru Tashi Namgyal. W wieku 8 lat rozpoczął edukację w szkole w Dolanji (Indie) a w 1992 r. został mnichem i wstąpił do klasztoru Menri w tej samej miejscowości. Rozpoczął naukę w Szkole Dialektycznej, gdzie uczył się przez 16 lat filozofii Bon, astrologii, historii, podstaw medycyny, religijnych praktyk i medytacji.

Chongtul Rinpoche

EN PL
Tog Den Won Po Chongtul Rinpocze - ur. w 1967 r. w Himachal Pradesh (Indie). Kształcił się w Dialektycznej Szkole Bon klasztoru Menri w Dolanji (Indie), gdzie studiował sutrę, tantrę i dzogczen oraz m.in. astrologię i literaturę. W 1990 r. uzyskał tytuł gesze. Od 27-ego roku życia przez następne osiem lat piastował stanowisko jednego z dwóch nauczycieli w klasztorze Menri. Obecnie opat klasztoru Chong Tsang w Amdo Sierpa w Tybecie; Założyciel m.in. Sa Trik Er Sang w Polsce i Niemczech oraz Bon Shen Ling w Nowym Jorku. Ostatnie dziesięć lat Chongtul Rinpocze naucza w Europie i Ameryce Północnej.

Namgyal Nyima Dagkar

EN PL
Gesze Namgyal Nyima Dagkar - Tybetańczyk, specjalista w zakresie starożytnej kultury i historii Zachodniego Tybetu i pogranicza himalajskiego, także autor podręcznika do języka tybetańskiego i słownika języka Sziang Sziung. Posiada tytuł Gesze z Klasztoru Menri w Indiach. Na zachodzie spełniał funkcję pracownika naukowego, w obszarze historii i literatury Tybetu, na Uniwersytetach w Bonn (Niemcy), Oslo (Norwegia) i Leiden (Holandia).

Dmitry Ermakov

EN PL
Dmitry Ermakov - ur. w 1967 w Sant Petersburgu (ówcześnie Leningrad) w Rosji, skąd emigrował wraz ze swoją małżonką w 1993 do Zjednoczonego Królestwa. W 1995 spotkał po raz pierwszy Yongdzina Rinpocze, odkąd postrzega go za swojego głównego nauczyciela tradycji bonu. Spędził łącznie wiele miesięcy w klasztorze Triten Norbutse oraz ośrodku Shenten Dargye Ling we Francji, gdzie pogłębiał swoją wiedzę, ale i praktykę. Przez lata pracował z nauczycielami bonu nad swoimi badaniami, które ostatecznie umożliwiły mu napisanie i opublikowanie książki "Bo & Bon".

Khenpo Gelek Jinpa

EN PL
Nagru Gesze Gelek Jinpa ur. się w Kham (wschodnia część Tybetu) w roku 1967. Jako nowicjusz swoje monastyczne studia rozpoczął w klasztorze Thongdrol Ritrod. Studiował zarówno w klasztorze Menri, jak i Triten Norbutse, gdzie uzyskał w roku 2001 stopień gesze. Był jednym z uczestników badania naukowego nad praktyką tummo - ukończył 100-dniowe odosobnienie. Współpracował z dr Charles'em Ramble oraz Kalpa Group, co zaowocowało powstaniem m.in. filmów dokumentalnych oraz książek. Regularnie podróżuje do rosnącej liczby uczniów w całej Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. W 2013 roku został mianowany opatem (Khenpo) Shenten Dargye Ling.

Geshe Lodro Tsukpu Rinpoche

PL
Od 2011 do 2012 Gesze Lodro Tsukpu uczył filozofii w klasztorze i kilkukrotnie udzielał nauk w Europie. W 2013 Jongdzin Tenzin Namdak Rinpocze i Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze wyznaczyli go na Siedrup Lopona, czyli głównego nauczyciela w klasztorze. Od tego czasu uczy sutry, tantry, dzogcien i innych przedmiotów w klasztorze Triten Norbutse.

