country
Khenpo będzie uczył z tekstu Sziang Sziung Njen Dziu Dja Dral Dje Me.
2014-11-03 - 2014-11-04

Nauki dzogczen z tradycji Bon

Nauki dzogczen z cyklu Sziang Sziung Njen Dziu
Person Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpoche sp
Person

Promotor Związek Garuda org
Place   Poland, Kraków, Stradomska 17/4
contact  anelka86@op.pl, ,
info  http://ligmincha.pl/pl/terminy/20...

Kurs medytacyjny
Nauki z tekstu Sziang Sziung Njen Dziu Dja Dral Dje Me
Prowadzący: Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze
Stradomska 17/4, Kraków
3-4 listopada 2014 (poniedziałek godz. 17.30-19.30, wtorek 17.30-19)

Khenpo Rinpocze będzie udzielał wyjaśnień do tekstu Sziang Sziung Njen Dziu Dja Dral Dje Me. Jest to tekst dzogzcen z tradycji Bon, z cyklu nauk przekazanych przez mistrza Tapihritsę (VIII w. n.e.) swojemu uczniowi Gyerpung Nanghyer Lodpo. Nauki dzogczen są uważane za najważniejsze i najwyższe w tardycji tybetańskiej. Wszystkie nauki buddyjskie mówią o zrozumieniu natury umsyłu, ale nauki dzogczen są szczególne z tego względu, że w nich wyjaśnienie natury umysłu i praktyka medytacyjna są bezpośrednie. Bez skomplikowanych analiz intelektulanych mistrz ukazuje uczniom ich prawdziwą naturę. Nauczyciel wyjaśnia jak przekroczyć ograniczenia umysłu i negatywne emocje, żeby odkryć wewnętrzną pełnię i pozytywne jakości.

Zapraszamy zarówno osoby nowe, jak i osoby, które miały już kontakt z buddyzmem tybetańskim i tradycją Bon.

Program: poniedziałek 3 listopada godz. 17.30-19.30, wtorek 4 listopada 17.30-19.00
Adres: Stradomska 17/4, Kraków
Kontakt: anelka86@op.pl
Sugerowana darowizna: 100zł (za jeden dzień 50zł).

Khenpo Tsultrim Tenzin Rinpocze urodził się we wschodnim Tybecie, w regionie Kham, prowincja Hor. Na prośbę dziadka został mnichem w wieku 13 lat. W wieku 14 lat skończył tradycyjny zestaw praktyk wstępnych do nauk ezoterycznych Bon, znanych jako Ngondro Bumgu według cyklu Drenpa Yabse (Drenpa Yabse był powszechnie praktykowany przed rozpowszechnieniem tekstu Sardzy Kusum Rangshar). Pozostawał w Lungkar Gonpa, gdzie studiował filozofię Bon i otrzymywał przekaz Kalung Gyatso od Lamy Lungkara Gelonga. Służył tam jako mistrz rytuałów przez trzy lata. Następnie przeniósł się do klasztoru Menri w Centralnym Tybecie i studiował u Lamy Kalzang Nyima. Otrzymał od niego nauki na temat monastycznej dyscypliny (Dulwa), Denod Dzod (Skarb Tantry autorstwa Shardzy Tashi Gyaltsena Rinpocze) i A-Tri (bardzo ważny tekst medytacji dzogczen w Bonie). Dzięki Lamie Kalzang Nyima i jego instrukcjami na temat A-Tri, osiągnął doświadczalne zrozumienie Wielkiej Doskonałości (dzogczen). Poszukując głębszego zrozumienia Dziewięciu Ścieżek Bon, udał się do klasztoru Triten Norbutse w Kathamndu, Nepal, gdzie spotkał swojego rdzennego lamę Yongdzina Rinpocze. Tam podjął intensywne studia na temat Sutry, Tantry i Dzogczen.
W klasztorze przez trzy lata służył jako mistrz śpiewów i następne trzy jako osoba odpowiedzialna za dyscyplinę. W 2001 roku, po ukończenie 12-letnich studiów, otrzymał tytuł Gesze. Dzięki swoim głębokim wglądom duchowym, został w 2002 roku wyznaczony przez Yongdzina Rinpocze na opata Szkoły Medytacyjnej w klasztorze Triten Norbutse.
Otrzymał trzy razy kompletny przekaz Sziang Sziung Njen Dziu wraz z inicjacjami od Yongdzina Rinpocze. Otrzymał wszystkie inicjacje Bonu (wang) od Yongdzina Rinpocze i od Menri Trizina (dwa razy). Z cyklów tantrycznych kilkakrotnie otrzymał nauki Ma Dziu (Tantra Matki) z inicjacjami od Yongdzina Rinpocze oraz Pha Dziu (Tantra Ojca).

Prosimy o internetową rejstrację
rejestracja.png


.


HOME > PL > Wydarzenia > Wydarzenie >
Share: Facebook Google Twitter
@Shortlink: https://boninfo.org/event/365872