Wydarzenie
country
Nauki takie dotyczą okresu od momentu rozpoczęcia umierania do czasu uzyskania następnego odrodzenia oznaczającego rozpoczęcie kolejnej wizji karmicznej jakiegoś życia. Popularnie stan ten określany jest mianem "pośredniego". W rzeczywistości jednak, aż do czasu osiągnięcia ostatecznego wyzwolenia, zawsze jesteśmy w jakimś pośrednim stanie, tak jak obecnie znajdujemy się w bar-do tego życia. Każdej jednak nocy znajdujemy się w bar-do snu, a gdy medytujemy, w bar-do medytacji.
2016-03-16 18:00 - 2016-03-17 21:00

NAUKI BARDO


Person Chaphur Rinpoche sp
Person

Promotor Związek Garuda org
Place   Poland, Wrocław, Tęczowa 57, II piętro       satelit map
contact  , ,
info  http://ligmincha.pl/pl/newspl/256...

NAUKI BAR-DO

Nauki takie dotyczą okresu od momentu rozpoczęcia umierania do czasu uzyskania następnego odrodzenia oznaczającego rozpoczęcie kolejnej wizji karmicznej jakiegoś życia. Popularnie stan ten określany jest mianem "pośredniego". W rzeczywistości jednak, aż do czasu osiągnięcia ostatecznego wyzwolenia, zawsze jesteśmy w jakimś pośrednim stanie, tak jak obecnie znajdujemy się w bar-do tego życia. Każdej jednak nocy znajdujemy się w bar-do snu, a gdy medytujemy, w bar-do medytacji.

Śmierć jest utratą dotychczasowej wizji życia, co rozłożone jest na konkretne etapy począwszy od stopniowego rozpadu elementów, z których skonstruowane jest nasze ciało oraz nasze wizje. Po nim jednak niemal natychmiast, z dynamicznej energii natury umysłu wyłania się kolejna wizja, a wraz z nią szansa wyzwolenia w stanie pośrednim.

Nauki bar-do mają wielkie znaczenie dla praktykujących, gdyż pozwalają im lepiej zrozumieć sam proces życia oraz zasadę nietrwałości, dzięki czemu rozwinąć mogą brak przywiązania do nietrwałych, iluzorycznych form karmicznych wizji. Dzięki temu uzyskają wielką pomoc w uśmierzeniu lęku przed śmiercią.

Osoby niepraktykujące zaś, dzięki tym naukom udzielonym przez wykwalifikowanego mistrza linii przekazu, pogłębić mogą swoją refleksję nad życiem i śmiercią oraz uzyskać przekonanie, że przygoda życia nie kończy się na jednokrotnym doświadczeniu tego procesu, ale trwa aż do czasu ostatecznego wyzwolenia naszego ciała, mowy i umysłu spod uwarunkowanego stanu sprowadzającego na nas ciągłe rozliczne cierpienia.

J. Kotas

 

Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi

z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównym klasztorze tradycji Bon na uchodźstwie, który znajduje się w Dolanji w Indiach.

 

W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej
i tybetańskiej kosmologii.

 

W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł Gesze klasztoru Menri (tytuł ten odpowiada zachodniemu doktoratowi z filozofii). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Fundacji Klasztoru Nangzhig, które Rinpocze własnoręcznie namalował.

 

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley
w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł,
czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów Bon.


.


HOME > PL > Wydarzenia > Wydarzenie >
Share: Facebook Twitter
@Shortlink: https://boninfo.org/event/365699