Marek Górny

PL
Marek Górny urodził się w roku 1966. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się medytacją, zarówno teoretycznie jak i praktycznie. W roku 1994 wydał pierwszą w Polsce książkę na temat Jungdrung Bon autorstwa Tenzina Wangyala Rinpoche: „Cuda Naturalnego Umysłu”. W latach 1996-1997 był prezesem zarządu Związku Garuda (obecnie Ligmincha Polska). Od roku 1995 studiuje oraz praktykuje nauki takich mistrzów Jungdrung Bon jak: Thrizin Lungtok Tenpai Nyima Rinpoche, Yongdzin Tenzin Namdak Rinpoche, Menri Lopon Trinley Rinpoche, Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche, Tenzin Wangyal Rinpoche, Latri Nyima Dakpa Rinpoche, Chaphur Rinpoche oraz wielu innych.

John Jackson

DE EN ES PL RU
John Jackson od 2001 naucza w Instytucie Ligmincha i związanych z nim ośrodkach tybetańskiej jogi śnienia, 9 ścieżek bon, tsa lung, 5-ciu sylab nasiennych i integracji medytacji z życiem codziennym. Aktualnie pracuje z Tenzinem Rinpocze nad rozwinięciem bogatej serii kursów medytacji online. W 1992 przyczynił się do początków Instytutu Ligmincha, organizując większość odosobnień, redagując materiały do praktyki i służąc w składzie zarządzu do 1997. Dyrektor Ośrodka Chamma Ling w Crestone.

Samten Gyaltsen Karmay

DE EN FR NL PL
Samten Gyeltsen Karmay (bsam-gtan rgyal-mtshan mkhar-rme'u) jest autorem wielu publikacji oraz badaczem z zakresu studiów nad Tybetem. Jego praca skupia się na studiach tybetańskich mitów, wierzeń, religii Bon oraz historii religijnej. Ur. w 1936 w Sharkhog. Przeszedł trening medytacji dzogczen, prowadzony przez jego wujka. Ukończył studia w klasztorze Bon w 1955 uzyskując stopień gesze. Zdobył stopień magistra filozofii w School of Oriental and African Studies w Londynie.

Khenpo Ratsa Geshe Tenzin Dargye

EN PL
Khenpo Ratsa Geshe Tenzin Dargje jest opatem Tashi Ling klasztoru Gygye Thaten w Dhorpatan Nepalu. Urodził się w 1965 roku w Jomsom, w Mustangu. Studiował w szkole dialektycznej Bon w klasztorze Menri i osiągnął tytul Geshe.

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche

DE EN ES FR PL
Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze - ur. w 1969 r. w Dhorpatan (Nepal). Edukację rozpoczął w klasztorze Tashi Gegye Thaten Ling, potem kontynuował naukę w Dialektycznej Szkole klasztoru Menri w Dolanji (Indie). Przez 13 lat studiował wszystkie systemy filozoficzne bonu, oraz nauki takie jak gramatyka, astrologia, sanskryt, sztuka i medycyna. Po otrzymaniu stopnia gesze wyjechał do klasztoru Triten Norbutse, gdzie pogłębiał studia sutry, tantry i dzogczen. W 1996 Rinpocze został głównym nauczycielem klasztoru Triten Norbutse (lopon); w 2001 roku został mianowany jego opatem.

Jarosław Kotas

EN PL
Jarosław Kotas - ur. w 1964 r. Od 2012 instruktor oraz tłumacz Ligmincha Polska. Praktykujący Yungdrung Bon i uczeń Tenzin Wangyala Rinpocze od 2002 r. Otrzymał nauki od J.E. Lopon Tenzin Namdaka Rinpocze, Khenpo Tenpy Yungdrung Rinpocze, Chongtula Rinpocze, Nyima Dakpy Rinpocze, Menri Lopona Trinley Nyima Rinpocze oraz wielu innych nauczycieli tradycji Bon.

