2014-10-31

Śmierć i umieranie w tradycji tybetańskiej

wykład otwarty
Person Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpoche sp
Person

Promotor Związek Garuda orgPromotor , Brama Południa org
Place   Poland, Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44, Studio DAKINI
contact  bb@medytacja.net, ,
info  http://ligmincha.pl/pl/terminy/20...

 

TSULTRIM

Z radością informujemy, że Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze, który jest obecnie z wizytą w Europie, zgodził się przyjechać do Polski w terminie 16 październik – 5 listopad 2014. Jest to niezwykłe wydarzenie, Rinpocze będzie w Polsce pierwszy raz. Związku z tym że czas na zorganizowanie tej wizyty jest krótki, część programu posiada charakter opcjonalny. Cały program jego wizyty jest dostępny  [tutaj]. Kilka dni spędzi w Beskidach, ta cześć programu jest dostępna [tutaj]. W Bielsku-Białej planujemy dwa lub trzy spotkania z nim.

  • Wielka Doskonałość - wprowadzenie do medytacji dzogczen – opis [tutaj]
  • Śmierć i umieranie w tradycji tybetańskiej, wykład otwarty – opis poniżej 
  • Całodniowy kurs medytacji (opcja) – opis [tutaj]


Rinpocze  jest on opatem Szkoły Medytacji w klasztorze Triten Norbutse w Katmandu. Jego wizyta  to nieoczekiwana możliwość aby spotkać się z tak wyjątkowym nauczycielem. 

 

Z perspektywy dzogczen, twój umysł jest w pełni zintegrowany z Naturą. To właśnie tę Naturę określamy jako dzogczen - wielka doskonałość. W ciągu całego twojego życia nie istnieje żadne rozdzielenie od umysłu i stanu dzogczen. W momencie śmierci, umysł odłączy się od ciała materialnego i wciąż będzie żywy, gdyż przez cały czas jest złączony z Naturą. Potem przechodzi w stan innego, następnego życia. Potwierdzających to dowodów dostarczają sny. Twoje ciało spoczywa w łóżku, a tymczasem umysł krąży doświadczając albo czegoś dobrego, co sprawia, że się śmiejesz albo przydarza mu się coś złego i szlochasz. Wszystkie te zachodzące w umyśle podczas śnienia zmiany, nie są związane z ciałem materialnym. Nasz czas w tym ciele jest ograniczony i przyjdzie taki moment, w którym umysł go opuści i zostawi za sobą. Po prostu kończy się nasz czas i umysł się odłącza. Potem jednak nigdy nie umiera podróżując od jednego życia do drugiego, a sny są tego wystarczającym dowodem. (Yongdzin Rinpocze)

BARDO

 

Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze
Śmierć i umieranie w tradycji tybetańskiej
wykład otwarty
31.10.2014, godzina 16:00

dakini.pl
Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44, Studio DAKINI (www.dakini.pl), kontakt:bb@medytacja.net

sugerowany koszt udziału 30 zł.

Warunkiem udziału jest internetowa rejestracja
rejestracja.png

 


A


Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze urodził się we wschodnim Tybecie, w regionie Kham, prowincja Hor. Na prośbę dziadka został mnichem w wieku 13 lat. W wieku 14 lat skończył tradycyjny zestaw praktyk wstępnych do nauk ezoterycznych Bon, znanych jako Ngondro Bumgu według cyklu Drenpa Yabse (Drenpa Yabse był powszechnie praktykowany przed rozpowszechnieniem tekstu Sardzy Kusum Rangshar). Pozostawał w Lungkar Gonpa, gdzie studiował filozofię Bon i otrzymywał przekaz Kalung Gyatso od Lamy Lungkara Gelonga. Służył tam jako mistrz rytuałów przez trzy lata. Następnie przeniósł się do klasztoru Menri w Centralnym Tybecie i studiował u Lamy Kalzang Nyima. Otrzymał od niego nauki na temat monastycznej dyscypliny (Dulwa), Denod Dzod (Skarb Tantry autorstwa Shardzy Tashi Gyaltsena Rinpocze) i A-Tri (bardzo ważny tekst medytacji dzogczen w Bonie). Dzięki Lamie Kalzang Nyima i jego instrukcjami na temat A-Tri, osiągnął doświadczalne zrozumienie Wielkiej Doskonałości (dzogczen). Poszukując głębszego zrozumienia Dziewięciu Ścieżek Bon, udał się do klasztoru Triten Norbutse w Kathamndu, Nepal, gdzie spotkał swojego rdzennego lamę Yongdzina Rinpocze. Tam podjął intensywne studia na temat Sutry, Tantry i Dzogczen.
W klasztorze przez trzy lata służył jako mistrz śpiewów i następne trzy jako osoba odpowiedzialna za dyscyplinę. W 2001 roku, po ukończenie 12-letnich studiów, otrzymał tytuł Gesze. Dzięki swoim głębokim wglądom duchowym, został w 2002 roku wyznaczony przez Yongdzina Rinpocze na opata Szkoły Medytacyjnej w klasztorze Triten Norbutse.
Otrzymał trzy razy kompletny przekaz Sziang Sziung Njen Dziu wraz z inicjacjami od Yongdzina Rinpocze. Otrzymał wszystkie inicjacje Bonu (wang) od Yongdzina Rinpocze i od Menri Trizina (dwa razy). Z cyklów tantrycznych kilkakrotnie otrzymał nauki Ma Dziu (Tantra Matki) z inicjacjami od Yongdzina Rinpocze oraz Pha Dziu (Tantra Ojca).


 patronat:


e-budda.pl  bmed cybersanga  stb  dakini.pl

 

 

 

bielsko


.


HOME > PL > Wydarzenia > Wydarzenie >
Share: Facebook Google Twitter
@Shortlink: https://boninfo.org/event/365874