Wydarzenie
country country
Trzy Mantry Serca oraz Inicjacja Długiego Życia
2016-12-03 10:00 - 2016-12-04 18:00

Trzy Mantry Serca, Inicjacja Długiego Życia


Person Menri Lopon Trinley Nyima Rinpoche sp
Person

Promotor Związek Garuda org
Place   Poland, Warszawa, Słowackiego 19a, Antrakt, sala na tyłach Teatru Komedia
contact  , ,
info  http://ligmincha.pl/pl/start/28-e...

Nauki: "Trzy Mantry Serca"
godzina: 10:00 - 18:00
13:00 - 15:00 Przerwa obiadowa.

W tybetańskiej tradycji Bon mantry odgrywają bardzo ważną rolę. Mantry są złożeniem świętych sylab, które mają przywoływać określoną formę energii, np. mantra uzdrawiająca choroby. Do najważniejszych w tej tradycji należą tzw. 3 Mantry Serca, czyli:
1. Mantra Tu Tri Su – oczyszczające przeszkody, uzdrawiająca, związana z ciałem
2. Mantra Ma Tri – rozwijająca współczucie, związana z mową
3. Mantr Sa Le Ły – rozwijająca medytację, związana z umysłem
Regularna recytacja określonej mantry aktywuje jej potencjał i w ten sposób otrzymujemy energię w niej zawartą. Ważne jest, aby mantra pochodziła z autentycznej tradycji duchowej i została przekazana przez wykwalifikowanego nauczyciela.
Spotkanie z Ponlobem Trinley Nyimą Rinpocze jest niezwykłą okazją, ponieważ nie tylko można otrzymać wyjaśnienia do mantr, ale także błogosławieństwo tego mistrza i połączenie z całą wielowiekową tybetańską linią przekazu.

Podczas nauk udzielona będzie:

Inicjacja Długiego Życia (Tsewanga Rigdzina)


Zapraszamy do wzięcia udziału w szczególnej inicjacji. Potężne błogosławieństwa Tsewanga Rigdzina dostarczają głębokiego wsparcia, wzmacniają energię życiową i prowadzą do osiągnięcia długiego życia.
Dla wielu osób może być to jedyna szansa w życiu by wziąć udział w tym rytuale. Prosimy więc pamiętać o swoich bliskich i przyjaciołach.
Wielki mistrz Bon, Tsewang Rigdzin, uważany jest za główny bóstwo długiego życia w tradycji Jungdrung Bon. Nauczał on, że oczyszczenie duszy z negatywnych wpływów pomaga wydłużyć życie i uczynić je szczęśliwym.
Nauki na temat specjalnych metod leczenia duszy, Tsewang Rigdzin otrzymał przebywając w głębokiej medytacji od dakini Yum-chen Tugdzie Kundrol. Nauki te określa się nazwą Tse Du Jha Ri Ma i składają się na nie rytuały inicjacji długiego życia, odzyskiwania duszy i siły życiowej.

 

 

Pełna informacja: http://ligmincha.pl/pl/start/28-events-terminy/events-2016/299-2-5-grudnia-wizyta-ponlopa-trinley-nyima-rinpocze.html

 Place   Poland, Warszawa, Słowackiego 19a, Antrakt, sala na tyłach Teatru Komedia

.


HOME > PL > Wydarzenia > Wydarzenie >
Share: Facebook Twitter
@Shortlink: https://boninfo.org/event/365638