Geshe Murig Nyima Kunkyap Rinpoche

EN PL
Gesze Murig Nyima Kunchap Rinpocze urodził się w 1964 roku w małej wiosce Tichu-Rong w Dolpo (Nepal), która niegdyś stanowiła prowincję Siang Siung. Założyciel Dolpo Bon Society oraz Bon Religion Association. Mistrz sutry, tantry i dzogczen tradycji Bon. Główny Lama Nepal Bon Religion Association, a także Dolpa Youngdrung Committee (założone przez niego). W 1982 został mnichem w klasztorze Menri. W 1994 uzyskał stopień gesze. W latach 1999-2001 pełnił rolę wykładowcy oraz przewodniczącego wydziału Bon na Central University of Tibetan Studies w Indiach. Udziela nauk w Stanach Zjednoczonych, Indiach oraz Rosji.

Per Kværne

DE EN FR NL PL RU
Per Kværne ur. w Oslo (Norwegia). W 1970 uzyskał stopień magistra ukończywszy swoje studia Sanskrytu na Uniwersytecie w Oslo. Od 1970 do 1975 pracował jako wykładowca historii religii na Uniwersytecie w Bergen. W 1973 uzyskał doktorat filozofii na Uniwersytecie w Oslo ze swoją pracą dot. antologii buddyjskich pieśni tantrycznych. Od 1975 do 2007 pracował jako wykładowca historii religii na Uniwersytecie w Oslo; aktualnie jest na emeryturze.

Lama Khemsar Rinpoche

EN PL
17. Lama P. Khemsar (Khyimsar) Rinpocze - założyciel i duchowy przedstawiciel The Tibetan Yungdrung Bon Study Centre w Wielkiej Brytanii, The Tibetan Yungdrung Bon Institute w Miami USA oraz Kunzhi Ling Lugano w Szwajcarii wraz z powiązaną z nią grupą we Włoszech. Od prawie dwudziestu lat naucza na Zachodzie. Wprowadził system szkoły Drub dra jako istotny punkt nauczania uwzględniając praktykę Ngondro oraz Ngo-zhi, będące częścią programu nauczania Drub dra, jako obowiązek we wszystkich jego ośrodkach.

Latri Nyima Dakpa Rinpoche

EN PL RU
Latri Khenpo Nyima Dakpa Rinpocze - ur. w 1962 r. w Dorpatan (Nepal). Kształcił się w Dialektycznej Szkole Bon klasztoru Menri. Tam otrzymywał nauki od Lopon Tenzina Namdak Rinpocze oraz Lharam Gesze Yungdrung Namgyala. W 1987 r. otrzymał stopień gesze. Dyrektor szkoły i kierownik sierocińca, które założył w Dolanji dla dzieci ze wspólnot Bon. Założyciel ośrodka Yeru Bön, a także Instytutu Śardza Ling. Autor książki "Otwierając wrota bon". Wielokrotnie udzielał nauk na Zachodzie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Polsce, co czyni po dziś dzień.

Geshe Khorden Lhundup Gyaltsen

EN PL
Gesze Khorden Lhundup Gyaltsen - ur. 15.11.1967r. w Bachen, mieście leżącym w regionie Hor (Kham, Tybet). Swoją edukację w tradycji bon rozpoczął przed wstąpieniem do klasztoru, otrzymując nauki ngondro ngozhi oraz dzogchen, tekstów Kanjur i Tenjur, tsa lung oraz ruszen od swych mistrzów. Potem wstąpił do klasztoru Menri, gdzie w 2008 roku uzyskał stopień gesze. Obecnie mieszka w Paryżu, gdzie doskonali swój język francuski i prowadzi zajęcia Trul Khor oraz medytacji. Współpracuje także z Ecole pratique des hautes études (EPHE, Sorbonne) oraz profesorem historii i filologii tybetańskiej z wymienionej uczelni - dr Charles'em Ramble.

Nangzhig Kyabgon Kalsang Lodro Gyatso

EN PL
Nangzhig Kyabgon ur. w 1983 i rozpoznany został przez wysokich lamów tradycji bonu oraz buddyzmu jako inkarnacja Nangzhig Kyabgon Tenpa Rabgye. Rozpoznania dokonali tacy nauczyciele jak Menri Yongdzin Tenzin Namdak Rinpocze i późniejszy 10. Panczen Lama. W wieku sześciu lat przyjął mnisie ślubowania. Został inicjowany w obecności czterech lamów, w tym Jawoba Rinpocze. W czasie Pierwszej jak i Drugiej Konferencji Yungdrung Bon, pełnił rolę przewodniczącego. Jest dzierżawcą tronu klasztoru Nangzhig.

