*
Klasztor Triten Norbutse w Katmandu w Nepalu został ustanowiony w 1987 przez Jego Eminencję Yongdzin Lopon Tenzin Namdaka Rinpocze, na wzgórzu z widokiem na Wielką Stupę Swayambhu mając na celu zachowanie kultury i tradycji bon poza obszarem Tybetu, zapewnienie pełnego programu edukacji dla spadkobierców tradycji Bon (głównie w rejonie Dolpo i Mustang) oraz ustanowienie centrum dla społecznego i religijnego życia lokalnych społeczności Bonpo.

Triten Norbutse Monastery


EN PL

Klasztor założony w roku 1987 w nepalskim mieście Kathmandu przez J.E. Jongdzin Lopon Tenzin Namdaka Rinpocze opierający swoją działalność na następujących celach:

  • zachowanie kultury i tradycji bon poza obszarem Tybetu; 
  • zapewnienie pełnego programu edukacji dla spadkobierców tradycji Bon (głównie w rejonie Dolpo i Mustang);
  • stanowienie centrum dla społecznego i religijnego życia lokalnych społeczności Bonpo.

Klasztor pod tą samą nazwą założył w Tsang (centralny Tybet) w XIV wieku wielki mistrz Bon - Shen Niyma Gyaltsen (ur. 1360). Przez wiele wieków stanowił jedną z czterech głównych monastycznych instytucji Bonpo w Tybecie. Był ważnym ośrodkiem studiów i praktyki nauk z cyklu Madziu (tyb. Ma gyud) i strażnika Sidpy Dzialmo (tyb. Sidpa’i Gyalmo). Sam Shen Niyma Gyaltsen był wielkim praktykującym znanym ze swoich tantrycznych mocy - sporządził komentarze do tekstów Tantry Matki.
Klasztor całkowicie zniszczono podczas Chińskiej Rewolucji Kulturowej. Choć został częściowo odbudowany, jego ponowne wprowadzenie do użytku jest niemożliwe.

Edukacja

Żaden z wielu klasztorów Bon poza Triten Norbutse mieszczących się w okolicy nie zapewnia pełnego programu edukacji wiodącego do stopnia Gesze, którego odpowiednikiem na Zachodzie jest doktorat teologii.

W klasztorze odbywają się dwa typy programów edukacji:

  • Program akademicki (tyb. mkhas pa pan di ta yi lugs), który trwa trzynaście lat i prowadzi do stopnia Gesze. Zakres edukacji obejmuje studia Sutry, Tantry, Dzogczen, debaty oraz tybetańskich nauk i sztuki, mianowicie: astrologię, poezję, medycynę, gramatykę tybetańską i sanskryt, ikonografię (np. mandala, kaligrafia). Dostępne kursy dot. rytuałów religijnych, sztuki i muzyki.
  • Program treningu medytacyjnego (tyb. ku su li'i lugs) koncentruje się wokół Dzogczen. Ów program opiera się na przekazaniu w całości nauk z czterech głównych tekstów Dzogczen tradycji Bon.

Szkoła Dialektyczna i Grupa Medytacji oficjalne zostały założone w roku 1994.

We wczesnych latach 1994 w klasztorze przebywało zaledwie dwudziestu mnichów. Teraz jest ich stusiedemdziesięciu - zarówno Tybetańczyków jak i Nepalczyków. Do roku 2007 dwudziestusiedmiu uczniów pobierających nauki programu akademickiego zdało egzamin pod okiem J.Ś. XIV Dalajlamy, przez co uzyskali stopień Gesze. Dziś uczą innych mnichów, biorą udział w rozmaitych pracach społecznych i monastycznych przynosząc pożytek ludziom i tradycji.

Dwudziestu uczniów szkoły medytacji ukończyło edukację, stając się tym samym częścią grupy osób doświadczonych w przeprowadzaniu rytuałów, prowadzeniu praktyki oraz medytacji.

W 1990 roku założono tradycyjną medyczną szkołę ziołoleczniczą w pobliżu i pod przewodnictwem Triten Norbutse. Pięciu uczniów - włączając w to dwie kobiety - uzyskało stopień doktorancki z zakresu tradycyjnej medycyny ziołoleczniczej w latach 2001, 2002 i 2005.
W 2006 roku szkołę przeniesiono z zachodniej części Nepalu do posesji należącej do klasztoru w Kathmandu.

Zbiory

Klasztor posiada własną bibliotekę ze zbiorami dostępnymi nie tylko dla mnichów zakonu, ale także wszelkich osób zainteresowanych. W zakres zbiorów wchodzą kompletne teksty kanoniczne tradycji Bon oraz teksty buddyjskie. Pośród nich znajdują się również prace dotyczące innych systemów filozoficznych rozmaitych tradycji wschodnich i zachodnich, dostępne w różnych językach zachodnich.

Klasztor zajmuje się zachowywaniem cennych i rzadkich tekstów, ich publikacją w różnych formach (płyty CD, książki, kasety). Trwa budowanie archiwum fotograficznego. Dwadzieścia tekstów - włączając w to wszystkie prace Jongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze - zostały opublikowane w fomie książek i peczia (tyb. dpe cha).

Plany

Jednym z planów na przyszłość jest zapewnienie kształcenia ludziom świeckim, mieszkańcom Dolpo i Mustang. Miałoby ono łączyć niezbędne punkty kształcenia zachodniego z tradycyjnymi przedmiotami. Poza tym przewiduje się otwarcie centrum dla praktyki tradycyjnej medycyny tybetańskiej - niosące pożytek zarówno pacjentom, jak i uczonym.

 

Bibliografia:

http://www.dangsongnamgyallama.org/monasteries/view/Triten-Norbutse-Monastery.html
http://www.triten.org/
http://shenten.org/en/yungdrung-bon/triten-monastery


fotobig

#8003

Share: Facebook Google Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/org/365287