*
Fundacja Nangzhig jest organizacją non-profit, która stawia sobie za cel upowszechnianie oraz dbałość o zachowanie buddyjskiej tradycji bon poprzez zwrócenienie uwagi polskich obywateli na potrzeby społeczności klasztornych. Nangzhig jako główny klasztor bon w Tybecie, gromadzi mnichów z całego kraju, którzy pokonują ogromne odległości, aby studiować święte nauki bon. Kwestią zasadniczej wagi dla zachowania tej kultury staje się zatem wspieranie ich w tym szczytnym celu.

Fundacja Nangzhig


EN PL

Fundacja Nangzhig jest organizacją non-profit, która stawia sobie za cel upowszechnianie oraz dbałość o zachowanie buddyjskiej tradycji bon poprzez zwrócenienie uwagi polskich obywateli na potrzeby społeczności klasztornych. Nangzhig jako główny klasztor bon w Tybecie, gromadzi mnichów z całego kraju, którzy pokonują ogromne odległości, aby studiować święte nauki bon. Kwestią zasadniczej wagi dla zachowania tej kultury staje się zatem wspieranie ich w tym szczytnym celu.

Bon - rdzenna religia Tybetu, oferuje drogę pozytywnych zmian w życiu, dzięki którym staje się możliwe odnalezienie wyciszenia , spokoju i współczucia w realiach dzisiejszego świata.

Dodatkowym celem jest utworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy klasztorem i kulturą zachodnią, która służyć ma ukazaniu tej unikalnej i autentycznej wiedzy oraz przybliżać tę wiekową tradycję, zawierającą w sobie nauki o spoczywaniu w świadomej obecności i doświadczanie natury umysłu.Jestem bardzo szczęśliwy mogąc szerzyć moją ideę wspierania pracy Fundacji klasztoru Nangzhig, organizacji  poświęconej edukacji i ochronie tradycji buddyzmu Bon i tybetańskiej kulturze w Klasztorze Nangzhig. Klasztor ten zlokalizowany w regionie Ngwa Amdo jest największym i głównym klasztorem Bon w Tybecie. Wielu studentów przyjeżdża tam z bardzo odległych zakątków kraju po to aby studiować Nauki Zhang Zhung. pochodzących ze starożytnego królestwa - serca nauk.

Zapewnienie podstaw bytowych umożliwiających  im dostęp do  edukacji jest podstawowym celem fundacji.

Ponadto Fundacja skupia się na tworzeniu  i rozwijaniu  platformy komunikacji między Klasztorem  Nangzhig i zachodnimi studentami oraz ludźmi zainteresowanymi czerpaniem z unikalnego potencjału tej tradycji. Tradycja ta oferuje potężną i sprawdzoną ścieżkę umożliwiającą pozytywne zmiany w życiu, pozwalające na  osiągnięcie  spokoju i rozwinięcie  współczucia w realiach dzisiejszego  świata. Ten unikalny  wspólny  program pomocy stworzy dla Zachodu wyjątkową okazję bliskiego dostępu do unikalnej autentycznej wiedzy nauk Bon.

W ten sposób cenne nauki bon dotyczące  natury  umysłu i otwartej  świadomości zdolne będą  przynieść  korzyści tym , którzy poszukają sposobu samodoskonalenia , dogłębnego   zrozumienia siebie oraz połączenia z sobą samym  w codziennym życiu .

Prosimy o wsparcie wysiłków Fundacji klasztoru Nangzhig w celu  prowadzenia programów edukacyjnych, zachowania i przekazania pierwotnej mądrości i wielu przydatnych praktyk duchowych tradycji Tybetu Bon.Geshe Chaphur#9031

Share: Facebook Google Twitter
@Shortlink: http://boninfo.org/org/365275