Geshe Thupten Gyaltsen Negi

PL
Gesze Thupten Gyaltsen Negi (ur. 20 grudnia 1975 r.) w 1988 roku rozpoczął naukę w klasztorze Menri, gdzie spotkał J.Ś. 33. Menri Trizina Rinpocze oraz Tenzin Namdaka Rinpocze. W 1992 r. wstąpił do Akademii Filozofii w klasztorze Menri, gdzie studiował przez 12 lat. W 2004 r. otrzymał tytuł Gesze (najwyższy tytuł akademicki Bon, odpowiednik zachodniego doktora). W 2006 r. Tenzin Wangyal Rinpocze wyznaczył go na Sekretarza Instytutu Liszu w Dehradun, w Indiach.

Dariusz Orwat

EN PL
Dariusz Orwat - ur. w Gdańsku w 1966 r. Od 2012 r. instruktor Tsa Lung, Trul Khor. Do funkcji przygotowywał się od roku 2005 pod okiem instruktora Alejandro Chaoul Reich. Prowadzi kursy w rodzimym kraju - Polsce, a także w Czechach.

Pondse Jigme Tenzin (Jorge René Valles Sandoval)

EN PL
Tulku Pondse Jigme Tenzin - Jorge René Valles Sandoval, ur. 17.08.1996 w Chihuahua (Meksyk), uważany jest za reinkarnację wielkiego mistrza bon - Lopon Sangye Tenzina Rinpocze (1917-1978). Zaledwie parę tygodni po narodzinach Jorge René, Tenzin Wangyal Rinpocze poinformował jego rodziców - Caty i Jorge Valles - że Jorge René jest reinkarnacją Lopon Sangye Tenzina Rinpocze, który służył jako główny nauczyciel klasztoru Menri w Indiach. (Rinpocze przebywał w domu rodziny Valles we wrześniu 1995, kiedy udzielał nauk w Meksyku i wtedy właśnie poczuł silny związek z rodziną).

Barbara Raven Lee

DE EN ES PL RU
Raven Lee jest psychoterapeutą bazującym na psychologii transpersonalnej oraz psychoanalizie jungowskiej; nauczyciel medytacji i hipnoterapii klinicznej. Od 25-ciu lat praktykująca buddyzm, została autoryzowana przez Tenzin Wangyala Rinpocze do nauczania uzdrawiających praktyk bon. Raven jest także mistrzem/nauczycielem Reiki i certyfikowanym uzdrowicielem psychologii energetycznej. W swojej praktyce integruje zasady buddyzmu z szamańskim uzdrawianiem oraz hipnoterapię z zachodnią psychologią i neurobiologią.

Geshe Rinchen Tenzin

EN PL
Gesze Rinchen Tenzin urodził się w 04. października 1974 roku w Do Kham w Tybecie. Należy do rodziny Ngakpa. Od 2008 roku naucza medycyny i filozofii w klasztorze Menri w Dolanji (Indie). Uczestniczył w istotnym sympozjum nt. medycyny tradycyjnej w Butanie. Od siedmiu lat regularnie co roku naucza w Rosji.

Gabriel Rocco

DE EN ES PL RU
Gabriel jest studentem Tenzina Wangyala Rinpocze. Jest specjalistą psycho-somatycznego zdrowia w Wellness Community w Filadelfii, instruktorem pracowników Uniwersytetu Pensylwania w ramach programu „Kontrola stresu.” Posiada również własny gabinet terapeutyczny. Gabriel otrzymał tytuł magistra w kontemplacyjnej psychoterapii na Uniwersytecie Naropa. Pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Instytutu Ligmincha oraz jest przedstawicielem Zarządu dla Rady Ligmincha. Gabriel i Marcy Vaughn opracowali program nauczania dla trzech Akademii Trzech Bram.

