country
Khenpo będzie wyjaśniał relację pomiędzy ciałem, energią i umysłem w oparciu o tekst Kusum Rangshar.
2014-10-25 - 2014-10-26

Nauki dzogczen

Nauki dzogczen z tradycji Bon
Person Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpoche sp
Person

Promotor Związek Garuda org
Place   Poland, Poznań, Strzałkowskiego 5/7, sala 208, piętro II
contact  adamiak.ryszard@gmail.com, ,
info  http://ligmincha.pl/pl/terminy/20...

Kurs medytacyjny
Związek ciała, energii i umsyłu z tekstu dzogczen Kusum Rangshar
Prowadzący: Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze
25-26 października, (sobota godz. 10-18, niedziela 9-17)
ul. Strzałkowskiego 5/7, sala 208, piętro II, Poznań

Khenpo Rinpocze będzie uczył na temat relacji pomiędzy ciałem, energią i umysłem w oparciu o tekst dzogczen Kusum Rangshar. Khenpo wyjaśni jaką rolę w medytacji odgrywa praca z ciałem, w jaki sposób używać energii/oddechu oraz w jaki sposób pracować z umysłem. W naukach dzogczen opisuje się w jaki sposób użwać tych trzech aspektów w rozwoju duchowym. Ktoś, kto rozumie ralację pomiędzy ciałem, energią i umysłem, może w bardziej efektywny sposób pracować ze swojmi ograniczeniami i problemami, aby stawać się bardziej otwartym, wolnym od napięć i rozwijać pozytywne możliwości umysłu.

Zapraszamy zarówno osoby nowe, jak i osoby, które miały już kontakt z buddyzmem tybetańskim i tradycją Bon.

Kontakt: 500 177 147, adamiak.ryszard@gmail.com

Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze urodził się we wschodnim Tybecie, w regionie Kham, prowincja Hor. Na prośbę dziadka został mnichem w wieku 13 lat. W wieku 14 lat skończył tradycyjny zestaw praktyk wstępnych do nauk ezoterycznych Bon, znanych jako Ngondro Bumgu według cyklu Drenpa Yabse (Drenpa Yabse był powszechnie praktykowany przed rozpowszechnieniem tekstu Sardzy Kusum Rangshar). Pozostawał w Lungkar Gonpa, gdzie studiował filozofię Bon i otrzymywał przekaz Kalung Gyatso od Lamy Lungkara Gelonga. Służył tam jako mistrz rytuałów przez trzy lata. Następnie przeniósł się do klasztoru Menri w Centralnym Tybecie i studiował u Lamy Kalzang Nyima. Otrzymał od niego nauki na temat monastycznej dyscypliny (Dulwa), Denod Dzod (Skarb Tantry autorstwa Shardzy Tashi Gyaltsena Rinpocze) i A-Tri (bardzo ważny tekst medytacji dzogczen w Bonie). Dzięki Lamie Kalzang Nyima i jego instrukcjami na temat A-Tri, osiągnął doświadczalne zrozumienie Wielkiej Doskonałości (dzogczen). Poszukując głębszego zrozumienia Dziewięciu Ścieżek Bon, udał się do klasztoru Triten Norbutse w Kathamndu, Nepal, gdzie spotkał swojego rdzennego lamę Yongdzina Rinpocze. Tam podjął intensywne studia na temat Sutry, Tantry i Dzogczen.
W klasztorze przez trzy lata służył jako mistrz śpiewów i następne trzy jako osoba odpowiedzialna za dyscyplinę. W 2001 roku, po ukończenie 12-letnich studiów, otrzymał tytuł Gesze. Dzięki swoim głębokim wglądom duchowym, został w 2002 roku wyznaczony przez Yongdzina Rinpocze na opata Szkoły Medytacyjnej w klasztorze Triten Norbutse.
Otrzymał trzy razy kompletny przekaz Sziang Sziung Njen Dziu wraz z inicjacjami od Yongdzina Rinpocze. Otrzymał wszystkie inicjacje Bonu (wang) od Yongdzina Rinpocze i od Menri Trizina (dwa razy). Z cyklów tantrycznych kilkakrotnie otrzymał nauki Ma Dziu (Tantra Matki) z inicjacjami od Yongdzina Rinpocze oraz Pha Dziu (Tantra Ojca).

Prosimy o internetową rejstrację
rejestracja.png


.


HOME > PL > Wydarzenia > Wydarzenie >
Share: Facebook Google Twitter
@Shortlink: https://boninfo.org/event/365875