Geshe Samten Tsukphud

EN PL
Gesze Samten Tsukphud urodził się w Kyungpo (wschodnia część Typetu) w roku 1975. Jego ojciec był sławnym malarzem thanek oraz praktykującym. W rodzinie matki Gesze również byli artyści thanek, pośród których jednym z nich był wuj J.E. Yongdzin Tenzin Namdaka Rinpocze - Yangpel. Gesze Samten przyjął podstawowe ślubowania i został mnichem w klasztorze Tengchen. W 1992 roku Gesze otrzymał możliwość studiów Dziewięciu Ścieżek Bon z Yongdzin Tenzin Namdakiem Rinpocze, po czym wraz z nim oraz 10-cioma innymi mnichami, udali się do klasztoru Triten Norbutse w Kathmandu (Nepal). W tym właśnie klasztorze uzyskał stopień gesze.

Lama Sangye Mönlam

DE EN ES FR PL
Lama Sangye Monlam ur. w 1955 w Khyungpo (Kham w Tybecie). W wieku 29-ciu lat został mnichem w klasztorze Menri w Dolanji (Indie), gdzie pobierał nauki w Szkole Medytacyjnej (drubdra). Otrzymał inicjacje wszystkich 120 jidamów tradycji Bon, przekazy Kusum Rangshar oraz Kunsang Nyingthig, odbył tradycyjne 100-dniowe odosobnienie tsa lung/tummo. Wspierał Yongdzin Tenzin Namdaka Rinpocze przy budowie klasztoru Triten Norbutse. Brał udział wraz z Gesze Gelek Jinpa przy badaniu nad praktyką tummo przeprowadzanym przez zachodnich naukowców.

Laura Shekerjian

DE EN ES PL RU
Psychoterapeutka pracująca w Berkley (Kalifornia) i wieloletnia praktykująca tradycji Bon. Dzierżąca stopnie magisterskie w obu dziedzinach - zarówno psychologii, jak i buddologii, od dwudziestu lat pracuje indywidualnie oraz w grupach, aktywnie angażując swoich kllientów i studentów w proces samopoznania. Wiążąc medytację, jogę, sztukę, pracę ze snami oraz współczesną teorię psychologii, naucza na wydziałach zdrowia holistycznego i psychologii na Uniwerstytecie Johna F. Kennedy'ego.

Geshe Tenzin Drukdak

EN PL
Gesze Tenzin Drukdak to lama, lekarz i uzdrowiciel w tradycji Bon. Urodził się 16. września 1962 roku. Od 12-ego roku życia studiował medycynę tybetańską z takimi nauczycielami medycyny tybetańskiej, jak Darma Gyaltsen. Swój stopień gesze uzyskał w Bon Dialectic School w Menri (Dialektyczna Szkoła Bon) w 1994 roku. Opat Bon Dialectic School klasztoru Togden w Tybecie. Autor książki wydanej w języku tybetańskim z tłumaczeniem na język chiński - "Introduction of Yungdrung Bon for Newcomers".

Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpoche

CZ EN PL
Gomdra Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze urodził się we wschodniej części Tybetu (Kham). Został mnichem w wieku 13 lat. Studiował filozofię Bon w Lungkar Gompa, co kontynuował później w klasztorze Menri, a następnie klasztorze Triten Norbutse, gdzie w 2001 roku otrzymał stopień gesze. W 2002 roku został opatem (Khenpo) Szkoły Medytacji (Meditation School) klasztoru Triten Norbutse. Otrzymał wiele tantrycznych nauk oraz przekazów związanych m.in. z cyklami Tantry Matki (Magyud) oraz Tantry Ojca (Phagyud).

Lama Yongtong Tenzin

EN PL
Lama Jungtong Tenzin urodził się w 1972 roku w tybetańskiej wiosce w Amdo Ngaba. W 1988 roku został mnichem w klasztorze Nangzhig. Tam otrzymał instrukcje dot. praktyk wstępnych oraz innych praktyk głównych tradycji Jungdrung Bon ze szczególnym naciskiem na Tsa Lung i Kek Sel. Nauk tych udzielał mu Gyawob Rinpocze. W 2002 roku emigrował do Stanów Zjednoczonych. Obecnie jest rezydującym Lamą w ośrodku bon YYEF; wspiera Gesze Czaphura w prowadzeniu Instytutu Gyalshen.

Menri Lopon Trinley Nyima Rinpoche

CZ EN PL RU
Jego Eminencja Lopon Trinley Nyima Rinpocze - ur. w 1962 w Tsakha (rejon Dolpo - Nepal). Wywodzi się z rodziny Yangton (której linia sięga do znanego mistrza Tantry i Dzogczen - Yangton Sherab Gyaltsena). W 1992 r. otrzymał tytuł lopona - został głównym nauczycielem klasztoru.

Jacek Trzebuniak

PL
Jacek Trzebuniak, doktorant w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w kulturze tybetańskiej, buddyzmie i tradycji bon. Pisze doktorat dotyczący daru w rytuałach tybetańskiej tradycji bon. Od 2007 r. praktykuje medytacje w tradycji bon pod kierownictwem Tenzina Wangyala Rinpocze.

Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpoche

EN FR PL
Ponlob Tsangpa Tenzin Rinpocze - w 2001 Rinpocze uzyskał stopień gesze, w tamtym czasie będąc jednym z sześciu posiadaczy tytułu z klasztoru Triten Norbutse. Po ukończeniu studiów, kontynuował studia, praktykę i nauczanie w tym samym klasztorze. W 2004 został mianowany przez J.Ś. Menri Trizina Rinpocze, J.E. Yongdzina Rinpocze oraz Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze głównym nauczycielem klasztoru Triten Norbutse.

Marcy Vaughn

DE EN ES PL RU
Marcy praktykuje buddyzm tybetański od ponad trzydziestu pięciu lat i jest starszym uczniem Tenzina Wangyala Rinpocze. Studiowała psychoterapię kontemplacyjną na Uniwersytecie Naropa. Obecnie jest terapeutką i pracuje we własnym gabinecie terapeutycznym w Bryn Mawr. Marcy ściśle współpracuje z Gesze Tenzinem Wangyalem Rinpocze i edytowała jego ostatnie książki "Uzdrawianie dźwiękiem w tradycji tybetańskiej", "Awakening the Sacred Body", jak również wiele transkrypcji i innych materiałów. Jest nauczycielką Instytutu Ligmincha, a także dyrektorem badań i praktyki, gdzie pomaga w tworzeniu programów nauczania. Ona i jej mąż Gabriel Rocco opracowali program nauczania dla Akademii Trzech Bram.

Kündröl Namkha Thinley Wangyal Rinpoche

EN PL
Kundrol Rinpocze - 7. reinkarnacja wielkiego Kundrol Jatson Nyinpo z Tybetu. Kundrol Jatson Nyingpo był tertonem - odkrywcą ukrytych nauk. Założyciel klasztoru Mongyal w Tybecie. Od narodzin pierwszego Kundrol Rinpocze w 1700 r. n.e. pojawiają się kolejne inkarnacje Rinpocze.

Tenzin Wangyal Rinpoche

CZ DE EN FR PL RU
Gesze Tenzin Wangyal Rinpocze - ur. w 1961 r. w Amritsar (Indie). Odbył pełną edukację w Bon Dialectic School of Menri Monastery. W wieku 13 lat Tenzin Rinpocze rozpoczął praktykę dzogczen pod kierownictwem mistrzów zarówno Bonu jak i buddyzmu, między innymi Jego Świątobliwości Lungotka Tenpe Njimy Rinpocze, Lopona Sangje Tenzina Rinpocze, Jego Eminencji Jongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze i Gesze Jungdrunga Namgjala. Po jedenastu latach kształcenia uzyskał stopień gesze. Założyciel, dyrektor i przewodnik duchowy Instytutu Ligmincha i Instytutu Lishu. Jeden z pierwszych nauczycieli, który zdecydował się podzielić naukami Bon na Zachodzie. Autor licznych książek przetłumaczonych na kilka języków; aktywnie naucza swoich uczniów w Stanach Zjednoczonych, Europie i Meksyku.

Yangton Sherab Tenzin Rinpoche

EN PL RU
Lama Tenzin Sherab Rinpocze - ur. w 1953. Dzierżawca linii rodziny Yangton - praktykujących Dzogczen Bonu. Główny lama klasztoru Samling w Dolpo (Nepal); lekarz tybetańskiej medycyny tradycyjnej. Współdziałacz na rzecz organizacji WWF. Regularnie udziela nauk w Rosji.

Khenpo Tenzin Yeshe

EN ES FR PL
Khenpo Tenzin Yeshe - ur. w Khyungpo (rejon Kham w Tybecie), gdzie dorastał w rodzinie nomadów. W wieku 18 lat przyjął ślubowania u Lamy Tenpy Gyaltsena Khyungnaka i został mnichem. Odbył m.in. odosobnienie tummo i w ciemności. Otrzymał nauki dzogczen i instrukcje do praktyki poła. Przez cztery lata kształcił się w klasztorze Menri w Dolanji (Indie), a w 1995 roku udał się do klasztoru Triten Norbutse w Kathmandu (Nepal). W 2003 skończył szkołę dialektyczną z tytułem gesze. Opat klasztoru oraz ośrodka Shar Drol Dechen Yangwen Ling w Tybecie.

Geshe Yong Dong

EN PL
Gesze Yong Dong ur. w wiosce Nagpa w rejonie Amdo (Tybet) w 1969. Wstąpił do największego klasztoru Bon w Tybecie - Nangzhig. Mając 16 lat przyjął monastyczne ślubowania "gelong" od swojego ukochanego rdzennego nauczyciela - Gyaltsap Tenzin Wangyala Rinpocze. Gesze uczestniczył w wielu tantrycznych rytuałach oraz odosobnieniach dzogczen. W marcu roku 1992 mając 24 lata uzyskał stopień gesze. Poza naukami Bon studiował nauki innych tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Khenpo Yonten Gyatso

EN PL
Khenpo Yonten Gyatso - ur. 17.06.1969; stopień gesze uzyskał w klasztorze Triten Norbutse w Nepalu. Jest głową klasztoru bon Yungdrung Kundakling mieszczącego się na południu Sikkimu (Kewzing), który zbudowany został przez Czcigodnego Yungdrung Tsultrima w 1984. Klasztor ten, należący do linii Shutsang Gompa, zniszczyli Chińczycy w Tybecie i celem było przywrócenie go do życia w Indiach. Po odejściu Czcigodnego Yungdrung Tsultrima w 2008, Khenpo Yonten Gyatso przejął odpowiedzialność za klasztor na prośbę J.E. Lopon Tenzin Namdaka Rinpocze.

Geshe Yungdrung Gyatso

EN PL
Gesze Gyatso ur. się w himalajskim rejonie Dolpo (Nepal) w 1980 roku. W wieku 10-ciu lat spotkał swojego nauczyciela - J.E. Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze. Pod jego przewodnictwem w Akademii Wyższych Studiów Jungdrung Bon instytutu Triten Norbutse w Kathmandu uczył się przez osiemnaście lat nauk sutry, tantry i dzogczen. W 2008 roku uzyskał stopień gesze. Po ukończeniu studiów udał się na specjalną medytację oraz odosobnienia Trul Khor i służył jako administrator szkoły i kliniki medycyny tybetańskiej (Medyczna Szkoła Bhumzhi). Obecnie pełni funkcję redaktora dziennika Triten Norbutse - Drepoi Beltam. Wziął odpowiedzialność za rekonstrukcję klasztoru Tashi Namgyal w Dolpo. Gesze odwiedził Polskę w roku 2013 i udzielał nauk w Warszawie, Sopocie, Gdańsku i Krakowie. Gesze zgodził się zostać nauczycielem rezydentem w Polsce i od marca 2015 na stałe mieszka w ośrodku Cziamma Ling w Wildze.Shortlink: https://boninfo.org/link/365131 sLink